söndag 31 augusti 2014

enskilda aktier - inför veckan


lördag 30 augusti 2014

OMX30 - inför veckan


$ och råvaror - inför veckan


tisdag 26 augusti 2014

S&P500 - inför onsdag

S&P500 har så en "fullbordad" vågsekvens upp från 1905 till 2005, med 5 vågor och en förlängs 3:a.  vill i första hand se 1980 brytas ned, för en första indikation på att den större våg III är inne.

Lycka till,

OMX30 - inför onsdag

Ingen fungerande HK idag så bild på OMX30 får komma så snart den snurrar igen. Anyway - OMX30 nu uppe "strax under 1400-nivån" så här är det lite avgörande. Tar med en bild på läget just nu i min tolkning av S&P500.

Lycka till,

måndag 25 augusti 2014

S&P500 - inför tisdag

S&P500 på nya ATH och över 2000 nivån idag. Fortsatt lite svårt att "måtta in" 3-4:orna i de olika sub trenderna, då rekylerna från 1940-nivån varit korta. Därmed är alternativen fortsatt lite för många i det riktigt korta intervallet.
De kan vara del av en förlängd 3:a eller helt enkelt en klar minut 3:a (grön). Nedan räkning har i vart fall minut 3 till 1,618 * minut 1, om den är riktig kan den stora III:an vara inne, som en miniminivå med en möjlig nanovåg kvar. Avvaktar lite större rörelser innan ? på vågorna pillas bort.

Lycka till,

OMX30 - inför tisdag

OMX30 fortsätter att pumpa på i ett överlappande mönster och är nu i höjd med mål 2 "strax under 1400" för denna rekyl och ska vända ned i "området" om det fortsatt ska tolkas som en rekyl från 1321.

Lycka till,

fredag 22 augusti 2014

OMX30 - dagens vågtolkning

OMX30 - gick upp till mål1 "strax under 1390" och vände ner runt den nivån- Därmed är en nivå för en möjlig S b inne, 1368 bör dock brytas ned för att öka sannolikheten och 1350 för att bekräfta den, återkommer i helgen.

Lycka till,


torsdag 21 augusti 2014

S6p500 - inför fredag

S&P500 har enbart mindre rekyler, vilket gör vågräkningen svårare i det korta perspektivet. Avvaktar lite större rörlesen innan jag petar in M 3 och M 4.

Lycka till,

OMX30 - inför fredag

OMX30 - är så inne i zonen för en sekundärtrends b-våg topp. Det kan finns någon liten nano våg kvar i det avlsutande micro c:et. Mål 1 nivån "strax under 1390" är då uppfylld. Avvaktar om det ska bli en mer komplex rekyl upp mot mål 2 "strax under 1400" eller om "this is it".

Lycka till,

onsdag 20 augusti 2014

S&P500 - inför torsdag


OMX30 - inför torsdag

OMX30 - och DAX m.fl. övergick till ett "överlappande våg mönster" igen. Så jag fortsätter att räkna det som en rekyl sett från 1321 med en a-b-c räkning.

OMX30 har nu avverkat sina sub-trender under förutsättning att min tolkning är riktig med att OMX30 är i en sekundärtrends rekyl till röd b. Eller mer riktigt uttryckt "OMX30 är nu i det avslutande c:et i micro a-c". I denna rörelse tolkar jag det som en första våg upp (i det avlsutande c:et) har avverkats. Är det riktigt så torde sekundärtrends b komma in to-Må. i målområdet, enligt nedan.

T "c" = T "a" strax under 1390 -  micro "c" = micro "a" strax under 1400 nivån. Mellan dessa räknar jag med en topp för OMX30 för vidare nedgångar. Men minimnivån är redan inne, så lite marginal bör man nog ha. Det är såklart inte självklart att avlsutande c "orkar hela vägen upp".
Följ gärna Nasdaq med dess nya toppar och såklart fortsatt DAX.

Lycka till,S&P500 - inför onsdag


tisdag 19 augusti 2014

OMX30 - inför onsdag

OMX30 - fick till lite mer impulsiva vågor idag, justerar lite i det korta baserat på det, c=a strax under 1400 nivån.

Lycka till,

måndag 18 augusti 2014

S&P500 - inför tisdag


OMX30 - inför tisdag

OMX30 - börjar så smått närma sig fib 61,8 av nedgången från 1410 till 1321 - i det riktigt korta är rörelserna överlappande både upp och ned, så lite svårt att tolka dessa, just nu.

Lycka till,

fredag 15 augusti 2014

OMX30 - dagens vågtolkning

En 15 min innan stängning - OMX30 passerade också fib50% idag - troligt S b är inne, sätter ut det, men håller ? tills mer bekräftat, Lycka till.

torsdag 14 augusti 2014

S&P500 - inför fredag

S&P 500 fortsätter i sin trend, jag tolkar det som den är i 3:an av 3:an i den avslutande rörelsen upp.

Lycka till,

OMX30 - inför fredag

OMX30 - efter 1362 överlappar OMX30 i sitt mönster, bryts 1346 ned, innan toppar över 1362 räknar jag med att Sekundärtrends b är klart för vidare nedgångar - håller 1346 är 1362 enbart våg 1 i den avslutande c-rörelsen upp.

Lycka till,

måndag 11 augusti 2014

OMX30 - inför tisdag

OMX30 regarerar fint på 1320 nivån, rusar lite och minut a torde vara inne strax. Passerade fib 38,2.

Lycka till,

torsdag 7 augusti 2014

S&P500 - inför fredag

S&P500 - 1905 - någon punkt från S4 runt 1903 med M5 = M1. För fortsatt BULL med ny ATH måste 1885 hålla. Runt dessa nivåer ska fortsatt BULL tolkning ge vändning, annars betydligt mer BEARish, även för S&P500.

Lycka till,

OMX30 - inför fredag

OMX30 bröt ned under 1341 som ett tänkt minimum alt. - därmed träder medel alternativet och idealnivån om 1,618*a = 1320 nivån in. Bryts 1328 imorgon räknar jag även sekundärtrenden i BEAR.

Idag är det också 40 dgr av nedställ, så en sväng ned till med + / - 1 dgr så är både tid och nivå inne.

Lycka till,S&P500 - inför torsdag

S&P500 har uppfyllt kriterierna för en nedgång till sekundärtrends 4:an - dock utan att ge en vändningsformation - när S 4 väl bottnat ur, ska S&P500 upp till nya ATH, innan den lite större rekylen ned ska komma. I denna rörelse kommer flera andra index att ge en lägre topp.

Bryts dock 1885 ned innan ny topp så gäller en annan räkning (DOW).

Men först en vändningsformation för S4.

Lycka till

onsdag 6 augusti 2014

OMX30 - inför torsdag

OMX30 har så passerat minimi nivån 1355 i benet räknat från 11:e Juni - därmed kan en sekundärstrend a vara klar. Dock sätter jag ? då vidare nedgångar i detta ben fortsatt är möjligt, vill se lite hur S&P500, som kan ha bottnat i sin S 4:a, går ikväll, innan mer säkert uttalande.

I och med brottet av 1355, med ytterligar en lägre botten, så räknar jag tertiärtrenden som fallande, söker därmed en rekyl upp, lägre än 1410 och därefter vidare nedgångar. Sekundär trenden och primärtrenden är dock fortsatt stigande så länge som 1328 håller.

Lycka till,