lördag 31 augusti 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 gick ned 30 punkter under veckan och stängde på 1214. OMX 30 var som lägst nere på 1206 under Onsdagen. Stoch S är på 21 på dygnsnivå och fortsatt på höga 82 på veckonivå, under veckan bröt månadsnivån under 80 och ligger nu på 79 och är fallande.

Kortsiktigt är OMX30 i en fallande trend sedan toppen på 1266, enligt min tolkning så har OMX30 avverkat en tertiärtrends våg a och b och befinner sig i c ned mot sekundärtrends a. Efter att sekundär trends a uppnåtts ska en lite större rekyl upp genomföras och den medellånga trenden definitivt sättas för hösten. Målet för sekundärtrends a botten får bli c=a med alt. c=1,618*a, vilket blir 1166 alt. 1130.

På medellång sikt ska OMX30, efter denna kortsiktiga urbottning, göra en rekyl upp och eventuellt testa förra toppen på 1266. I och med att OMX30 inte har en lägre topp på medellång sikt så kan OMX30 också bryta denna och skapa en ny 3 vågors sekvens upp, sett från 1106 botten. Bryts 1266 i denna rörelse så har jag 1270 och 1320 som delmål.
Min räkning utgår dock från att 1266 är toppen för en tid framöver och att OMX30 befinner sig i ett BEAR market rally som nu har toppat ur. Bryts 1106 i den pågående nedgången är det bekräftat, alternativt om en lägre topp jämfört med 1266 skapas i den kommande rekylen upp i sekundär trenden.

På längre sikt, utifrån en primär- och sekundärtrend, så är OMX30 i ett BEAR scenario i och med de överlappande vågorna i den stigande trenden sedan 23:e september 2011. Frågan är bara om toppen för den större nedgången är satt vid 1266 eller om en ny högre topp ska sättas innan denna nedgång startas.  Det lär avgöras under Oktober månad.
Oavsett B-vågs toppens nivå, så ska en C-våg därefter genomföras som ska ta ned OMX30 ordentligt, till nivåer minst under tidigare botten från den 23:e september 2011 om 833. Tidigare nedgångar av denna kalibern har varat allt mellan lite mer än ett år och 3 år. Då 2014 är året för en botten enligt den 4-års cykel som givit OMX30 viktiga bottnar sedan starten så räknar jag med att den kommande nedgången kan bli intensiv under lite kortare tid. Men då världs ekonomin fortsatt befinner sig i en deflations cykel så kan den sträcka sig till så långt som 2016.
Därefter räknar jag med en ny 5 årig uppgångsfas som ska ta OMX30 upp över mars 2000 toppen. Efter deflationsfasen kommer världsekonomin in i en tillväxt fas och de kommande uppgångarna baseras då på "riktig tillväxt", och inte som de senaste åren, på ledande CB expansiva penningpolitik. Dock lär övergången mellan dessa faser bli lite stökig, när skuldberget ska nollas och fler länder/regioner konkursa och införa sina gamla valutor.

US index tuffar på i det som jag tolkar som en tydlig BULL trend. De har, till skillnad från OMX30, allt sedan mars 2009 genomfört fina impulsvågor upp utan överlapp. Min tolkning av DOW är att en cykel våg 1 håller på att genomföras via 5 "större vågor". DOW har genomfört primärvåg 3 och är i avverkningen av primärvåg 4 i denna nedgångsfas, är tolkningen riktig, så ska DOW därefter göra en ny ATH, ny nedgång och därefter en avslutande topp. Så länge som DOW inte överlappar i sin uppgång och så länge nya toppar skapas, så bör detta scenario vara utgångspunkten för US index under hösten och sen vintern/tidig vår. Dock kan den sista sekvensen av urtoppningen gå riktigt snabbt, där vågorna knappt kan identifieras som riktiga vågor, jämfört med de tidigare tidsintervallen mellan dom, allt beroende på att "smart Money" nu ser klart större potential i den kommande nedgångsfasen jämfört med den begränsade uppsida som finns kvar. Bear markets brukar ju komma när man minst anar det.
I BEAR scenariot enligt vågberäkningen för S&P500 så har nedgången redan inletts. Så september/oktober är viktiga för att beräkna djupet för den kommande nedgångs fasen.

