onsdag 31 augusti 2016

OMX30 - inför torsdag

OMX30 bröt upp över 1425 och toppade på 1429 under dagen. Därmed har OMX30 gjort 7 vågor upp från 1241, enligt min tolkning.

I första hand ser jag det som en avslutande diagonal (a-b-c-d-e) med vidare uppgångar över 1429-1432 mot 1450 för en Primär vågs B alt en 1:a från 1241. Det är först i nästa nedgångsfas som alt. med B eller 1 kan avgöras med större sannolikhet.Lycka till,


tisdag 30 augusti 2016

S&P500 - inför onsdag


OMX30 - inför onsdagtorsdag 25 augusti 2016

S&P500 - inför fredag


OMX30 - inför fredag

OMX30 faller ned och räknar med att minut 3 har startat med en micro 1:a - dock ser rörelsen från 1425 mer överlappande ut än impulsiv, håller dock en impulsiv (1-5) räkning då starten av en impuls rörelse kan tveka lite innan den drar på.

Lycka till,


onsdag 24 augusti 2016

OMX30 - inför torsdag

OMX30 tog en sväng till upp som hotar den korta räkningen. Dock ser jag det som ytterligare en a-b våg så länge som 1425 håller.


S&P500 - inför onsdag


tisdag 23 augusti 2016

OMX30 - inför onsdag

OMX30 upp till fib61,8 (1410) för nedgången från 1425 - är räkningen riktig, så ska OMX30 vända ner från dessa nivåer och minst passera 1375, men mer idealiskt ner mot 1355 för en minut 3:a.

Lycka till,


onsdag 17 augusti 2016

S&P500 - inför torsdag


OMX30 - inför torsdag

OMX30 ner under 1399 och impulserar nu ned, vilket gör att jag räknar med att B-vågs toppen är inne på 1425 och att OMX30 nu påbörjar en BEAR trend från 1425. Den som vill ha lite högre säkerhet avvaktar eventuellt brott ned av 1347, som när/om den bryts eliminerar en 1-2, 1-2, 1-2 räkning från 1241.

Med utgångspunkten att OMX30 nu är i BEAR från 1425 så är enbart frågan i vilken trend denna BEAR cykel är. Med min tolkning att 1425 är en B-vågs topp utifrån en Primärtrend så ska OMX30 fortsätta falla ner under 1241 och idealiskt mot målet runt 1000.

BULL alternativet med att 1241 är en Större 2:a så bör OMX30 röra sig mot området 1310-1335 för en botten för vidare uppgångar med nya ATH.

Lycka till,


tisdag 16 augusti 2016

S&P500 - inför onsdag

S&P500 bryter en "ren impuls våg" upp från 2147 därmed kan en topp  vara inne på 2194. Men så länge 2147 håller, kan denna avslutande våg från 1992 göra nya ATH innan klart.

Lycka till,


OMX30 - inför onsdag

OMX30 kan vara klar vid 1425 med BULL trenden sedan 1241, dagens nedgång överskred de runt 10 punkters nedgång sedan 1347 botten i rekylerna. Dock kan 5:e vågor vara lite luriga med "avslutande diagonal avslutningar (överlappande men stigande mönster a-e) så inte helt avgjort än.

Bryter även OMX30 ned 1399 under morgondagen (fib 38,2 för alternativet att 1425 enbart är 3:e vågen i en den 5:e och avslutande vågen) så ökar sannolikheten för att en topp är inne.

Lycka till,


S&P500 - inför tisdag


fredag 12 augusti 2016

OMX30 & S&P500 - dagens vågtolkning

US index tyder på förlängning i OMX30 - återkommer mer i helgens analys,

Lycka till,S&P500 - inför fredag

S&P500 gör nya ATH därmed räknar jag med att 2187 är en minut 1:a i den avslutande 5:e vågen. 2172 minut 2 och om riktigt så är vi nu i minut 3 med mål över 2210.
Ovan gäller så länge 2172 håller.

Lycka till,


torsdag 11 augusti 2016

OMX30 - inför fredag

Micro 4:an kom ner fint med sina förväntade 10 punkter till runt 1401 nivån, vilket är lika med 1-2 vågen. Efter det bröt den upp över våg 3 (för en 5:e våg) och därmed kan en topp infinna sig när som, precis som för tertiärtrenden.

Så det kortare trenderna säger att en topp från 1241 kan vara inne - medan den längre (primärtrenden) vill ha upp index en bit till för en mer idealisk nivå (1432-1500) - från 1241 är samtliga trender under primär i BULL i en fin impulsrörelse upp och så länge denna rörelse inte är bruten kan den såklart fortsätt, med en fortsatt sub indelning (förlängning). Bara att avvakta vilken trend som sätter slutet för denna BULL trend i det korta, inget brott än för de kortare trenderna.

Lycka till,S&P500 in för torsdag

Mindre rörelser, fortsatt gäller att en topp kan vara inne alternativt enbart en första våg i den avslutande 5:e vågen, så länge 2147 håller gäller vidare uppgångar.

Lycka till,


onsdag 10 augusti 2016

OMX30 - inför torsdag


S&P500 - inför onsdag

S&P500 - har nu gjort 5 vågor från 1992 - sekvensen kan därmed vara fullbordat i denna BULL trend. Möjligheten är dock att den 5:e vågen (utifrån sekundärtrenden (röd)) enbart har gjort en 1:a våg i den 5:e - så länge 2146 håller kan S&P500 fortsätta upp för en 3-4-5 rörelse i minut trenden (grön).

Lycka till,


tisdag 9 augusti 2016

OMX30 - inför onsdag

Med utgångspunkt från 1241 botten den 27 juni är OMX30 i en BULL trend och har nu avverkat 4 tertiär trend vågor och är i sin 5:e våg, då våg 3 toppen bröts upp idag. Därmed kan denna BULL trend från 1241 toppa ur och avslutas när som. 

Mer idealiskt är att den fortsätter ytterligare, till området 1460-1500 utifrån ett primärtrends perspektiv, men åtminstone i höjd med 1432 för en flat. 

Kikar jag in micro trenden från 1347 botten, så har eventuellt 3 vågor exekverats, där i så fall micro 3 är fib2,618 av micro 1 - är det riktigt ska vi nu få en rekyl ner om runt 10 punkter för en micro 4 för ytterligare en uppgångsfas därefter för en micro 5:a, innan Bull trenden från 1241 är klar. 

Lycka till, 


S&P500 - inför tisdag


fredag 5 augusti 2016

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 bröt upp över 1376 och eliminerade därmed en "rak" impuls räkning ned från 1397.

Därmed ökar Bull sannolikheten på medellång sikt och även på lång sikt.

I första hand ser jag det som att BULL scenariot på medellång sikt nu är mest sannolikt med uppgångar mot 1460-1480 för en primär B-våg till slutet på månaden. Mer om det i helgens genomgång.

Lycka till,


S&P500 - inför fredag


tisdag 2 augusti 2016

S&P500 - inför tisdag

Ytterligare en överlappande rörelse för S&P500 i ett tight intervall, men nu med en ny ATH.

Efter ATH, ytterligare en rörelse ned i intervallet. Den avslutande rörelsen till nya ATH är antingen en start på 5:an (inledande diagonal) eller en inledande nedgångsfas (avslutande diagonal). Utbrott ur intervallet viktigt att iaktta. Lycka till,