fredag 31 maj 2013

$ och råvaror - inför veckan

Trenderna för $ och råvarorna är stabila och fortsätter med BULL för $ och de långa räntorna och BEAR för råvarorna, så inga ändringar för primär- och sekundär trenderna.

Tesen med att $ mer långsiktigt (10 års perspektiv) har bottnat ur och ska nu upp till 2001 toppen för USD/SEK runt 11 nivån bekräftas i det korta perspektivet, vilket ger FED utrymme för att fortsätta QE unlimited, med fortsatt stigande börser, i vart fall under 2013, även om börserna visat på ett förväntat mer volatilt mönster nu inför en lite större topp, men det återkommer jag till senare under helgen.

Det som balanserar upp FED's utrymme, enligt min tes, och inte ger ett mer långsiktigt utrymme är att de långa räntorna också har vänt i en klar BULL trend utifrån ett mer långsiktigt perspektiv (10 år). Initialt är det positivt för börsen, med stigande räntor, men vid en viss brytgräns är det direkt negativt, så håller fast vid min tes att råvaror mer långsiktigt vänt ned i en BEAR marknad och att $ och räntorna har vänt upp i en klar BULL trend. Där FED på medellång sikt (2013) har utrymme att fortsätta med QE unlimited men att räntornas nu stigande trend, eller annan mer politisk händelse, tvingar FED att minska eller helt avsluta QE programmet på längre sikt, med rejäla nedgångar för börserna.

USD/SEK - BULL - räknar jag med ska göra en sväng upp mot 8-9 nivån, för att sedan göra en rekyl ned och sedan en relativt kraftig uppgång till 2001 toppen om 11. Det är utifrån ett längre perspektiv på några år. Kortsiktigt bekräftas detta genom den vågutbredning som som initierats sedan botten den 1 feb. 2013.

10-års räntan - BULL - vände upp vid 1,12 den 5:e Juni 2012 och har sedan dess skapat en våg 1 topp på 2 den 12:e februari 2013, rekyl ned till 1,46 den 25:e april och en högre botten. Jag tror inte räntorna kommer att rusa upp, på grund av den fundamentala BEAR deflations cykel som världs ekonomin fortsatt befinner sig i, men en svagt stigande a-c mönster är mer troligt där vi kommer att få se mer normala ränte nivåer, ur ett historiskt perspektiv runt början på nästa sekel.

Koppar - BEAR - är i en långsiktig BEAR trend där kursen ska nära nog halveras från dagens nivåer innan den är över.

BRENT - BEAR - på medellång sikt ska den ned mer i sin avverkning av c-vågen, därefter är det mer osäkert om den ska följa övriga råvaror ned eller om den mer ska plana ut.

GULD och SILVER - är i en klar BEAR trend långsiktigt (10 år) enligt min tolkning. På medellång sikt bör de ädla metallerna gå upp till utbrottsnivån innan den lite större nedgången - 1530 för GULD, eller något högre. På kort sikt är det lite knivigt att avgöra om botten är genomförd eller om nivån om 1320 enbart är en våg 3 i den avslutande c-vågen eller om den nedgången är avslutningen ur ett 3-6 månaders perspektiv. Jag har tidigare haft utgångspunkten att 1320 är en våg 3 i det avslutande c:et. Men har respekt för att det också kan vara en botten ur det medellånga perspektivet. Dock tycker jag att uppgången sedan 1320 inte har varit direkt impulsiv i sin våg utbredning så min utgångspunkt kan vara riktig med att en våg till ned ska till innan en lite större och längre rekyl ska till. Inte helt lätt att avgöra i det korta perspektivet. Bara att följa med och avgöra tajmingen utifrån de kommande dagarnas/veckornas vågutformning.

