måndag 30 januari 2017

OMX30 - inför tisdag

OMX30 ner till fib61,8 (1526) för uppgången från 1503 till 1564, idealisk nivå för en micro 2:a i minut 3:an för vändning upp.

Fortsätter nedgången imorgon ökar sannolikheten för att 1564 snarare är en topp utifrån en högre trend, tertiärtrend 1:a sett från uppgången från 1392, i det scenariot har OMX30 fem vågor upp från 1392 till 1564. Faller det scenariot in, ska denna fas ner, ta OMX30 till området runt 1455 - 1475 för ett idealiskt område för en t2:a.

Lycka till,


söndag 29 januari 2017

Enskilda aktier OMX30 inför veckan

$ och råvaror inför veckan

torsdag 26 januari 2017

OMX30 - inför fredag

OMX30 bröt över 1554 med en ny topp räknat från 1392, därmed räknar jag med att även minut trenden är i BULL, om riktigt ska då 1499 hålla nu och ge vidare uppgångar mot 1650 och 1720.

Lycka till,onsdag 25 januari 2017

OMX30 - inför torsdag

OMX30 bryter upp över tidigare topp i det korta och impulserar nu fint upp från 1503, därmed räknar jag med att minut 2:an är inne, trots att OMX 30 inte gjorde en lägre botten jämfört med 1499.
Bryts också 1554 upp räknar jag det som en bekräftelse på den räkningen.

Den överlappande rörelsen från 1499 till 1527 är i så fall en inledande diagonal i micro trenden.

Lycka till,
OMX30 - inför onsdag


tisdag 24 januari 2017

S&P500 - inför tisdag

US index med räkning minut 3-4 för Dow och S&P samt en 1-2, 1-2, 1-2 räkning för Nasdaq.
Om riktig bör denna fas vara begränsad på nedsidan.

Lycka till,
måndag 23 januari 2017

OMX30 - inför tisdag

OMX30 fortsätter sitt överlappande rekyl mönster sedan 1554 toppen och bryter ned, därmed är sannolikt inte rekylen från 1554 klar.

Med utgångspunkten att OMX30 har en 1-2, 1-2 räkning från 1392 botten så är den ideala nivån för en minut 2:a runt 1482 (fib61,8).

Kikar vi in rörelsen i det korta från 1554 så har nedgångsfaserna varit runt 43 punkterna och rekylerna upp runt 30 punkter. Om det mönstret upprepas i denna fas ned så är 1485 en ideal nivå för denna fasen ned i det korta. Tar vi in minut 2:a ideala nivån och mönstret sedan 1554 så är 1480-1485 en god nivå att hålla koll på om OMX30 tar sig dit, är då dessutom Stoch S, på dygn, nere på nivåer runt 20 då, så kan en minut 2;a vara klar.

Lycka till,


fredag 13 januari 2017

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 har sedan 1554 toppen gjort en rekyl ned mot en idealisk nivå (fib 61,8 =1497)1500 nivån -  utifrån en 1-2, 1-2 räkning från 1392.

 Efter 1500 botten gör OMX30, som jag tolkar det, en impulsrörelse upp -  till, så lång 1522.

Därmed räknar jag att OMX30 nu exekverat sin rekyl i det korta för vidare uppgångar  - mer i helgens analys.

Lycka till,


torsdag 12 januari 2017

OMX30 - inför fredag

OMX30 fortsätter sitt rörelsemönster från 1522, nu ner mot och strax under 1500 nivån.

Lycka till,


onsdag 11 januari 2017

OMX30 - inför torsdag

OMX30 har nu fullbordat en våg sekvens från 1554 med en a-b- och avslutande c med 5 delvågor till 1501. Tidigt än att avgöra om 1501 utgör botten i denna rekyl eller om rörelsen från 1554 ska bli mer komplex.

Lycka till,


tisdag 10 januari 2017

OMX30 - inför onsdag

OMX30 verkar inte ha börjat impulsera upp än, ser fortsatt överlappande ut i det korta.

Därmed kan det saknas en mindre våg ned under 1500 innan den förväntade uppgångsfasen kan ta lite fart.

Lycka till,


måndag 9 januari 2017

OMX30 - inför tisdag

OMX30 bröt ner under 1510, därmed är en 1-2, 1-2, räkning mer sannolik utifrån 1392 botten.

På medellång sikt är det en än mer BULLish räkning. En BEARish räkning infaller först om 1392 bryts ner.

Med utgångspunkt från en 1-2, 1-2 räkning så har OMX30 nu kommit ner till mellan fib50 till fib 61,8, från 1460 nivån.

Lycka till,