lördag 23 september 2017

OMX30 inför veckan

fredag 22 september 2017

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 passerade fib1,618 i en tänkt micro b av a - men bara med någon punkt, så båda alternativen får anses leva - men jag väljer alternativet med att den överlappande uppgången från 1578 är en avslutande diagonal för en minut 5, tillika en tertiärtrends 1;a. För en lite djupare rekyl när den väl är klar till  en t2:a.

Mer om det i helgens analys.

Lycka till,


S&P500 - inför fredag


torsdag 21 september 2017

OMX30 - inför fredag

OMX30 stiger från 1577 i det jag tolkar som en överlappande rörelse med högre bottnar och toppar, därmed öppnar det upp sig för två alternativa tolkningar i det korta.

Alt 1 - minut 3 och 4 (grön) är klar och den överlappande uppgången mot, hittills 1598 är en ending diagonal (ED) för en minut 5:a tillika en tertiärtrends 1:a

Alt 2 - uppgången till hittills 1598 är en b-våg utifrån micro trenden mellan en minut 3 och minut 4 som fortsatt inte är klar.

Alt 1 - ska ge en rekyl ner till 1550-1560 området för en tertiärtrends 2:a när väl 1:an är inne.

Alt 2 - ska ge en mindre rekyl till området för ett minut a = 1578.

Svårt att ge något alt per idag högre/lägre sannolikhet - dock om uppgången fortsätter imorgon och tar ut 1600 nivån så är B-vågen enligt alt 2 > än fib1,618 * a-vågen, därmed har detta alt. låg sannolikhet och alt 1 har högre sannolikhet.

Drar sig OMX30 ner utan att ta ut 1600 nivån imorgon så är det fortsatt lika mellan alternativen och rekylens nedgång får bestämma vilket alternativ som gäller.

Nedan vågtolkning med OMX30 enligt alt. 2 och DAX enligt Alt.1 . så får vi se vad marknaden visar oss.

Lycka till,S&P500 -- inför torsdag


fredag 15 september 2017

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 har gjort en minut 1. 2 och nu idag en 3:a - söker en 4:a för vidare uppgångar till en tertiärtrends 1:a.

Lycka till,


tisdag 12 september 2017

S&P500 - inför onsdag

S&P500 gör nya ATH och därmed räknar jag med att en ny BULL trend är inledd från 2417.

Lycka till,


OMX30 - inför onsdag

OMX30 någon punkt från att bekräfta att sekundärtrends 4:an är inne på 1518 med målet om ny ATH, via brott upp av 1583. Men då S&P500 gör nya ATH i öppningen räknar jag med att en ny BULL trend utifrån sekundärtrenden startade vid 1518, för att ta OMX30 över 1720 nivån.

Lycka till,


S&P500 - inför tisdag


torsdag 31 augusti 2017

S&P500 - inför fredag

4:an klar ?

OMX30 - inför fredag

Enligt min tolkning fortsätter mönstret där OMX30 gör tappra försök att trendväxla utifrån sekundärtrenden, men utan att bekräfta och utan att få med sig DAX.
Så fortsatt öppet där s4 kan vara inne för OMX30, men likväl där en lägre botten först måste exekveras. Se om US index kan guida lite ikväll.

Alternativen nedan med botten klar, se OMX30 respektive lägre botten krävs, se DAX.

Lycka till,

tisdag 29 augusti 2017

S&P500 - inför onsdag


OMX30 - inför onsdag

OMX30 fortsätter att sub indela sig neråt i sekundärtrenden - DAX börjar komma ner till ideal nivå för en sekundärtrends 4:a.

Lycka till,fredag 25 augusti 2017

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 gör tappra försök att trendväxla till BULL utifrån sekundärtrenden, men får inte med sig DAX - dessutom har US index minst en sekvens ner till innan deras S4:a kan vara inne - så lutar åt en lägre botten för OMX30 innan S4:a kan vara klar - mer om det i helgens genomgång.

Lycka till,tisdag 22 augusti 2017

OMX30 - inför onsdag

OMX30 gör nytt (3:e) försök att trend växla utifrån sekundärtrenden - fortsatt gäller att rörelsen ska vara impulsiv från 1519 och att 1580 bryts upp - det som dock skiljer från tidigare försök är att "rätt aktier" (BULL trend) leder uppgången.

Lycka till,
US index - inför tisdag
torsdag 17 augusti 2017

OMX30 - inför fredag

Så verkar också US index vara i en rekyl till sekundärtrends 4:a

Lycka till,