Lycka till,
torsdag 30 maj 2013

OMX30 - inför fredag


lördag 25 maj 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 steg i början på veckan mot en ny topp på 1257 och passerade därmed 1250 som jag har som miniminivå för zonen för en primär trend våg 3 topp (P3). I princip direkt efter toppen föll OMX30 40 punkter under torsdagen för att under fredagen bottna på 1215, alltså en rask nedgång på 42 punkter.

Frågan är då om det är en botten för vidare uppgångar till nya högre toppar. Svårt att veta, men kikar jag in sekundärtrends våg 3 utformning så var T2 flat och T4 rak ned under 2 dygn med en negång om 34 punkter för att sedan avsluta sin T5 under 11 dagar av uppgång, eller ca: 2 kalender veckor.
Min våg tolkning för Sekundärtrend 5 är att T2 också gjorde en oregelbunden flat mellan 1200 och 1187, därmed var min förväntan en rak snabb nedång för T4 om ca 34 punkter, nu kom nedgången in om 42 punkter, lägre men helt okey. Därmed är min utgångspunkt för våganalysen att OMX30 nu har avverkat en T4 och ska upp och sätta en högre topp än 1257. Tar jag T5=T1 så är grovt mål runt 1275.
Dock kan avslutande 5:e vågor vara lite lynniga så om 1200 (T1) bryts ned innan en ny högre topp skapats, ja då är P3 inne på 1257 från i Onsdags.

Efter en P3 topp räknar jag med en lite längre och djupare rekyl för OMX30 till en P4:a, målet sätts som vanligt med fib 38,2 för en 4:e våg, så beroende på var P3 toppar ur/har toppat ur - så kan P4 sättas, ett annat vanligt sätt att sätta målet för en rekyl är våg 4 i den underliggande trenden, så runt 1140 får anses som normalt för en P4. Det som är intressant är att OMX30 inte har särskilt stor marginal för att vidmakthålla en BULL trend vid dessa nivåer. P1 toppen är ju redan vid 1127,5, denna topp får inte brytas ned för att OMX30 fortsättningsvis ska kunna tolkas befinna sig i en BULL trend.

Med utgångspunkten att 1127,5 håller så ska OMX30 därefter göra en ny uppgångsfas, över 1300 nivån, där 1320 bör testas och troligtvis brytas. 1322 är toppen från 2007, så det vore en värdig avslutning på denna BULL cykel att skapa nya 13 års högsta.

Efter en för tjurarna lugn och fin uppgångsfas i en våg 3 av 3 (av 3?) - så förväntar jag mig nu en mer volatil marknad, där kasten mellan hopp och förtvivlan blir mer frekventa och med djupare slag. Inför den topp som enligt våg tolkningen ska komma under hösten 2013/tidigt 2014.
Om min mer långsiktiga våg tolkning med att OMX30 sedan år 2000 skapat en triangel där e-vågen bottnade den 23:e september 2011 är riktig, ja då ska OMX30 efter en topp av det första benet upp nu under 2013/2014 göra en våg 2 nedgång som på traditionellt sätt ska beräknas till fib61,8, allstå till runt 1000 nivån, därefter ska den mer sannslösa uppgången komma i ett ben 3 som vanligtvis är den mest kraftfulla och mer normala 1,618*ben 1 ger då en topp i slutet på detta i början på nästa decennium på runt 1800 ny nedgång under några år för att avsluta utbrottet ur triangeln runt 2000 nivån. Tja sannolikt eller inte ? men det är så våg tolkningen ska göras med utgångspunkten från att rörelsen sedan år 2000 är en triangel, enligt mitt sätt att se det.