Lycka till,fredag 30 augusti 2013

DOW - dagens våg tolkning


OMX30 - dagens våg tolkning


torsdag 29 augusti 2013

DOW - inför fredag

DOW verkar ha kraftsamlat klart och om riktigt, ska DOW nu fortsätta nedgången mot målområdet för en primär våg 4 botten.

Lycka till,

OMX30 - inför fredag

Inte helt klart om T "b" är klar eller inte. kikar in om Dow går ned under 14880 igen i kväll, eller stänger över.

Lycka till,

DOW - inför torsdag

DOW laddat klart för nästa ben ned ? eller ska DOW hämta mer kraft ? OMX30 med scenariot att "b" är klart.

Lycka till,


onsdag 28 augusti 2013

OMX30 - inför torsdag

OMX30 kom så ned till första målnivån för T "a" (blå), om än med lite hjälp av SEB strulet. Söker blå "b" rekyl upp för vidare nedgångar till S "a" (röd) därefter.

Lycka till,

DOW - inför onsdag

Första halvlek klar för DOW, andra påbörjad.

Lycka till,

tisdag 27 augusti 2013

OMX30 - inför onsdag

För OMX30 är minut "b" klar. Nästa mål är T "a" (blå).

Lycka till,

DOW - inför tisdag

DOW reagerade skarpt ned innan stängning igår och har gjort en första ? a-c rekyl upp. ? lär rätas ut idag.

Lycka till,

måndag 26 augusti 2013

OMX30 - inför tisdag

OMX30 passerade första fib nivå målet om 1246 och toppade på 1247, innan den drog nedåt. Svårt att avgöra om 1247 är b-vågen, eller om OMX30 ska upp en snutt till ? men här någonstans torde b-vågs toppen ligga. US index lär sätta tonen hur lång denna rekyl blir, kikar in S&P 500 motsvarande fib nivåer på 1674 och 1683 ikväll och om möjligt de kommande dagarna.

Lycka till,
lördag 24 augusti 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 backade 11 punkter i veckan och stängde på 1244. Stoch S är nu sjunkande både på dygns- och veckonivå, dygn indikatorn är nere på låga 24 och vecka på fortsatt höga 92.

OMX30 fortsätter att gå starkt jämfört med andra viktiga index. DOW som har tagit täten i denna nedgångsfas är snart tillbaka på nivåerna från 24:e juni, medan OMX30 fortsatt ligger ca 12% högre än den nivån, se nedan.Uppgången från 24:e juni på 1109 till 14:e augusti på 1266 har för OMX30 varit bred, där verkstads aktierna, som de flesta ligger i tydliga BEAR trender, har toppat ur/håller på att toppa ur i sina b-vågor, medan bankerna och några aktier till, som ligger i tydliga BULL trender, har toppat ur sin primärtrend. Sammantaget har det gett OMX30 en ordentlig uppgång och fortsatt starkt momentum, relativt främst US index.

Det viktiga för mig i det korta perspektivet är att OMX30, trots sitt starka momentum, bröt ned under 1236 i veckan. Därmed har index brutit den korta trenden som nu är fallande, enligt min tolkning. En lägre topp jämfört med 1266 för den pågående rekylen upp bekräftar det scenariot. Från 1266 toppen har OMX30 nu genomfört ett första mindre ben ned i en a-c rörelse till 1226. En nedgång om 40 punkter. Den botten sätter jag till minut våg a. Jag söker därmed en minut våg b, som bör komma in mellan fib50 och fib61,8, d.v.s. någonstans mellan 1246 och 1251. Om det är riktigt så ska OMX30 därefter ned i en impulserande c-våg till området runt 1210 för c=a och 1180-1190 om c=1,618*a (allt beroende på var minut b hamnar såklart). Den vågen blir då tertiärtrends a.
Så ska OMX30 nu i inledningen av nedgången tugga sig ner tills dess att vi kommer till sekundärtrenden och lite större slag kan förväntas.

