lördag 30 januari 2016

DAX - inför veckan

DAX har långsiktigt en lite mer tydlig BULL trend än OMX30 och många andra Europeiska Index, där merparten är mer BEARish ju längre söderut man kommer.

DAX våg utformning sedan slutet på -90 talet skvallrar om en mycket kraftig uppgångsfas på lång sikt (under 2020-talet).

Toppen från 2000 var inte lika extrem som OMX30 och Nasdaq - toppen från 2007 gick över toppen från 2000 (till skillnad från OMX30) - botten från mars 2009 var högre än botten från mars 2003 och därmed är sannolikheten MYCKET hög för en fortsatt BULL trend under de kommande 30 åren. För mig minskas därmed drastiskt de mer långsiktiga BEARish alternativen med en A-B rörelse från år 2000 till dags dato, med nedgångar för OMX30 till under 400 och för DAX under 2000, i en avslutande C-våg. Om det scenariot är osannolikt så är det omvända mer sannolikt.

Det lägger grunden för en mer BULLish långsiktig vy för DAX. Vänder man på det, så om DAX inte ska kollapsa ned till under 2000 nivån, så tvingas man till en relativt extrem BULLish vy på grund av dessa våg utformning sedan slutet på 90-talet - med en våg räkning om SC 3-SC4 2000-2003, och en C1-C2 2007-2009 - tar man i nästa steg de historiskt "normala" våg relationerna mellan våg 1 och våg 3 till 5 för de olika trenderna - så står vi inför den, utifrån historiskt mått mätt, en uppgångsfas som inte tidigare skådats. Dock ska denna rekyl fas ned först avverkas, så som vanligt gäller det att ta det hela etappvis.

Långsiktigt: 

Med utgångspunkt från att DAX har gjort en C1-C2 2007-2009 - så ska en C3:a komma in över en C1:a och mer troligt 1,618 * C1 alt 2,618 * C1 - vilket innebär uppgångar med potential upp mot 20 000.
Medel lång sikt:

Våg utformningen från mars 2009 är mer harmonisk för en fullföljd impulsrörelse bestående av fem vågor till april 2015 - än vad OMX30 uppvisar. Våg 1 runt 4100 punkter - våg 3 runt 5050 punkter och våg 5 runt 4100 punkter - alltså våg 1 och 5 lika och våg 3 fib 1,236 av våg 1 - inte helt idealiskt med våg 3 betydligt större än våg 1, men dock en viktig fib relation med 1,236 relationen. Så med det är utgångspunkten att en fem vågs rörelse har avverkats från mars 2009 till april 2015. Alternativet är att våg 3 ska vara betydligt högre än 1,236 av våg 1 och att toppen från april 2015 enbart var en våg 3 av 3. Efter botten vid 9325 skapade DAX en fem vågors rörelse upp till 11 446. För alternativet med en 3:a i en 3:a och högre ATH, så var 9325 tvungen att hålla. Alternativet var att toppen från 2015 var en mer betydande topp för en mer djup rekyl innan vidare uppgångar.
När 9325 bröts ned ökade detta scenario i sannolikhet och en, för mig, tydlig BEARish signal på medellång sikt. Därmed sätter jag ut april 2015 som en större våg 1 i C3. DAX ska i så fall djupare i sin rekyl till en större 2:a.

Kort sikt:

Den lägre botten jämfört med 9325 på 9315 räknar jag med är en sekundär trends a i det avslutande primär vågs c, om riktigt så bör DAX göra en rekyl upp för en sekundärtrends b till området runt fib 50 av nedgången från 11430 till 9315, vilket ger runt 10 385. Räknar jag in de kortare vågorna så ska DAX göra ett tertiärtrends c = a som referens från botten 9315 = 10 200, så mellan 10200 och 10400 bör ett sekundär trends B komma in för en tillfällig topp. Efter denna topp ska DAX ned till området runt 8350 för en större 2:a, dock med möjligheten för mellanliggande rekyler.

Lycka till,OMX30 inför veckan

$ och råvaror inför veckan

torsdag 28 januari 2016

OMX30 - inför fredag

OMX30 fortsätter sitt överlappande mönster från 1283 - dock nu med en lägre botten jämfört med 1332, därmed kan 1377 var toppen för en sekundärtrends b (röd), med nya nedgångar under 1283.

Håller dock kvar möjligheten med en något högre topp i denna rekyl för en sekundärtrends b innan nya nedgångar under 1283 och uppgraderar färgerna ett steg.

Lycka till,


S&P500 - inför torsdag


onsdag 27 januari 2016

OMX30 - inför torsdag

OMX30 slutade impulsera upp vid 1377 - sätter den toppen därmed som minut a i det jag räknar med är det avslutande tertiär trends c upp mot 1410-1420 området. Efter 1377 nedgång till mellan fib 50 och fib 61,8 sätter där minut b, men med ? tills ev. 1377 bryts upp.

Lycka till,
fredag 22 januari 2016

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 - vände upp ordentligt - därmed sätter jag ut primär våg a på botten och söker primär b. Mer om det i helgen.

Lycka till,


torsdag 21 januari 2016

S&P500 - inför fredag


OMX30 - inför fredag

OMX30 ned till ytterligare en lägre botten på 1283 - därefter en rekyl upp, som jag tolkar som överlappande. Därmed fortsätter mönstret med a-b-c ned och upp. Siktar fortsatt på runt 1200 för primär vågs a - men bryts mönstret och OMX30 börjar impulsera upp i det korta, så kan såklart primärvågs a komma in högre - har dock inte sett det än.

