måndag 20 november 2017

OMX30 - inför tisdag

OMX30 kom så ner under fib 50 (1609) med lägsta notering 1608.

I och med det så anser jag att OMX30 nu ligger i lägsta området (1600 - 1609) för en tertiärtrends 4;a för vidare uppgångar över 1682. För att ta bort frågetecknet på en eventuell t4:a behöver OMX30 nu bryta upp över 1637 i en impulsrörelse.

Bryter OMX30 istället ner under 1600 nivån räknar jag med att DAX räkningen har högre sannolikhet. Med en topp för denna gång utifrån primärtrenden.

Lycka till,lördag 18 november 2017

OMX30 inför veckan

fredag 17 november 2017

OMX30 - dagens vågtolkning

Då har vi utifrån min tolkning ett avgörande läge inför kommande vecka(or), som jag ska försöka kika närmare på i helgens analys.

OMX30 ner till 1614 och har därmed en högre botten än 1612. Med denna räkning måste nu OMX30 under nästa vecka skjuta fart upp för att den ska vara sannolik.

Alternativet är räkningen för DAX nedan där toppen för denna gång är satt utifrån primärtrenden, för en lite större, 20-25% rekyl ner, innan nya uppgångsfaser kan sättas igång.

Lycka till,torsdag 16 november 2017

S&P500 - inför fredag


OMX30 - inför fredag


S&P500 - inför torsdag

S&P500 har nu gjort en rekyl ner som är djupast sedan 21 Aug botten, minut 4:a kan då vara klar när som. Dock är en rekyl ner till 2540-2550 området, mer idealisk, innan en uppgång till nya ATH kan dra igång.

Lycka till,


onsdag 15 november 2017

OMX30 - inför torsdag

OMX30 ner till 1612 och närmar sig fib50 (1609) - sekundärtrends 4:an var också relativt skarp och gick ner under fib50 med några punkter.

Positiv div. på 60 min - men för ökad sannolikhet för ev. s4:a behöver 1636 brytas upp.

Lycka till,


fredag 10 november 2017

S&P500 - inför fredag

S&P500 var någon delpunkt från att bryta ner 2566, vilket hade primärt inneburit att micro 4 (2544) inte var klar. 2566 höll dock och gav en uppgång till 2586 efter det, därmed håller jag räkningen för en mer aggressiv avslutning av denna BULL trend utifrån primärtrenden för US index.

Bryts dock 2566 ner i dagarna utan att ha skapa en ny ATH innan, så gäller alternativet med att micro 4 inte är klar och rekylen ner bör landa runt 2540 området, innan åter nya ATH kan nås.

Lycka till,


torsdag 9 november 2017

OMX30 - inför fredag

Så har OMX30 kommit ner till 1640 området via dagens nedgång till 1641, det kan var nog för tertiärtrends 4:an, men då OMX30 inte har gjort en vändnings formation kan det lik väl finnas en sekvens kvar till mer ideala nivåer runt 1626-1636 (fib 38,2) området innan t4:a är klar. 1641 har dock enligt min tolkning en fullbordat sekvens och frågan är bara om den ska bli mer komplex innan klar. US ikväll lär ge lite svar på den frågan.

Med dagens action bör också alternativet med att 1682 var toppen för denna gång, utifrån primärtrenden tas med i analysen. Den träder dock in mer seriöst och med ökad sannolikhet, först om OMX30 skulle fortsätta ner under 1626 området.

Lycka till,


US index - inför torsdag
tisdag 7 november 2017

OMX30 - inför onsdag

OMX30 kom upp till 1682 idag, med en ny högre topp sett från 1241. Efter toppen föll OMX30 ned till 1670 och stängde där, OMX30 har också en negativ divergens på Stoch S på dygn.

I det korta går det att se 5 överlappande vågor (ED) upp från 1634, därmed kan 1682 vara tertiärtrends 3;an för en rekyl till tertiär trends 4:an runt omkring 1640 området (mellan fib 23,6 och fib 38,2). Dock har 1665 inte brutits ner, så alternativet i det korta är att 1682 enbart är c i den avslutande diagonalen för vidare uppgångar mot 1690 området för en t3;a.
Bryts 1665 ner imorgon räknar jag med vidare nedgångar mot 1630-1640, för en t4:a, innan OMX30 ska vidare upp mot 1720 området.

Då DAX m.fl. nu gjort nya ATH och ligger i en avslutande rörelse för en lite större nedgång (20-25%) är det också av vikt att kika in en alternativ räkning för OMX30, där denna delen av BULL cykeln från 1241 i så fall är klar. Se nedan Euroindex100 och OMX30S_PI som alternativ räkning.