Backar jag ur lite till den medellånga trenden, eller sekundärtrenden, så ska OMX30 ned under 1109 för att bekräfta en fallande sekundärtrend. Utgångspunkten för det är att OMX30 sedan den 23:e september 2011 är i ett BEAR market rally med stigande, överlappande vågor. Som jag skrivit tidigare kan detta rally dock ha fler vågor upp i sig och alternativet till 1266 är uppgång till 1320 innan det hela är över. Dock tyder inte signalerna från DOW på ett sådant scenario.
Därmed utgår jag från att 1266 är toppen för denna gång och räknar med att OMX30 nu ska ned till under 833 nivån i första hand. Bryts 1266 upp ja då ska en sista 3 vågs sekvens upp innan samma BEAR scenario ska verkställas, så utifrån ett 3-12 månaders perspektiv är utgången den samma, nedgångar för OMX30 under i första hand 833. Sen om den inleds från 1266 eller 1320 är en fråga som besvaras de kommande veckorna. Det är många duktiga traders som misstolkat starka b-vågor som impulsvågor upp och bränt sitt krut, så lite försiktighet de kommande veckorna kan varmt rekommenderas, då slaget om de lite större rörelserna nu ska avgöras i september/oktober. 

För den som positions tradar kan det vara intressant att kika in de olika BEAR alternativen redan nu, för OMX30 med en botten sent 2014, om det hela accelererar, alternativt en bit in på 2015. Min utgångspunkt är en relativt kort och intensiv nedgångfas, mer beroende på en tajming av 4 års trenden som givit betydande bottnar för OMX30 allt sedan starten, i 4 års intervaller, 1990,1994,1998, 2002, 2006 och 2010 i en upptrend. Tillsammans med våganalysen som talar om en större nedgång, så är sent 2014 en okey utgångspunkt, som steg för steg ska bekräftas eller förkastas.

För att försöka tajma in en botten måste den längre trenden analyseras, om utgångspunkten i den analysen är felaktig så blir hela analysen i det korta också fel, däremot om den långa analysen är riktig så kan en botten tajmas in med mycket bra precision. Utgångspunkten för mitt sätt att tillämpa EW är att måla några scenarion, när de är klara väljer jag det som jag anser har högst sannolikhet som huvudscenario, när sedan vågorna exekveras så bekräftar de eller förkastar de huvudscenariot och först då växlar jag. Därmed riskerar jag inte att fastna i en analys, nackdelen är att analyserna kan förändras över tiden, men jag anser att egenskapen att kunna "vända kappan efter vinden" är en god egenskap när det kommer till börsanalyser och trading. Nog med svammel här är mina alternativ.

1) Toppen 2000 och botten 2002 är av supercykel karaktär för OMX30 i så fall en SC1 och SC2. Det som stärker den utgångspunkten är att nedgången var så djup >70%. Uppgången från 2002 till 2007 är en impulsrörelse med 5 tydliga vågor upp och bildar en cykel våg topp 1 i en supercykel våg 3. Nedgången från 2007 till 2008 är större än 50%, därmed är det troligt att det är en cykelvåg 2.

Fram till denna punkt är nog utgångspunkten näst intill 100%-ig. Här sätter jag ner min fot och säger att det får bli min utgångspunkt för de följande del scenarion. Där jag börjar tveka för OMX30 jämfört med framförallt DAX och DOW är uppgången från 2008 till januari 2011. Dow fortsatte sin våg upp med en tydlig 5-sekvensare ända in i maj, likaså DAX, medan OMX30 avbröt uppgången redan i januari. Därmed öppnar OMX30 upp för möjligheten att den fasen upp enbart var rekyl i ett större A med a och b under toppen/botten 2010. Därmed får OMX30 två under scenarion
a) OMX30 gjorde en större våg 1 den 18:e januari 2011.
b) OMX30 gjorde en större våg A vid samma datum.