För björnarna saknas det dock inte alternativ till ovan analys. Världsindex efter världsindex faller in i BEAR trender, under trycket av den fundamentala deflations cykel som världsekonomin befinner sig i. Som jag skrivit tidigare så är de flesta EU index i BEAR, där framförallt DAX oroar mig i sin våg utformning, till skillnad från OMX30 så har jag fått ändra min vågräkning för DAX, då förväntade toppar som inte fick brytas för att räkningen ska gälla, har gjort så. Att ändra sin våg räkning gång efter gång är snarare ett tecken på att den har fel utgångspunkt.
Att ha rätt utgångspunkt är kanske det svåraste med en EW analys, men också det viktigaste, för om utgångspunkten är fel kan det gå en ganska lång tid innan det upptäcks, då EW reglerna är få, men rekommendationerna flera. Så om man har fel utgångspunkt kan det hela bli tokigt under en längre tid, är man då för envis och håller fast vid en tolkning som hela tiden får justeras, ja då kan det gå riktigt illa.
Så för DAX vänder jag till en BEAR tolkning där DAX nu befinner sig i en avverkning av en avslutande C-våg upp till ett större B, som sedan ska ta DAX ned under 5000 nivån, vid nästa ben ned. Om 5:e vågor är lynniga så är B-vågor än mer lynniga och kan lätt förväxlas med en BULL trend upp. Men bryts mellanliggande toppar så som jag anser har skett i DAX ja, då gör man enligt mitt sätt att se på det, klokt i att helt byta analys.

Därmed har jag bara OMX30, övriga Norden, Kina och US index i BULL, är det möjligt att lilla OMX30 ska orka följa US index när resten faller in i BEAR, njaee såklart inte men att det sker vid olika tider, är såklart möjligt.
Utifrån en mer balanserad BULL/BEAR vy så räknar jag med att en topp för hela benet sedan 23:e sept 2011 kan ha kommit in vid varje större 5:e våg upp, så efter en primär våg 5 sätter jag möjligheten att det kan ha varit toppen. Därför är det viktigt för trend följande EW analytiker att reagera om en 4:e våg bryter ned under en 1:a vågs topp och då vända analysen brutalt och inte tvinga in en annan våg tolkning som "passar det man tror".

Nikkei har jag också i BEAR och dess avslutande c som varit brutalt verkar nu kunna kollapsa ordentligt, dock kan det finnas en ytterligare topp kvar, innan den lite större rörelsen ned mot 5000 ska komma, allstå mer än 60% nedgång.Det ser inte riktigt bra ut för Japan, till och med värre än för EU.

Lycka till,
fredag 24 maj 2013

$ och råvaror - inför veckan

Min tes med att $ och räntorna långsiktigt har vänt upp och att de råvaror jag bevakar långsiktigt befinner sig i en BEAR trend bekräftas vecka efter vecka.

$ och räntornas långsiktiga uppgång kommer ge tillfälliga nedgångar, samtidigt som råvarorna kommer att ge BEAR market rallyn, men den långsiktiga trenden är tydlig och fortsätter att bekräftas, därmed är det basen för min analys, tills motsatsen är visad. Med långsiktigt menar jag en 10 års cykel.

Utgångspunkten för tesen är att världsekonomin befinner sig i en fundamental deflations cykel, där priser på i stort sett allt ska sjunka och fortsätta att sjunka under denna cykel. De flesta globala börser ligger också i en långsiktig BEAR trend, US undantaget, men där expansiva penning politiska åtgärder (tillfälligt) förhindrat en nedgång liknade den -29/-32, med 90 % nedgångar.

De expansiva penning politiska åtgärderna är såklart inte utan en baksida, men i valet mellan pest eller kolera, har de  hittills uppnått sitt syfte, utan att skapa allt för mycket negativa konsekvenser. Snarare tvärtom, trots sanslösa åtgärder, utan historiska referenser, fortsätter deflationen.
Så tesen att CB inte kan ändra cykeln, som Japan tycks tro, utan snarare enbart mildra dess negativa effekter, verkar vara riktig. Därmed håller jag fast vid tesen att vi har en underliggande stark negativ fundamental cykel som desperat försöker motverkas av olika krafter, främst ledande CB med FED, ECB och nu med Japan i spetsen. 

