lördag 30 april 2016

OMX30 inför veckan

fredag 29 april 2016

OMX30 - dagens vågtolkning


lördag 16 april 2016

OMX30 - inför veckan

Är på resande fot så det blir fokus på OMX30 och i textform. /Lycka till


OMX30 - den långa trenden:

Sedan år 2002 är OMX320 i en ny super cykel BULL marknad, som ska ge OMX30 nya uppgångar in på 2030-talet. I denna super cykel ska 5 cykel vågor exekveras. Cykel våg 1 kom in 2007 och cykelvåg 2 oktober 2008. Efter den botten har OMX30 gjort 5 vågor upp till 1720 i April 2015. Den toppen tolkar jag som en större våg 1 i cykel våg 3 - jag söker en större våg 2 i cykelvåg 3, innan den mer kraftfulla delen av uppgången ska ta vid.OMX30 - den medellånga trenden:

Sedan toppen i April 2015 på 1720 är OMX30 i en BEAR marknad. Toppen räknar jag med är en större våg 1 och jag söker en större våg 2. I denna sekvens ska OMX30 genomföra en rekyl om en primärvåg a - b - c. Första benet är klart med primär våg a på 1247 - jag räknar med att primär våg b också är klar via uppgången till 1432 - dock är denna rekyl upp väl kort för en primärvåg b och alternativet med att 1432 enbart är sekundär trends a mot primärvåg b runt 1480-1500 lever fortsatt.

Jag räknar med att US index är i slutfasen av sin B-vågs rekyl upp och tar därmed alternativet med att primärvåg b på 1432 som huvudalternativet på medellång sikt. Bryts dock 1432 upp faller alternativet med 1480-1500 in. BULL alternativet med nya ATH på medellång sikt räknar jag med är eliminerad då 1325 bröts ned.

Utifrån huvudalternativet så har alltså större delen av rekylen ned mot en större våg 2 avverkats. Dock är det avslutande benet primärvåg c vanligtvis det mest aggressiva och kan som våg 3:or i impulsrörelser expandera och förlängas. För att få in ett målområde för större våg 2 botten:
1) Går jag först ur till den överordnade trenden och tar fib61,8 av rörelsen från oktober 2008 till april 2015 och får då 1000 nivån.
2) Går jag in i primärvågs rörelsen från 1720 och tar primärvåg c = a så får jag 958.

Mitt målområde för större våg 2 blir då 960-1000.
OMX30 - den korta trenden:

Rörelsemönstret sedan 1432 toppen är enligt mig överlappande i mindre a-b-c rörelser. Vilket innebär att 1247 måste brytas ned innan en bekräftelse på denna tolkning enligt huvudalternativet kan komma.
Med den som utgångspunkt har OMX30 gjort ett ben ner till 1323 som jag räknar med är minut a i tertiärtrends a i sekundärtrends a i primärvåg c. från 1323 är rörelsemönstret mer tvetydigt - jag siktade in mig på fib 50 nivån 1377 för ett minut b, som dock passerades och uppgången till 1397 i torsdag ligger mellan fib61,8 och fib76,4 - 1397 kan vara minut b men skulle vilja se 1353 brytas ned innan ? eventuellt ska tas bort för minut b.  Tills dess lever alternativen med en högre topp för minut b och en högre topp för primär våg b. Stoch S är nu över 80 på dygn men har "bara" kommit upp till 62 på vecka, båda är stigande. Enligt dom finns utrymme för högre toppar innan en fortsatt nedgång.


onsdag 13 april 2016

OMX30 - inför torsdag

OMX30 upp över fib 50 och fib 61,8 - upp mot tak kanalen runt 1400 området vilket är nästa nivå för en tänkbar minut b - bryts denna nivå upp ökar dock sannolikheten för en primär B högre än 1432.

Lycka till,


onsdag 6 april 2016

OMX30 - inför torsdag

OMX30 bröt ned 1325 idag innan en ny rekyl upp - därmed tar jag bort ? på primärvågs b (svart på 1432) och räknar med fortsatta nedgångar för OMX30 mot målområdet 960 - 1000.

I denna rörelse så fortsätter OMX30 att sub-indela sig i mindre a-b-c- rörelser, vilket innebär att fortsatta rekyler upp kan bli relativt stora i sina respektive b-vågor. Tolkar dagens rörelse som en micro a-b-c i minut c mot en tertiär trends a.

Lycka till,


S&P500 - inför onsdag