måndag 31 augusti 2015

S&P500 - inför tisdag

S&P500 har så långt 3 vågor upp från  1873, med en möjlig triangel formation i det korta.
En ny högre topp jämfört med 1990, ger 5 vågor upp och en möjlig första impulsrörelse.
Bryts 1915 ned innan en ny topp så är rörelsen överlappande med mer troligt en ny lägre botten.

Lycka till,

OMX30 - inför tisdag

OMX30 fortsätter med en rörelse som i det korta kan tolkas både BULL och BEAR. Så länge 1444 håller, lever alternativet med att 1405 är botten för en större våg IV, dock måste då OMX30 snart börja impulsera upp för att det alternativet ska tippa över sannolikhetsmässigt.

Lycka till,torsdag 27 augusti 2015

S&P500 - inför fredag

För S&P500 kan jag räkna in 3 vågor upp från 1873, bryts 1990 upp och att 1915 håller så är det en impuls rörelse från 1873 - bryts dock 1915 ned innan en ny topp över 1990 så är det en överlappande rörelse med hög sannolikhet för en lägre botten än 1873.

Lycka till,

OMX30 - inför fredag

Håller lite envist fast i den korta räkningen att det kan saknas en våg ned för en lägre botten. Bryts dock 1573 upp innan, räknar jag med att 1405 är botten i denna rekyl ned.

Lycka till,

onsdag 26 augusti 2015

S&P500 - inför torsdag

S&P500 gjorde ingen lägre botten, men en ordentlig uppgång från 1873. Från 1880 försök till impulsvåg upp. Dock bröts inte 1948 upp för att skapa en högre topp.

1873 kan mycket väl vara det avslutande c:et, som inte kom helt ned till sitt a för att skapa en större våg 4 botten, likväl som det finns en våg ned kvar för en lägre botten, innan uppgången mot nya ATH ska påbörjas. För att större 4:a ska vara klar behöver i) 1948 brytas upp och ii) mönstret från 1873 fortsätta att impulsera.

Lycka till,

OMX30 - inför torsdag

OMX30 gjorde en rekyl upp till 1490, i det jag fortsatt tolkar som en avslutande rörelse ned mot 1395 området.
Sätter den toppen upp som våg 4 och vill idealsiskt se en lägre botten jämfört med 1405 för en avslutning av denna rekyl ned, gärna med + divergens på dygn/60min. Fortsätter OMX30 ned under 1395 området är det mer sannolikt en Större 3-4 våg.

Lycka till,tisdag 25 augusti 2015

S&P500 - inför onsdag

Fler stora/ledande index visar högre sannolikhet för en Större 3 -4 rörelse med negångar om runt  20% från respektive topp. Om riktigt kan S&P500 gå ned mot fib 38,2 = 1730-1750 området och OMX30 mot de lägre 1300-området. Räknar dock med en lika rapp uppgång när våg sekvensen ned är klar.
Rekylen ned är rapp och med starkt momentum, tidsmässigt kan större 4:a därmed vara inne de närmaste dagarna om momentum fortsatt är starkt ned.

Lycka till,

OMX30 - tisdag lunch

Lunch uppdatering då jag missar dagens stängning - återkommer imorgon - Lycka till,

måndag 24 augusti 2015

S&P500 - inför tisdag


OMX30 - inför tisdag

OMX30 bröt igenom "1450 området" och kom som lägst ned till 1405, vilket får betraktas som nästa och sista stödområde för en P3-P4 tolkning (1395-området). Våg mässigt, i det korta, ser det ut som att 1405 kan vara en våg 3 i det jag fortsatt räknar med är en avslutande rörelse ned för nya ATH.

Bryts dock "1395-området" ned så ändrar jag min räkning till större våg 3-4 med möjliga nedgångar till "1350 - 1376-området" i första hand och 1300 i andra hand. Är fortsatt BULLish på medel och lång sikt så länge som 1200 håller.

Lycka till,


fredag 21 augusti 2015

OMX30 - dagens vågtolkning


DOMX30 - inför fredag uppdatering

Då Dow (och DAX) bröt ned under sitt P4:a stöd - så öppnar sig möjligheten/risken för ytterligare en 10% nedgångsfas mot P4. Motsvarande för OMX30 är i första hand 1450 området men mer idealiskt 1395.

Lycka till,


torsdag 20 augusti 2015

S&P500 - inför fredag


OMX30 - inför fredag

OMX30 är nu nere på nivåer för en s2:as lägre nivåer, räknar med en uppgångsfas från denna botten. Fortsätter dock nedgången och 1507 bryts ned är det en annan analys med i första hand P3 -P4:a.


Lycka till,

onsdag 19 augusti 2015

OMX30 - lunch uppdatering

OMX30 har börjat impulsera ned - siktar därmed in mig på den lägre nivån för en s2:a. Bryts dock 1507 är alternativet en P3-P4:a med nivåer runt 1395-1450.

Missar dagens stängning - återkommer imorgon.

tisdag 18 augusti 2015

S&P500 - inför onsdag


OMX30 - inför onsdag

OMX30 bryter ned mot zonen för en eventuell s2:a.

Om dagens rörelse är en påbörjan på en impuls, som min tolkning är just nu, så blir den korta nedgångsfasen mot den djupare delen av zonen innan vändning upp - om det är ytterligare en överlappande rörelse ned, så är det mot den grundare delen.

Lycka till,

måndag 17 augusti 2015

S&P500 - inför tisdag

S&P500 bröt inte upp över 2105 därmed lever de båda alternativen i det korta, om än med bara ett par punkter. S&P500 med forsatt en våg ned som saknas och DOW med att s2 botten är satt och s3 påbörjad.