Min slutsats blir att QE unlimited kommer att fortsätta så länge som inflationen (i US och EU) inte är ett hot och så länge som $ inte kollapsar. Våg analysen av räntorna och USD/SEK visar snarare att QE har utrymme att utökas i syfte att ytterligare minska de negativa konsekvenserna av denna deflations cykel, men om det är politiskt möjligt är en helt annan sak - i vilket fall som helst så kommer denna tes att ge fortsätta börs uppgångar under kvarvarande delen av 2013, innan något av för mig idag okänd händelse, avbryter de expansiva penningpolitiska åtgärderna, allt för tidigt, och ger en naturlig och nödvändig rekyl av börserna, som vid tidpunkten kan uppfattas som brutal.

Till våganalysen, för de enskilda objekten:

USD/SEK - har vänt långsiktigt från nivån 6,27 den 13.e feb. 2013. Om min tolkning är riktig så ska USD/SEK nu gå upp till området 8,10 - 8,20 i en första fas (A-våg) för att senare gå upp till 11 nivån från toppen 2001 (C-våg), med en mellanliggande B-våg.

BRENT, KOPPPAR - rör sig enligt ett BEAR mönster med en tydligt BEAR trend, med mellanliggande rallyn. Än tydligare nu med de fundamentala signalerna från Kina.

GULD och SILVER - lite knivigt rent EW mässigt på kort sikt, antingen har en definitiv medel långsiktig botten redan utförts eller så har vi en mindre våg till ned innan en cykel A infinner sig.
I vilket fall som helst så räknar jag med att de ädla metallerna nu kommer att ge en stigande trend på medel lång sikt (3-6 månader) innan nedgången ska fortsätta till mer "normala nivåer" utifrån ett långsiktigt perspektiv. För GULD söker jag då 800 nivån och för SILVER återbesök av 10 nivån.

Räntan - sakta stigande i vad det verkar som ett a-b-c mönster, räknar med flat eller svagt stigande trend de kommande 10 åren.

Lycka till,

torsdag 23 maj 2013

OMX30 - inför fredag

Så blev det lite rörelse på OMX30, så som det brukar vara inför en lite större topp. Min förväntan var att nedgången skulle ned till 1220 nivån eller runt 3%, så som T4:a vågen gjorde innan Sekundär trends våg 3 sattes, se helgens analys. Där T2:an också var flat och T4:an en rak häftig nedgång på 2,9%.

Nu blev nedgången lite längre och risken/möjligheten är såklart att OMX30 redan satt sin P3:a och att denna nedgång är starten på en längre och mer utdragen rekyl till P4. Men då det inte har bekräftats så anser jag att dagens nedgång är en T4:a, lite väl lång - ja, men så länge 1200 håller utgår jag från den tolkningen och därmed att nya toppar ska skapas, via 5 vågor upp, i vart fall en dubbel topp med 1258.

Men som sagt, bryts 1200 innan ny topp skapats, så ska nedan analys justeras med P3 på 1258 och alla delvågor ska ned ett snäpp.

Lycka till,

onsdag 22 maj 2013

OMX30 - inför torsdag del 2

US index topp i det korta ikväll - vilket torde innebära att OMX30 följer, nu med en mindre våg kvar till P3.

Lycka till,

OMX30 - inför torsdag

OMX30 upp över 1250 och därmed i "zonen för en P3:a (svart 3)", enligt min korta tolkning är det dock några vågor kvar, men garden bör nu höjas.

Lycka till,

tisdag 21 maj 2013

OMX30 - inför onsdag

OMX30 ned till 1236, vilket är kort för en T4:a, drog sedan upp mot tidigare topp och nära att bryta upp. Bryter OMX30 upp över 1250 imorgon ska tolkningen innehålla en förlängning istället för nedan räkning, som jag håller tills brott skett.

Lycka till,

måndag 20 maj 2013

OMX30 - inför tisdag

OMX30 bröt inte ned 1240 därmed finns ett förlängnings alternativ kvar med nya högre toppar, bryts 1240 är en T4 på gång enligt nedan räkning.