Även om BULL alternativet med nya ATH under 2016 har lägre sannolikhet än BEAR med nedgångar till 1200 och 1000 nivån (i steg), så tar jag med det alternativet och räknar det i OMXS-PI, så länge som det inte är eliminerat.


Lycka till,onsdag 20 januari 2016

OMX30 - inför torsdag

DAX bröt ned under 9325 och skapade en lägre botten jämfört med botten från slutet på september.

Därmed har scenariot med en större våg 4 och nya ATH för OMX30, US index och DAX låg sannolikhet. Mer sannolikt är nu en större våg 1 vid April toppen med en rekyl ned om 40-50%, från den toppen till en större 2:a.

För OMX30 är en första nivå för en primärvågs a runt 1200 nivån, där c=a gäller för både sekundärtrenden och tertiärtrenden. Nivån för en större 2 botten går ned mot 980-1000 nivån.

Lycka till,
tisdag 19 januari 2016

S&P500 - inför onsdag


OMX30 - inför onsdag

OMX30 - fortsätter med överlappande rörelsemönster upp - därmed sätter jag min vågtolkning till minut a-b för den senaste rörelsen - om riktigt så ska därmed en lägre botten genomföras.
Fortsatt behöver 1380 brytas upp med impuls mönster för trend ändring.

Lycka till,


fredag 15 januari 2016

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 gjorde ytterligare en a-b--c sekvens ned, som jag tolkar som minut a - c. Därmed är sekundär trends c = a om strax runt 1300 uppfylld. Våg sekvensen ned från 1378, är fullbordad i min tolkning.

För BULL's på medel lång sikt är OMX30 nu i området av ett avgörande, håller inte dessa nivåer, går bollen över till BEAR, med betydligt lägre nivåer under 2016. Mer om det i helgen.

Lycka till,S&P500 - inför fredag

S&P500 steg fint från 1879, men måste nu i) hålla sig över 1900 och ii) bryta upp över 1960 med impulsivt rörelsemönster, för att påvisa en vändningsformation. Om inte - så ytterligare lägre botten, i fatet.

Lycka till,


torsdag 14 januari 2016

OMX30 - inför fredag

OMX30 ned till en flat på 1327 - med en komplett våg sekvens ned från 1379 (a-b-c) . möjlig botten, men en grön sekvens ned kan fortsatt vara kvar, så fortsatt bör 1380 brytas upp med impulsrörelse upp från 1327, för lite högre sannolikhet.

Lycka till,


S&P500 - inför torsdag

S&P500 föll ordentligt och hotar nu sin botten för en större IV, därmed måste räkning enligt DOW nedan tas med som alt.

Håller fortsatt DAX 9325 som BULL/BEAR nivå på medellång sikt.

Lycka till,

onsdag 13 januari 2016

OMX30 - inför torsdag

OMX30 - gjorde ett tappert försök att bryta upp över 1380 i en impulsiv rörelse - misslyckades dock och bröt istället ned i slutet, med ytterligare ett överlapp i det korta.

Rörelsen från 1327 går att beskriva som 1-2, 1-2 men mer troligt med dagens mönster att det är a-b-c.

Skriver in tolkningen så enligt nedan, vilket om riktigt, innebär sökandet efter en större IV lägre än 1327. Skulle OMX30 börja impulsera för att skapa en serie 3-4:or i det korta, så omvärderas det såklart.

Lycka till,


S&P500 - inför onsdag


tisdag 12 januari 2016

OMX30 - inför onsdag

En tänkbar räkning i det korta för OMX30, med 1327 som botten för större IV, någon punkt över 2007 toppen. Räkningen är mer utifrån våg utformningen för DAX och S&P500, i det korta. Så följer S&P500 ikväll med en första 5 vågors rörelse upp från 1900 nivån, högre botten och ny topp efter det ger högre sannolikhet.

För att bekräfta bör OMX30 slå ut 1380, med fortsatta impulsiva rörelser i upptrenderna, för en ev. 1-2, 1-2 uppbyggnad.

Lycka till,


måndag 11 januari 2016

S&P500 - inför tisdag

S&P500 ned till 1901 och är vid kritiska nivåer för vändning med en P2:a - Stoch S nere på flesta tidsperspektiv. Kan S&P500 nu fortsätta att impulsera från 1901 - ökar successivt sannolikheten för en P2:a, men tidigt än.

Lycka till,


OMX30 - inför tisdag


torsdag 7 januari 2016

OMX30 - inför fredag

OMX30 bröt ned under 1369 i det jag räknar med är en sista utrensning för en större våg 4:a botten - innan nya uppgångar - i vart fall så länge som DAX håller 9325.

Lycka till,onsdag 6 januari 2016

DAX inför fredag

DAX ned till ideal nivå för en P2:a (fib61,8).

Lycka till,


tisdag 5 januari 2016

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 ned till strax under 1389 botten för lägre botten i det korta på 1384, därmed kan det vara en P2 för en avslutande flat. Bryts dock 1384 ned är det mer troligt en 1:a i det avslutande c:et, för en betydligt lägre botten och då för större 4:a - räknar med att 1384 håller för en P2:a 

Lycka till, 

 

OMX30 - inför tisdag

På resande fot - hittade en fungerande hotspot.

OMX30 ned mot 1389 botten för en ev. flat. över 1369.

Om DAX och US index gör ytterligare en lägre botten i det korta så elimineras DOW alternativ räkningen med enbart en högre ATH för en större rekyl och alternativet med en fortsatt uppgång under större delen av 2016 ökar i sannolikhet = Nasdaq räkningen.

Lycka till