onsdag 30 december 2015

S&P500 - inför torsdag


OMX30 - inför torsdag


S&P500 - inför onsdag


måndag 28 december 2015

S&P500 - inför tisdag

Ett brott upp över 2078 under morgondagen skulle öka sannolikheten för nedan räkning - om inte - går bollen kortsiktigt över till en mer BEARish tolkning, där en lägre botten jämfört med 1993, först måste göras, innan P3 upp kan startas.

Lycka till,


OMX30 - inför tisdag


onsdag 23 december 2015

S&P500 - inför torsdag


OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 fortsätter att hålla sig över den stigande botten kanalen för den större våg trenden.

Starten på det som nu ser ut som minut 1 i tertiär trend 3 i sekundär trend 1 i primärvåg 3, från 1410, startade tvekande och i det som initialt såg ut som överlappande rörelsemönster. Dock impulserar OMX30 fint efter den tvekande inledningen och jag sätter därmed ut att tertiär trends 2:an är inne på 1410 och att tertiär trends 3:an nu påbörjats med en första minut våg upp.

Önskar alla läsare av bloggen en riktigt God Jul.


lördag 19 december 2015

OMX30 inför veckan

På resande fot - så bara en kort genomgång av OMX30.

Långa trenden: 

OMX30 är i en BULL cykel där jag har två alternativ som ger antingen en 30 års uppgång eller en 70 årig. Vilket av alternativen som gäller för OMX30 lär klargöras under 2016.

Den medellånga trenden påverkas av vilket som faller in och även om den riktigt långa trenden är mindre intressant utifrån ett trading perspektiv. De alternativ jag följer som huvudalternativ har gemensamt min tolkning att OMX30 med en SC2 botten under 2002 en Cykel våg 2 oktober 2008.

Efter Oktober 2008 skiljer sig alternativen åt med tolkningen beskriven i OMX30 bilderna med 4:a större vågor klara och beskrivningen i bilderna för OMXS-PI där våg sekvensen "enbart" en impuls rörelse i primärtrenden. Fortsätter BULL trenden från 2008 till 2017/2018 och stiger en bit över 2500 så räknar jag med att det är en C3:a (OMX30 räkningen) - avslutas BULL trenden från 2008 under 2016 så räknar jag med att rörelsen enbart är 5 primärvågor till en C1:a (OMXS-PI) räkningen.
OMXS-PI räkningen harmoniserar mer med US index tolkningen.

Medel långa trenden:

Med check av Kina m.fl. marknader så är jag mer inne på alt. 2 enligt OMXS-PI räkningen med en topp under 2016. Som vanligt med fler alternativ, där jag är inne på att en snabb 5 vågors avslutning från 1369 till nya ATH skulle innebära en topp för denna BULL trend under Dec-2015 till in i Q1-2016.
Med en mer utdragen våg 4 kan denna topp komma in mitten av 2016 till Oktober 2016. Det senare ser just nu ut som det mer sannolika.Korta Trenden: 

OMX30 har sedan 1369 inte övertygat, utifrån ett BULL perspektiv, då rörelsen avverkats med 5 vågor som överlappar. Med rörelsemönstret från DAX och US index, väljer jag att sätta en inledande diagonal som det mest sannolika för detta rörelsemönster. Dock är denna tes under tryck, men har överlevt en vecka med FED och optionslösen. Är denna tes riktig ska OMX30 nu sluta att tveka och röra sig upp i en mer aggressiv impulsrörelse upp till nya ATH för en 3:a - rekyl och nya ATH med en 5:a. För OMX30 "kan" 1369 brytas eller ge en "flat" utan att jag byter tes, MEN för DAX kan motsvarande nivå inte brytas (9325) för då är min tes helt klart fel. Så jag håller koll på DAX under de kommande veckorna. Med FED och optionslösen avklarat med en ordentlig nedgång i US index under fredagen, räknar jag med en vändning upp nu för OMX30, DAX och US index.


Lycka till,
onsdag 16 december 2015

OMX30 - inför torsdag


S&P500 - inför onsdag

S&P500 inte helt ned till området fib 50 - fib 61,8, därmed ? på en möjlig P2:a. Precis som för OMX30, vill jag se att en tänkt impuls fullföljs och att förra toppen bryts upp -2068 - för att ta bort ?

Lycka till,


tisdag 15 december 2015

OMX30 - inför onsdag

OMX30 bröt upp genom kanalen från 3 dec - sätter därmed ut en möjlig primär våg 2:a på 1389.