Gemensamt för scenario a och b är att rörelsen sedan 18:e januari 2011 är BEARish med överlappande rörelser i uppgångsfasen fram till nu. Alltså en A och B-våg.

Skillnaden mellan scenario a) och b) är att OMX30 nu kan falla djupare än vad DAX ska göra i den kommande större nedgången. För scenario a gäller nedång till området 556-833. För scenario b gäller en nedgång till området 408-556. DAX ska inte under sin 2009 bottnen i den kommande nedgångsfasen. När väl B-vågen har toppat ur för OMX30 kan en c-vågs botten beräknas mer precist för de olika scenarion. Det som kanske är mer intressant om man ska få lite tips om sannolikheten är helt enkelt att identifiera skillnaden mellan DAX och DOW den senaste 10 års perioden. DOW har öppnat upp möjligheten för ett BEAR scenario i och med de stigande topparna och de sjunkande bottnarna sedan år 2000, allstå ett BEAR alternativ med en expanderande triangel. DAX däremot har stigande bottnar och stigande toppar och lämnar inte mycket till övers för en BEARish tolkning sett från ett 10 års perspektiv. Av den anledningen har jag analyserat US index i ett BULL (DOW) alternativ som huvudscenario och ett BEAR (S&P500) som ett BEAR scenario.

Det som nu är intressant är att US index står inför ett val mellan dessa två under september/oktober.
BULL scenariot bekräftas via att DOW i) 13340 från 1:a maj 2012 måste hålla  i den pågående rekylen ned och ii) nya toppar måste skapas under hösten för att bekräfta den längre BULL cykel analysen, med en primärtrends 5:a efter den pågående nedgången och därefter en ny nedgång och en ny högre topp. Då är cykel våg 1 för DOW genomförd.

BEAR scenario faller in om i) 13340 bryts ned nu i den pågående nedgångs fasen alternativt ii) om DOW efter denna nedgångsfas INTE skapar en ny högre topp och därefter bryter ned under 13340.

Både BULL och BEAR scenariot säger att 2014 är en kraftig nedgång - frågan är bara om den redan triggats igång eller om den kommer under dec - Q1 2014 ? Extra spännande är att DOW inledde nedgångsfasen och hittills inte velat dra iväg upp i sin rekyl så som övriga index har gjort, är det tidiga signaler eller bara lite brus ? bara att hänga med i svängarna och ha ett öppet sinne utan att bränna iväg krutet för tidigt på för små rörelser.

Lycka till,


onsdag 21 augusti 2013

Dow - inför torsdag

Dow verkar så ha gjort ett första ben ned. Om riktigt, så ska en kortare a-c rörelse upp för 2:a benet b-vågen för att sedan avverka den lite större nedgången mot målområdet.

Lycka till,

OMX30 - inför torsdag

OMX30 bröt så ned under 1236 och hakar därmed på US index tidigare sälj signaler.

Lycka till,

lördag 17 augusti 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 momentum börjar så sakta att avta, för veckan har OMX30 en nedgång om 0,6 punkter och stängde på 1255. Stoch S på dygns nivå bröt ned under 80 och är nu fallande, vecko nivån är fortsatt över 80 och stigande.

OMX30 fortsätter att visa styrka relativt US index och en bekräftelse, via brott ned av 1236, har fortfarande inte givits. Dock är US index bekräftelse tydliga och nu i veckan följde även S&P500 med DOW, som givit sälj signal tidigare. Då DOW enbart påbörjat sin nedgångsfas och har betydligt mer att ge på nedsidan, så är det bara en tidsfråga innan OMX30 också hakar på ned, men tålamod är en dygd i trading, så bara att invänta brott ned av 1236, då möjligheten/risken finns att OMX30 vill nosa på 1270, innan den ger upp.

