torsdag 29 september 2016

S&P500 - inför fredsag


OMX30 -. inför fredag


måndag 26 september 2016

OMX30 - inför tisdag

En tydlig impuls ned från 1448 i det korta, vilket ökar sannolikheten för att 1448 var toppen för BULL trenden sedan 1241 botten - dock behöver fortsatt 1400 nivån brytas ned för en bekräftelse.
Lycka till,söndag 25 september 2016

$ och råvaror - inför veckan

BRENT är i en BEAR trend sedan toppen 2008. Den toppen räknar jag med är en Super Cykel topp och jag söker en Super Cykel botten i området 20-27. Botten i början på året runt 27 är en cykel våg A i min tolkning, och jag söker en cykel våg B runt fib 50 av nedgången från toppen 2008 och botten från början på året, vilket ger runt 85.


Från 27 nivån har Brent gjort en första våg upp till 52 som jag tolkar som ett primär vågs A. Jag söker ett primär våg B runt 40 nivån (fib50) bestående av ett sekundärtrends a - b - c. Sekundärtrends a och b är gjorda och Brent befinner sig i avslutande c, där tertiär trends a och b är gjorda. I tertiärtrends c har eventuellt en första 1:a  av fem vågor kommit in.


Koppar är i en BEAR trend där jag söker nedgångar under 4000 innan en lite större reaktion upp ska ske.


Guld är i en BEAR trend sedan toppen 2011 och jag räknar med nedgångar mot 870 området. I rörelsen mot målet har Guld gjort en första våg till 1050 området, som jag räknar med är ett större A.
Jag söker större B runt fib 50 av nedgången = 1450 området. Tar jag primär c =a får jag också 1450 området. I rörelsen upp har Guld avverkat primär vågs A och B samt sekundärtrends A och B.

I det jag räknar med är en avslutande rörelse mot målet har Guld gjort tertiärtrends 1 och 2 och jag söker nu våg 3,4 och 5. 

Silver tolkar jag har samma vågutformning

USD/SEK är i en BULL trend med en första primär våg a vid toppen 2015 en nedgång till 7,90 som jag räknar med är primärvågs b - jag säker vidare uppgångar mot 9 och 11 området, där en första sekundär trends a och b är gjorda. Euro/USD är i en BEAR trend sedan toppen 2008 - jag söker nedgångar till området runt 0,8


Lycka till,lördag 24 september 2016

OMX30 - inför veckan

På resande fot så text och kortare version denna helg. Lycka till

Sedan botten år 2002 är OMX30 i en långsiktig (-30 år) BULL trend. Jag söker en ny Super Cykel topp in på 2030-talet på nivåer > 3 000.
Denna cykel ska bestå av 5 cykel vågor där Cykel våg 1 kom in 2007 och C-2 2008.
Jag söker C-3 som ska bestå av 5 större vågor - S-1 kom in 2015 och jag söker S-2, innan OMX30 ska göra en större uppgång för S-3.
Målet för S-2 utifrån den Större Våg trenden är fib61,8 av uppgång från Oktober 2008 till April 2015 = runt 1000 nivån. Målet utifrån primärtrenden är C = A - vilket är strax under 1000 (980) om B-vågs toppen kom in i fredags.


Från toppen april 2015 runt 1720 har OMX30 gjort ett ben ner till 1247 som enligt min tolkning är primär våg A. Efter det en rekyl upp och en ny lägre botten på 1241.
Efter 1241 en impuls rörelse upp där OMX30 är i den avslutande 5 vågen.
I och med att 1247 bröts ned till 1241 så öppnar det sig alternativa våg tolkningar med i) att rörelsen efter 1247 är sekundär trends a-b-c för Primär vågs B runt 1448 -1500 alternativt ii) att större våg är inne på 1241 för en 16 års BULL trend. 

Då båda alternativen ska ge en fem vågors impuls rörelse upp från 1241 är det först i nästa BEAR trend som det kan avgöras vilket av alternativen som gäller, bryts 1241 eller håller den botten för vidare uppgångar?
Mer utifrån DAX våg utformning, där en lägre botten inte gjordes vid Brexit botten, så är mitt huvudalternativ BEARish på mellan lång sikt, alltså att jag söker en B-vågs topp i intervallet 1448-1500 för vidare nedgångar till målområdet runt 1000 nivån.


Utifrån 1241 botten har OMX30 i min tolkning gjort 4 vågor och är inne i sin avslutande 5:e våg.
I den avslutande 5:e vågen är rörelsen stigande med högre bottnar och toppar, men är överlappande.
Jag tolkar det som en avslutande diagonal (ED) där rörelsen ska exekveras i en a-b-c-d-e rörelse.
Som andra formationer kan denna sub indelas och fortsätta till den är konstaterad bruten. Nu med en ny högre topp i denna formation måste 1401 brytas ned innan en trendväxling kan konstateras.


Från 1347 botten har OMX30 gjort 4 vågor och är inne i sin avslutande 5:e våg. Notera att våg c är kortare än våg a i min tolkning. Om våg utformning ska ske i harmoni bör e vågen vara kortare än c.
I så fall är uppgången begränsad till 1460 området.


Utifrån 1400 botten går det att tolka in en fullbordad våg sekvens upp, dock måste just 1400 brytas ned för bekräfta ett trend brott, då 1448 kan vara en delvåg i en sub indelning för vidare uppgångar. 


DAX gjorde en högre botten vid Brexit därmed anser jag att BEAR alternativet på medellång sikt överväger i sannolikhet jämfört med BULL alternativet. torsdag 22 september 2016

OMX30 - inför fredag

OMX30 bryter upp och därmed fortsätter, det jag räknar med, är en avslutande diagonal (ED) med 5 överlappande vågor från 1347.

Lycka till,


måndag 5 september 2016

OMX30 - inför tisdag

Inga större rörelser idag för OMX30 eller DAX.

OMX30 fortsatt inom ED formationen som kan avslutas när som eller fortsätta inom sin kil.

Lycka till,torsdag 1 september 2016

S&P500 - inför fredag

Båda alternativen lever fortsatt - inga utbrott idag. Lycka till,OMX30 - inför fredag

Alternativet till gårdagens vågtolkning med 4 blå vågor och en avslutande diagonal för uppgångar mot 1450 - är en mer BEARish räkning på medellång sikt utifrån 1241 botten, med en mer traditionell a-b räkning upp till en flat på 1431. För att denna räkning ska öka i sannolikhet behöver 1386 brytas ner utan nya toppar över 1431.

Gårdagens räkning med en ED (avslutande diagonal) har i sig en våg till upp efter en rekyl. Då måste 1386 hålla. I ED alternativet lever både BEAR och BULL på medellång sikt. I dagens våg tolknings alternativ lever enbart BEAR (med 7 vågor upp från 1241).

Lycka till,