Det som gör att alternativet ska hanteras med respekt och lite försiktighet för tjurarna är min tolkning för det jag anser är de ledande sub-indexen för OMX30 - financial och Industri - där har jag att financial redan är i BEAR sedan sin lägre topp och att Industri går att räkna in fem vågor upp för en lite större rekyl.

Lycka till,US index - inför tisdag

Nasdaq bryter upp med nya ATH - därmed sätter jag ut 6760 som minut 1 i den avslutande 5 vågors rörelsen upp. Målområdet runt 7000 ser därmed allt mer sannolik ut även utifrån de kortare trenderna.

S&P500 rör sig också upp mot nya ATH och jag uppgraderar den mer moderata räkningen ett steg närmare DowJones alternativet - därmed minskas nu alternativen för en topp i US index.

Lycka till,torsdag 26 oktober 2017

OMX30 - inför fredag

OMX30 kom inte helt ner till 1634 - därmed faller en eventuell avslutande diagonal in som hetare alternativ, till en tertiärtrends 3;a, men alla tre alternativ från i onsdags lever......

Lycka till,
onsdag 25 oktober 2017

US Index - inför torsdag

Blir en spännande höst - Nasdaq och S&P500 våg tolkningen säger topp under Nov. medan Dow säger en bra bit in på 2018. Med dagens rörelse är Nasdaq och S&P500 lika i aspekten att det är en våg kvar upp, förutsatt att minut 4:a för S&P500 och tertiärtrends 4:an för Nasdaq är satt med dagens botten..

Det intressanta med Nasdaq räkningen är att t3 är kortare än t1 och därmed kan inte t5 vara längre än t3, då t3 inte kan vara kortast jämfört med 1 och 5.

Lycka till, 
OX30 - inför torsdag


US index - inför onsdag


För US index fortsätter tendensen med att DOW drar på ordentligt, Nasdaq försöker få igång en lite större rekyl, medan S&P 500 ligger mellan de två. Är inne på att S&P500 ska fortsätt en mindre rekyl till minut 4;a innan vidare uppgångar. Lycka till,
tisdag 24 oktober 2017

OMX30 - inför onsdag

OMX30 har bara tre vågor upp i micro trenden från 1634, enligt min tolkning, innan den idag överlappade 1648.
Därmed räknar jag i första hand med att uppgången från 1634 till 1673 är en b-våg i avverkningen av minut 4:a som i så fall inte är klar. Om riktigt, så ska OMX30 nu ner mot sitt a i en avslutande rekyl ner och helst bryta 1634 något, för en flat. Först därefter kan minut 5 påbörjas för en tertiärtrends 3:a.

Faller OMX30 ytterligare ner mot 1620-1625 området kommer alternativet in att 1670 är tertiärtrends 3:an med en avslutande misslyckad micro 5:a från 1661-1670.

Bryter istället OMX30 upp över 1673 utan att ha gjort en lägre botten (jämfört med 1634) innan, så infaller alternativet att rörelsen från 1634 till 1673 är ett a i en avslutande diagonal (a,b,c,d,e) för en minut 5:a (tillika tertiärtrends 3:an)

Med andra ord - dagens rörelse öppnade för en del alternativ i det korta.

Lycka till,


torsdag 19 oktober 2017

OMX30 - inför fredag

OMX30 ner till 1634 mellan fib 23,6 och fib38,2 - gör sedan en högre botten på 1637, så möjligt med minut 4:a på 1634, men för bekräftelse behöver 1650 brytas upp.

Lycka till,


torsdag 12 oktober 2017

OMX30 - inför fredag

För en eventuell vändnings formation i det kort behöver nu 1638 hålla och 1650 brytas upp. Tills dess håller jag ? för minut 4:a för ev. lägre botten.

Lycka till,


onsdag 11 oktober 2017

OMX30 - inför torsdag

OMX30 fortsätter ned i sin rekyl till minut 4:a - idag kom fib 23,6 nivån om 1638 nivån in, bara att se om OMX30 kan skapa en vändningsformation från denna nivå eller om fib 38,2 ska nås (ideal nivå - 1627) alt. till och med ner mot fib50 (max 1617). Stoch S i vart fall nere under 20 på 4H och 1H.

Lycka till,


tisdag 10 oktober 2017

OMX30 - inför onsdag

OMX30 bryter ner under sitt micro a - i rekylen till minut 4:a, till 1642. Därmed har miniminivån (bryta ner under micro a för micro c) uppnåtts för en flat och minut 4;a kan vara klar.

Dock kan fortsatt rekylen vara mer komplex och jag vill se att OMX30 impulserar upp för denna nivå och bryter upp över 1651 för att ta bort frågetecknet på minut 4.

Lycka till,