Lycka till,

lördag 18 maj 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 fortsätter att skapa nya högre toppar och fortsätter därmed att bekräfta BULL trenden. Veckan inleddes med en nedgång och avslutade starkt med en ny högre topp på 1245.

OMX30 börjar därmed att så smått närma sig mitt målområde för en Primärvåg 3, minimi nivån har jag till 1250 och taknivån 1360 med idealnivån runt 1320. När 1250 passeras ska garden höjas för de som tradar i en primärvågs trend då en topp ska börja utformas över denna nivå. Utifrån ett sekundär trends perspektiv är OMX30 i en avslutande 5:e våg där 4:an kom in på 1140. 5:e vågor är mer oberäkneliga och kan avslutas tvärt likväl som de kan vara förlängda. Men ett målområde kan vara bra att ha som en karta att jämföra de kortare cyklernas vågutformning med, allt för att identifiera en troligt Primärvåg 3 topp.

S1 var ca. 180 punkter, S3 ca. 200 punkter, S3 allstå något kort jämfört med S1, men väl över längden för S1, vilket ger hög sannolikhet för denna tolkning. S5 sätter jag som minimum 0,618*S1, vilket ger 1250. Medel S5=S1 vilket ger ca: 1320 och taket runt 1,236*S1 vilket ger 1362. Visst finns högre alternativ om S5 skulle vara ordentligt förlängd med 1,618*S1 vilket ger runt 1430. Men den nivån får tas i beaktande först om 1362 bryts upp.

Över till den kortare tertiärtrenden för att se om nivåerna kan matchas in med en våganalys.
Enligt min tolkning startade denna tertiär trends sekvens från Sekundärtrends botten på 1140. Tertiärtrend våg 1 kom in på 1200 och gav 60 punkter. T2 på 1187. T3 vill jag gärna se högre än T1, så 60+1187 =1247 som minimum. med samma kvot som mellan S1 och S3 ger 1253, där takkanalen är runt 1260. OMX30 toppade på 1245 i fredags så en T3:a torde inte vara så långt borta. Sen får vi se om T3:an ska komma in här eller om det starka momentumet ska ge en förlängning av våg 3 eller inte.
När väl T3:an toppat ut ska OMX30 genomföra en rekyl till T4:a. T2 var en oregelbunden flat, precis som i sekundärtrends 3:an, där svarade t4:an sedan med en skarp rekyl om 35 punkter, upprepas mönstret kan 1220 vara en bra nivå som får finjusteras efter en T3 topp. Lägger jag sen på 60 p så hamnar en P3 på 1280. Så 1280 - 1320 kan var okey område som successivt får justeras, detta med utgångspunkten att inga förlängningar sker, dock brukar "det vanliga" vara att "några ovanliga rörelser" sker inför en topp, så ta det som en grova plan, som i alla fall jag känner mig mer lugn med att ha framför näsan. Uppdatering under den kommande veckan som vanligt.

Efter en Primärvåg 3 topp ska OMX30 genomföra en Primärvåg 4 rekyl. Nivån får justeras in efter att P3 toppat ur men P2 var en zigzag och gav en negång om 184 punkter eller 16% och varade under 52 trading dagar, eller 2,5 kalender månader. En P4 torde därmed utforma sig som en flat och med runt 10% nedgång under minst en månad, men mer troligt 2. Det viktiga dock i denna fas av våg utformningen är att P1 toppen håller för att en fortsatt BULL tolkning ska gälla under 2013. P1 toppen kom in den 16:e mars 2012 på 1127,5.

Ovan analys gäller som mitt huvudscenario så länge som primär- och sekundärtrenderna är stigande. Skulle 1127,5 brytas ned i nästa ned trend så kopplar jag in en BEAR analys, men först då.
Så grovt söker jag en P3 topp nu i slutet på maj/början på Juni med en rekyl under sommaren och sedan efter en P4 botten minst ytterligare ett ben upp över 1300 nivån och troligtvis över 1400.