Håller dock ? tills dessa att 1450 ev. bryts upp med en impulsrörelse upp.

Lycka till,


måndag 14 december 2015

S&P500 - inför tisdag


OMX30 - inför tisdag

OMX30 gick ned till 1389 idag. Från topp på 1546 kan jag nu räkna 9 vågor ned - därmed kan denna rekyl ge ytterligare en våg upp och ytterligare en lägre botten (11 vågor = en trippel) innan rekylen är klar om det är en "enkel rekyl". Väl där kan vi konstatera vilken färg det är på den förväntade botten, för OMX30.

För DAX är färgen på den förväntade botten mer klar. DAX gick idag ned till nära idealnivån för en primärvågs 2:a (fib 61,8) - Stoch S på vecka har en del kvar till 20 "området", vilket övriga primärvågor vänt på tidigare i denna BULL cykel, vilket "ger utrymme" för DAX med en liknande avslutande rörelse som för OMX30, innan P2 är inne.

Lycka till,fredag 11 december 2015

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 rör sig ner mot nivån för Större IV - återkommer med olika scenarion under helgen för kommande veckor.

Lycka till,


tisdag 8 december 2015

US index med sina fortsatt levande alternativ
OMX30 - inför onsdag

OMX30 bröt idag ned under 1458,5 och eliminerade därmed min räkning från igår med en avslutande diagonal för en våg 5 upp. Därmed kommer nästa alternativa räkning in som den mer sannolika - alternativet visad för DAX, med en större våg 5 som sub indelar sig i 5 primärvågor - för DAX är den mer "ren" i en impulsrörelse upp, medan OMX30 fortsatt är överlappande med en möjlig inledande diagonal utifrån en primärtrend.

Om det är riktigt tolkat så har OMX30 fortsatt en bit ned kvar till en mer ideal primär våg 2. Fördelen med detta alternativ - set tutifrån ett BULL perspektiv - jämfört med mitt tidigare är att större våg 5 i så fall drar ut in i mitten/slutet på 2016.

Bryter OMX30 ned under 1369 - ser jag det i första hand som en ny lägre botten för större våg 4.

Lycka till,lördag 5 december 2015

OMX30 - inför veckan

Är på resande fot så blir en kortare version och i textform. Klicka på bilderna för att göra dom större.

Lycka till,

OMX30 har sedan botten på 1369 rört sig, i det jag tolkar som ett överlappande mönster, men med stigande bottnar och toppar. Därmed är min utgångspunkt att OMX30 är inne i ett mönster av en avslutande diagonal.Målet med diagonalen är nya ATH.Utgångspunkten för den analysen är min tolkning för den långa trenden för OMX30, där OMX30 är inne i en Super Cykel våg upp, utifrån botten från 2002. Cykel våg 1 och 2 är skapade och jag söker en cykelvåg 3. För cykelvåg 3 har jag två alternativ 1) en uppgång in på slutet av 20-talet 2) en uppgång under 2016/2017. Om OMX30 är i en avslutande fas för uppgången sedan 2008 med en BULL topp nu under årsskiftet 2015/2016 så gäller mer troligt alternativet 1) där toppen nu vid årsskiftet "enbart" är en större våg 1. Drar denna BULL cykel vidare in i 2016/2017 så är alternativ 2 mer troligt. Alternativen nedan:Nivåerna för en topp nu vid årsskiftet in i Q1 2016 har jag 3 mål - a) större våg 5 = fib0,618*större våg 1 ny ATH strax över tidigare b) större våg 5 = större våg 5 (2000 nivån) c) större våg 5 i relation till de större vågorna i Cykel våg 1 (2200). Rörelsemönstret sedan 1369 pekar mer på alternativ a). just nu.


DAX index visar upp ett litet annat mönster. DAX är tydligare i sitt impulsiva rörelsemönster sedan botten den 29:e september. Min tolkning är att DAX nu har gjort fem vågor upp till den primärvåg 1 i större våg 5. Söker en rekyl till primär våg 2.US index visar också på ett tydligt impulsmönster sedan 29:e september, men gjorde till skillnad från DAX, då en högre botten. Därmed räknar jag med att US index har gjort Primärvåg 1,2 och 3. Efter primär våg 3 toppen öppnar sig ett antal alternativ, några med att primärvåg 4 är inne andra med att den inte är klar än. Nedan är de alternativ jag anser har högst sannolikhet just nu. Nasdaq tolkningen är i linje med DAX tolkningen.