tisdag 31 mars 2015

S&P500 - inför onsdag


OMX30 - inför onsdag


S&P500 - inför tisdag

S&P 500 har tre vågor i det korta från 2049, behöver göra 5 utan överlapp för ev. vändning upp.
Dow har också 3 vågor i det korta, men en mer idealisk negång till ev. S2:a, med sin lägre botten på 17610. Kan den nu göra en 4:a och 5:a i det korta utan att bryta våg 1 toppen på 17761, så är det bullish på medellång sikt och sannolikheten för att S2 är inne ökar.


Nasdaq har också en lägre botten för en ev. S2:a - nu också med en pos. div. på dygnsnivå.


OMX30 - inför tisdag

OMX30 inte helt övertygande som DAX och för OMX30 om att en T4:a redan är inne.

Lycka till,

måndag 30 mars 2015

DAX - inför tisdag

OMX30 charten var lite korrupta idag - DAX följer samma mönster i det korta så det får bli den idag.

Vändning upp idag där 11 657 är trolig botten för en sekundärtrends 4;a i Primärvågs 3;an - den första av fem vågor mot P3 är i det närmaste klar.

Lycka till,

onsdag 25 mars 2015

S&P500 - inför torsdag


OMX30 - inför torsdag

OMX30 fortsätter att tveka med ett överlappande rörelsemönster sedan 1635. Mer troligt att uppgången till 1720 är en b-våg med ett a-c överlappande mönster. Om det är riktigt så är T4 kvar att avverka ned i sin rekyl.

* Blå bottenkanal runt 1620 för T4 botten
* fib 38,2 ger 1592

Mellan dessa nivåer räknar jag med vändning upp och nya toppar.

Lycka till,

måndag 23 mars 2015

S&P500 - inför tisdag


OMX30 - inför tisdag

OMX30 har ingen övertygande impulsrörelse i det korta från 1635 till 1720 - håller dock räkningen.

Skulle den gröna botten kanalen brytas ned runt 1690 - så är räkningen med en T3:a vid 1720 med en avslutande triangel (ED) från 1635 till 1720 - och en rekyl ned mot runt 1620 - mer trolig, innan nya toppar ska sättas.

Lycka till,

onsdag 11 mars 2015

S&P500 - inför torsdag


OMX30 - inför torsdag

OMX30 gick inte helt ned till mål 1 c=a, men väl inom ramen vågmässig för en T4:a - fortsätter den att impulsera upp är T4:a inne och jag söker då en P3:a runt 1840 och 1850 nivån. Är den kommande vågen överlappande har den fortsatt en väg kvar innan T4 är inne.

Lycka till,