torsdag 31 mars 2016

S&P500 - inför fredag


OMX30 - inför fredag


onsdag 30 mars 2016

S&P500 - inför torsdag


OMX30 - inför torsdag

Rörelsen från 1432 till 1340 ser mer överlappande ut än impulsiv. Därmed kan 1340 vara ett första minut a i det jag räknar med är en avslutande rörelse ned från 1432. Om det är riktigt så kan rörelsen upp från 1340 vara klar runt fib50 1386.

Dock - så länge som 1325 inte brutits ned så lever alternativet med en högre topp för primär vågs b, samt att rörelsen ned från 1432 är överlappande - i det scenariot, med dagens rörelse, så är 1340 enbart sekundär trends b för en rekyl upp mot området 1480-1500. En sådan rörelse för OMX30 skulle säkert innebära nya toppar och nya ATH för US index. Så länge som det inte skett, sätter jag alternativet med en primär vågs b på 1432 för vidare nedgångar mot under 1000 nivån som mer sannolik - gör US nya ATH ändrar jag till alternativet för OMX30.

Lycka till,
S&P500 inför onsdag


torsdag 24 mars 2016

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 faller ned, men behöver också bryta ner 1325 för att öka sannolikheten för nedan räkning.

Önskar all en riktigt Glad Påsk,


fredag 18 mars 2016

OMX30 - dagens vågtolkning


Dow Jones - tidscykel HS

Dow Jones har stigit mer än S&P500, vilket kan tolkas som rotation inför nedgång.

Bilden nedan lite kul - 210 dgr från vänster skuldra till huvud och nu på måndag 210 dgr till höger. Faller den in pekar den på 25-30% nedgång i "nästa ben". Bryter den upp är det mer troligt med uppgångar i ett par år till, intressant då marginalen för utslag nu är liten.

Lycka till,


S&P500 - inför fredag


torsdag 17 mars 2016

OMX30 - inför fredag

OMX30 bröt ned under 1385, därmed ökar sannolikheten för en primär vågs topp på 1432.
Dock behöver 1324 brytas ned för en bekräftelse av nedan räkning och borttagande av ? på primär våg (svart) b.

Lycka till,


OMX30 & S&P500 - inför torsdag

Tog med fel graf igår - så här kommer OMX30 och S&P500.

OMX30 ser ut att impulsera ned i det korta från 1432, dock höll 1385, så inget brott av rekyl mönstret än.

S&P500 tog sig dessutom till högre toppar i denna rekyl från 1810 - så bara att avvakta vändnings formation.

Lycka till,måndag 14 mars 2016

OMX30 - inför tisdag

OMX30 bröt upp över 1424 och därmed är denna rekyl upp från 1247 längre än rekylen från september 2015 till början på december 2015 (178 punkter) - så här långt 185 punkter.

Jag uppgraderar därmed min tolkningen från sekundär trend till primär trend för denna rekyl från 1247. Därmed öppnas det upp uppgångar i rekylen mot högre ideala nivåer för rekylen. Fib 50 är 1482 från 1720 toppen till 1247 botten och c=a i sekundärtrenden är 1465. För en primärtrends våg B vill jag idealiskt också gärna se Stoch S på vecka passera 80.

Lycka till,


torsdag 10 mars 2016

OMX30 - inför fredag

Volatil dag med ECB i spetsen - OMX30 gick upp till 1424, vilket ger enbart någon punkt under b-vågs rörelsen på 177,5 punkter. Därmed upp mot maxnivån för en sekundär trends b, högre och en uppgradering är nästa steg. Efter toppen bröt OMX30 ned ordentligt, och bröt ned tidigare b-vågs botten, men enbart med 0,2 punkter, Men formationen ser helt klart ut som om den är färdig i sin rekyl från 1247 till 1424. Jag sätter ut att sekundär trends b är klar och resan mot 1000 är påbörjad, den som är mer försiktig väntar på brott ned av 1324.

Lycka till,


tisdag 8 mars 2016

OMX30 - inför onsdag

Inga förändringar i våg tolkningen från gårdagen,

Lycka till,

S&P500 - inför tisdag

S&P500 gjorde också en mindre a-b-c ned, vilket öppnar för ytterligare en högre topp i denna rekyl. Dock är index i den över delen av området för en vändning ned.

Lycka till,


måndag 7 mars 2016

OMX30 - inför tisdag

OMX30 gjorde idag en mindre a-b-c rörelse ned om ca: 21 punkter räknat från 1409. Inga brott av viktiga nivåer, så alternativen i det korta lever med en något högre topp än 1409 för denna rekyl alt. att sekundär trends b är inne på 1409.

Lycka till,


onsdag 2 mars 2016

S&p500 - inför torsdag


OMX30 - inför torsdag

OMX30 bröt upp genom fib50 relationen (1396) och klarade 1402 innan den började backa.

Räknar med att sekundärtrends b är inne, men håller frågetecknet då trendväxlingen inte är bekräftad i det korta.

Lycka till,


tisdag 1 mars 2016

S&P500 - inför onsdag


OMX30 - inför onsdag

OMX30 bryter upp genom 1386 och kommer så in i området (runt 1400) för en mer ideal topp, i det jag fortsatt räknar med är en rekyl från 1247. "Max området" som tidigare runt 1480 nivån.

Lycka till,