US index tuffar på i sin mycket starka BULL trend, där är min tolkning att Dow inte ens fått in sin Sekundärtrends 3:a, toppen av S3 för DOW bör komma in lika med OMX30 P3:a. Nu börjar också mina olika alternativ med BULL och BEAR sammanfall till en gemensam analys, då uppgången successivt suddat ut BEAR alternativet i de kortare cyklerna. Skillnaden är nu egentligen enbart hur långt indexen ska falla efter en topp för hela benet upp sedan 2009 och till runt Q1 2014.

Med en mer långsiktig BULL tolkning är detta ben upp från 2009 till Q1 2014 enbart ett första ben i en uppgång som ska vara till 2027 - 2032 (2000+16+16). Nedgången efter en Q12014 topp ska i så fall vara mer begränsad till en cykel våg 2 (C2). Som på traditionellt sätt bör beräknas till fib 61,8 alt, fib50 av hela benet upp från 6444 till en bit över 16000. Grovt har vi då en uppgång på 10,000 punkter i C1, en C2 bör då ta DOW ned till 10,000 - 11,000 området under ett par år där 2016 bör vara ett bra tidsmål, med slutet på denna fundamentala deflations cykel. Efter denna botten ska så den större uppgången komma som ska ta DOW till nivåer som är svårt att förstå i detta nu. Men ett normalt scenario är såklart C3 = 1,618*C1 vilket, med alla grova antaganden, ger nivåer runt 26,000 till slutet på detta decennium.

Den långsiktga BEAR tolkningen utgår dock från att SC4 inte är utförd för US index och att våg utformningen sedan år 2000 är en expanderade triangel där denna toppformation ska ge en D-våg inför en avslutande e-våg ned under tidigare bottnar. I ett sådant scenario ska DOW ned mot 5000 nivån innan en mer långsiktig uppgång ska ske. Ytterligare en tolkning är som vanligt "crash scenariot" om det är en GSC som skapas nu bör index liknande -29/-32 falla med 90% efter en topp.

Min personliga tolkning är den långsiktiga BULL tolkningen med DOW en bit över 20k till slutet på decenniet, då OMX30 vågutformning sedan år 2000 stödjer ett sådant scenario. Men som vanligt får man inte "fastna i sin våg tolkning" utan jobba vidare så objektivt som möjligt med de olika scenariona öppna och basera valet av scenario så mycket som möjligt på ren sannolikhet och utan så mycket känslor.

Lycka till,fredag 17 maj 2013

$ och råvaror inför veckan

Inga förändringar sedan förra helgens analys, men kort.

USD/SEK fortsätter sin upptrend där 6,90 området torde kunna nås i denna rörelse upp.

GULD ligger i sin sista våg ned i benet sedan den 4:e oktober, om C= 1,618*a ska den komma ned en bit under 1300 nivån. Mer intressant var Silver hamnar i denna rörelse ned, bryts 20,75 ned vilket är våg 1 toppen från mitten 2008, så är det sista hoppet ute för tjurarna om en mer långsiktig uppgång till nya toppar. Min tolkning är att oavsett om 20,75 håller eller ej i denna fas så är GULD och SILVER i en långsiktig BEAR marknad med sjunkande kurser och mellanliggande BEAR marknads rallyn. Men så länge 20,75 håller så finns möjligheten för tjurarna.

Koppar följer samma mönster där brott ned av 6780 ger den definitiva bekräftelsen på en långsiktig fortsatt BEAR marknad.

För Brent är jag lite mer öppen långsiktigt, där jag vill se hur Brent reagerar efter i) brott ned av 90 och en urbottning runt 80 nivån. Men i och med att vi befinner oss i en fundamental deflations cykel så är möjligheten/risken att Brent också ligger i en BEAR cykel ytterligare 2-3 år.

Lycka till,