Som högst kom OMX30 upp till 1266 den 14:e augusti - rörelsemönstret sedan 1206 till 1252 och från 1236 till 1266 har varit överlappande och svårtolkat för den kortare trenden. Rörelsen kunde lika gärna beskrivas med en serie a-c. Vid dessa tillfällen kan det vara bra att luta sig mot DOW i syfte att inte luras med i en överreaktion i den befintliga rekylen för OMX30.

För de kommande veckorna och in i September räknar jag med att OMX30 ska genomföra en lite större nedgångsfas som troligtvis påbörjats. Målet är i första hand runt tidigare botten 1109, med ett delmål runt den stigande botten kanalen som per idag ligger runt 1140.

För den längre analysen är min tolkning att OMX30 befinner sig i ett BEAR market rally. Anledningen är att OMX30, till motsats mot US index, drog ned under de tidigare topparna 1127, 5 och 1119 i nedgången från 1258 till 1109. Svårigheten med dessa BEAR rallyn är att det är svårt att i förväg pricka in en topp, likväl som den kan vara klar så kan det finnas en a-c rörelse kvar.

Elliott definierade korrektiva rörelser som enkla (3-vågor) dubbla (7-vågor) och trippla (11-vågor).
Toppen vid 1266 får jag till en 7 vågors sekvens räknat från 833, med andra ord, det kan vara B-vågs toppen, men det kan lika gärna finnas en a-c sekvens upp kvar. Ett annat sätt är att fibba A-vågen och då får jag 1270, 1320 och 1400 som tänkbara nivåer.

Oavsett var B-vågen hamnar så ska OMX30 efter den utföra sin C-våg. Den ska ta index ned under tidigare botten från den 23:e september 2011 på 833. Mitt mål är runt 795. Nedgången lär accelerera när DOW växlar från BULL till BEAR och kikar jag in DOW lite mer noggrant nu när det ledande indexet också visat att den "plogar före de andra" så får jag fram nedan analys.

DOW toppade på 15658 den 2:e augusti, den toppen är en primär våg 3 i en större våg 3 räknat sedan den 6:e mars 2009. DOW ska nu genomföra en lite större nedgång om 7-10% till området fib38,2 14260 - 14550 (S4 botten) vilket blir primär trends våg 4. Bryts dock 13340 i denna nedgångsfas så ska tolkningen växlas till BEAR enligt mina S&P500 chart.

Så länge 13340 inte bryts så ska DOW vidare upp för en större våg 3 topp, ny nedgång om 10% och därefter en sista uppgång till en cykel våg 1 topp. Tidsmässigt bör det ske runt december - Q1 2014, 6 mars 2014 är lika med uppgångsfasen 2002-2007.
Efter cykelfas 1 toppen ska DOW ned >50% till området runt 10,000 (finjusteras efter C1 toppen) till en cykelfas 2. Därav min BEARish vy för 2014 och troligtvis något år till.

Att söka allt för tighta korrelationer mellan enskilda index kan dock vara lite farligt, så de lever sitt egna liv med sina egna cykler. OMX30 tenderar dock att följa DOW väl, men med lite kraftigare rörelser i både ned- och uppgång. Vid tidigare toppar 2007 och 2011, påbörjade OMX30 sin nedgångs fas 55 resp 74 trading dagar innan DOW vände ned.

Så det kan vara nyttigt att hålla ett öga på DOW's rörelsemönster under hösten och vintern. Sen är frågan om OMX30 efter den påbörjade nedgången, nöjer sig med en 7 vågors rekyl upp från 833 till 1266-1270 eller om den ska bli 11 vågor och hamna på en högre topp jämfört med 1266, där 1320 kan vara alternativet. Har själv inget bra odds för det, utan kan bara följa den kommande nedgången.

Om OMX30 är runt 1140 området när DOW bottnar ur runt min målnivå, ja då är det mer troligt att OMX30 ska göra våg 9-11 upp mot 1320. Bryter dock OMX30 1109 när DOW bottnar i sin P4:a ja då är 1266 området toppen för ett par år framåt. 