Lycka till,


OMX30 - inför tisdag

OMX30 visar ett överlappande mönster med möjlighet till djupare botten för en s2. Håller kvar boxen för en lägre botten för en eventuell s2:a, då 1612 inte bröts upp.
DAX visar ett avslutande mönster för en s2:a, bryter dock DAX ned 10647 så öppnas alternativet med en djupare P4:a.

Lycka till,
fredag 14 augusti 2015

OMX30 - dagens vågtolkning


OMX30 - inför fredag

OMX30 gick upp till 1600 igår - bröt inte upp över 1611 - därmed finns möjligheten till en avslutande nedgång fas till ett mer idealt område för en s2, enligt nedan. Bryts 1611 (våg 1) upp innan en ny lägre botten så räknar jag med att s2 är inne.

Lycka till,

torsdag 13 augusti 2015

OMX30 - To. Lunch uppdatering

Inte säker på att jag kan bevaka stängning idag så kör en lunch uppdatering.

OMX30 har inte brutit upp 1611 (än) och har 3 vågor upp från 1573 - Stoch S på dygn fallande nu och närmar sig 20. Plottat ut en eventuell vändnings zon för s2 med c=a 5 = 0,618 våg 0-3, fib 61,8 etc. bryter OMX30 1611 innan ned i zonen är s2 inne, men letar efter vändning i zonen.

Lycka till,

S&P500 - inför fredag

Dow har ytterligare en lägre botten utan att bryta 17038, därmed är möjligheten att sekundärtrends 2:an är inne. S&P500 har dock inte gjort en lägre eller dubbel botten, kom inte riktigt ned till 2044, utan stannade på 2052, innan spik upp.

Räknar med att sekundär trends 2:an är inne för US index, en högre botten behövs dock i nästa rekyl för att höja sannolikheten.

Lycka till,


onsdag 12 augusti 2015

OMX30 - inför torsdag

OMX30 har nu kommit ned till en mer idealisk nivå för en sekundärtrends 2:a och en vändning upp utifrån sekundärtrenden, söker nu en vändnings formation i  det korta perspektivet för vidare uppgångar med nya ATH.

Lycka till,

tisdag 11 augusti 2015

S&P500 - inför onsdag


OMX30 - inför onsdag

Den korta Bull trenden under hårt tryck från den korta Bear trenden, tillbaka till ett närmast 50/50 läge.
DAX bröt ned sin tänkta minut 1 topp och under ännu hårdare tryck där Bear för den korta trenden har övertaget - lite varannan dags rörelse, avvaktar denna armbrytning för den korta trenden.

Lycka till,


S&P500 - inför tisdag

S&P500 rusade upp men utan att gå över tidigare topp - för US index är det fortsatt 50/50 i det korta mellan BULL och BEAR. Dow visar att den bottnat ur med en sekundärtrends 2:a - S&P500 visar att det behövs en lägre botten ned mot 2040 området.

US index 60 dagars cykel kommer in på fredag.

Lycka till,


måndag 10 augusti 2015

OMX30 - inför tisdag

OMX30 bröt upp genom 1630 - därmed är sannolikheten högre för det korta (medel och lång sikt redan i BULL) BULL alternativet med uppgångar för denna sekundärtrends 3:a till runt 1800 nivån.

Dock lever det korta BEAR alternativet (med ev. nedgångar till 1565, innan vändning upp) till dessa att 1660 nivån brutits upp, dock med lägre sannolikhet nu med dagens rörelse över 1630.

Lycka till,

fredag 7 augusti 2015

OMX30 - dagens vågtolkning

DAX och OMX30 håller nivåerna uppe för en BULLish kortsiktig tolkning - dock lever fortsatt båda alternativen i en objektiv vy. US närmar sig nivåer för en sekundärtrends 2:a.

Mer om det i helgen - nedan DAX med Bullish tolkning och OMX30 grafen med kortsiktig BEAR tolkning.


torsdag 6 augusti 2015

S&P500 - inför fredag

Dagens nedgång i US index eliminerade den korta Bull räkningen där sekundärtrends 3 var påbörjad, tidigare visad i DOW. Därmed söker jag sekundärtrends 2:an, för S&P 500 ned mot en flat runt 2040 nivån.

För att den medellånga BULL räkningen ska fortsatt gälla måste 17030 hålla för Dow Jones i denna nedgångsfas. Stoch S nere under 20 nu för Dow på vecka och dygn.

Lycka till,OMX30 - inför fredag

Inga vågtekniska förändringar idag jämfört med gårdagens analys.

Lycka till,


onsdag 5 augusti 2015

S&P500 - inför torsdagOMX30 - inför torsdag

Jag kan nu räkna 7 vågor från 1578 till idag, så långt, 1630 - därmed lever det korta Bear alternativet, att sekundär trends 2:an (röd) fortsatt inte är inne.
B-vågor kan var 1,3, 7 eller 11 vågor, inte 5 som fallet var med uppgången till 1622 från 1578.

I och med dagens rörelse upp över 1622 (utan en djupare rekyl) har jag 7 vågor.

För att den korta trendens Bull alternativ ska öka i sannolikhet behöver OMX30 fortsätta med sin impulsrörelse från 1606 utan att bryta ned 1610. Bryts 1610 ned i en kommande nedgång utan att nya toppar skapats så ökar sannolikheten för Bear - att sekundärtrends 2:an ska komma in under 1578, mot idealmålet 1565.

Sätter den korta räkningen i ett 50/50 läge - där den korta Bear räkningen visas i OMX30 och den korta Bull räkningen i DAX - blir lite tydligare än att visa alternativen i samma bild.
(klicka på bilderna för att förstora)

Lycka till,