Lycka till,

Bråkar lite med HK, så graferna får tyvärr utgå denna helg, uppdaterar dock så snart det lirar igen.


torsdag 15 augusti 2013

S&P500 - inför fredag

S&P500 bröt så ned under 1676 och gav därmed enligt min tolkning av vågorna en säljsignal till nivåer runt T4 = 1540-1560 området, innan uppgången fortsätter med nya toppar.  Nedgången bör genomföras via en sekundärtrends a - b - c (röd) under 20-30 dgr. från toppen.

Lycka till,

OMX30 - inför fredag

Bekräftelse även från S&P500 idag på en lite större nedångsfas, OMX30 lite envis och saknar sälj signal. Dock lär den komma med båda US index i BEAR för den korta trenden.

Lycka till,onsdag 14 augusti 2013

Dow Jones - inför torsdag

Nytt lägsta i korta från DOW dock ingen bekräftelse från S&P 500, än.

Lycka till,

OMX30 - inför torsdag

OMX30 stiger svagt med ett korrektivt/överlappande vågmönster, sedan 1236. Men den kan som sagt fortsätta, tills 1236 bruten. Räknar in 7 vågor sedan 1236, bara att avvakta då det också kan vara 11 (3,7 eller 11) innan klart.
 

Lycka till,

tisdag 13 augusti 2013

S&P500 - inför onsdag


OMX30 - inför onsdag

Brott upp av 1258 och fortsatta uppgångar för B-vågen, sätter ny a-c räkning med sikte på 1270, bryts den 1320 osv.... tills brott bekräftas (fortsatt är det brott ned av 1236 för mig).

Lycka till,

måndag 12 augusti 2013

lördag 10 augusti 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 fortsatte sin kortsiktigt stigande trend och steg 3 punkter under veckan och toppade på 1258. En vecka som var ovanligt slagig. Stoch S är stigande på både dygns och veckonivå, där båda nu har nivåer över 80, så fortsatta uppgångar är möjligt enligt Stoch S. Inga sälj signaler.

När jag i slutet av Juni skrev " Kortsiktigt räknar jag med att OMX30 ska upp och till och med utmana tidigare topp på 1258 innan den lite större nedgången fas 1 ska påbörjas", så trodde jag kanske inte att index skulle ta mig riktigt så ordagrant utan siktade på en topp enligt fib och med c=1,618*a. Veckans citat får bli "OMX30 ska nu ned mot 1109 och mer troligt bryta ned under denna nivå". Sen får vi se om jag får äta upp det i mitten/slutet på September. Men först till analysen.

OMX30 har sedan 23:e september 2011 stigit från 833 till 1258 (dubbel topp), vilket är imponerande 426 punkter eller 51%. Räknat från oktober 2008 är uppgången 126,7% eller 703 punkter, från 556 nivån. Sedan 833 botten är dock min tolkning att OMX30 har ett överlappande våg mönster, där rörelsen från 1258 i slutet på maj till botten på 1109 från slutet på juni bröt tidigare toppar på både 1127,5 och 1119. Därmed tolkar jag hela denna våg från 833 som en B-våg, eller ett "BEAR market rally". Dock som jag skrivit tidigare så är B-vågor utan "tekniskt tak" och kan fortsätta upp i oändligheten. Därmed är det riskfyllt att gå mot en sådan våg innan bekräftelse på trend växling kommit och utformningen kan vara slagig, i och med att de större rörelserna är överlappande. I syfte att få några fast punkter kan man som vanligt fibba lite för att få några mål för B-vågs toppen.
Tar jag C= A*olika fib nivåer får jag 1270, 1320 och 1400. Jag lägger inga värderingar för de olika nivåerna utan ser vart vågorna för oss för att försöka identifiera en trend växling.

I mitt huvudscenario så är jag dock inne på att en trend växling har skett, men den är inte bekräftad av OMX30, så risken/möjligheten är att alternativet kommer in med uppgångar mot någon av ovan nivåer, så inget 90/10 läge denna vecka, utan snarare ett 60/40 läge för huvudscenariot.

Utifrån primärtrenden har ett "A" genomförts vid 833 botten den 23:e september, jag söker ett "B" som ska avverkas via "a", "b" och "c" där "c" ska bestå av fem sekundärtrends vågor (röd) upp.
Toppen på 1258 den 22:e maj har en sådan rörelse och därmed sätter jag den toppen till "B".
Rörelsen från 1258 till 1109 ser inte helt "harmonisk impulsiv" ut, utan snarare korrektiv i ett a-c mönster ned. Därmed sätter jag 1109 botten till ett sekundärtrends "a" (röd) för att hålla öppet för ett scenario med sekundärtrends "a", "b", primärtrends "a", "b" och därefter avslutande impulsen ned med fem vågor. En sådan räkning ger också lite hopp för ett av de få BULL scenarion som fortsatt lever, med en triangel sedan 22:e maj toppen på sekundärtrends a,b,c,d och e, där e i så fall måste vara över 1127,5, men en sådan utveckling ligger flera månader framöver för att börja kika närmare på.

Tillbaka till BEAR scenariot,

Sedan 1109 tog sig OMX30 tillbaka till tidigare topp och var uppe på 1258 nu i fredags, faktiskt hade jag 1258,1 ett tag, men nu i mitt program står det 1258, anyway, det passar då bra med min räkning med ett "b", som får överlappa tidigare topp, däremot sätter jag aldrig en 2:a om nivån har brutits med så en millimeter. Efter 1206 botten rörde sig OMX30 uppåt, men väldigt slagigt, som gjorde det näst intill omöjligt, i vart fall för mig, att räkna in de olika vågorna i det korta perspektivet. Under veckan var det ovanligt många justeringar av den korta räkningen. Ett mönster som inte är ovanligt inför en topp där armbrytningen mellan björnar och tjurar är intensiv och med ovanligt hög jämnvikt. Dock drog OMX30 iväg ovanligt starkt och passerade mina mål om 1235 med råge, se nedan en jämförelse med DAX och S&P500 sedan 1109 botten. Klart imponerande av OMX30.

 
 
Min tes är således att sekundärtrends "b" är inne vid toppen i fredags. Om denna tolkning är riktig så blir mitt mål nu att tajma in ett "c" som ska avverkas i en impulsrörelse ned. Som vanligt tar jag de olika nivåerna c=a som tar OMX30 tillbaka till 1109 för ytterligare en rörelse upp från den nivån med alternativet c= 1,618 * a vilket ger 1017. S2 ligger runt 1026, så "runt 1020" får bli målet för det alternativet. Personligen riktar jag in mig på "1109"-området men har 1020 som alternativ i bakhuvudet om det kortare rörelsemönstret skulle vara aggressivt.

Kikar jag in DAX och US index så ger de tydligare BEAR signaler på medellång sikt för DAX och på kort sikt för US index. DAX har inte under veckan lyckats med att komma upp till 22:e maj toppen utan har per definition nu skapat en lägre topp ur det medellånga perpsketivet och ska därmed ned under tidigare botten på 7655, om man tillämpar en enkel trendföljande modell. Alternativt måste DAX nu bryta upp med kraft för att sudda ut denna tolkning. Så BEAR för mig.

Dow gjorde ett intressant rörelsemönster från 15405 till 15658 för att sedan bryta ned under 15405 i fredags med 15347 som lägst. För mig är det en bekräftelse på trendväxling och att 15658 är en primärtrends topp 3. Är så fallet så ska nu DOW ned till sin P4 som torde ligga runt fib38,2 som är 14454, tillika S4 botten och en nedgång på 7,7%. Dessutom är den nivån väl i linje med den stigande bottenkanalen för primärtrenden.

Sen får vi se om OMX30 ska ta följe på DOW eller om verkstads sidan ska driva OMX30 vidare upp när resterande index vänt ned. Mitt huvudscenario är klart för veckan med nedgångar, men som sagt, inget 90/10 läge, ännu.

Lycka till,