tisdag 30 april 2013

OMX30 - inför torsdag

OMX30 skapade ytterligare en ny högre topp idag via uppgången till 1204.

Därmed tolkar jag rörelsen från 1140 som klart impulsiv med 5 vågor upp och sätter den som en tertiärtrends 1:a, men då bottenkanalen inte riktigt bröts har jag kvar frågetecknet, då en förlängning kan finnas kvar i det riktigt korta perspektivet, men inget jag direkt räknar med.

Sekundärtrends 4:an räknar jag därmed är inne och tar bort frågetecknet, fokus blir nu upp mot 1320 målet, till att börja med. Men först bör OMX30 ned i en rekyl till en t2:a, som också är idealet för en tjur position eller påfyllning av fler tjurar, 1140 gäller då som en botten som inte får brytas utifrån ett tertiärtrends perspektiv (1119 gäller fortsatt för en stigande sekundärtrend). Idealiskt ska så en t2 som vanligt komma in på fib50 alt fib 61,8 vilket är runt 1165-1175, men då de överordnade trenderna är starka och OMX30 fortsatt befinner sig i en Primärtrend våg 3 avverkning kan den såklart komma in lite högre.

Ha en trevlig Valborg och lycka till,måndag 29 april 2013

OMX30 - inför tisdag

OMX30 skapade en ny högre topp idag jämfört med fredag, därmed kan rörelsen upp från 1140 rent EW tekniskt lik väl vara ett B (gröna i,ii och iii sätts till a,b och c). Har därmed kvar en del ? i det riktigt korta tids perspektivet.

Lycka till,

söndag 28 april 2013

Enskilda aktier - inför veckan

Utvecklingen för de enskilda aktierna fortsätter att utvecklas enligt tidigare analyser, några noteringar sedan förra veckan:

Grupp 1 har bottnat ur sina S4:or och söker nu en S5:a.

Verkstad är i ett intressant läge där e vågen kan vara klar för många av dom, vilket ska innebära en riktig ordentlig uppgång med för ex. Volvo en nära på fördubbling.

Boliden verkar följa mer av verkstads gruppens utformning där en e-våg kan tolkas in som klar. Flyttar den från BEAR gruppen upp till "triangel gruppen", även om det kan var lite tidigt.

Lycka till,

Grupp 1 - Banker, ABB, Atlas Copco och Investor.

ABB som är lite av min plogbils favorit vände upp fint vid fib 38,2, som är idealvändningen för en våg 4:a, efter denna vändning steg ABB och bröt snabbt tidigare våg 3 topp. Därmed är resan mot en S5:a påbörjad, som bör ta ABB till runt 163.

Atlas följer samma cykel, men har inte brutit upp över S3 toppen än.

Bankerna med SHB i spetsen påvisar samma mönster och styrka.

Investor ska upp mot nya ATH och väl där har Investor ett avgörande läge då kriterierna för triangel formationen sedan mitten på 2007 är uppfyllda, men först denna 5 vågors sekvens upp.
GRUPP 2 - Ericsson och H&M

Ericsson kom så till slut ned till sin fib 38,2 nivå på 75 och reagerade fint med en vändning. Tiden väl kort men okey då S2 var mer komplex. Dock bör högre botten i det korta bevakas.

H&M fortsätter sin konsolidering och sitt egna mönster.
Grupp 3 - Telia och Tele2.

Telia reagerade fint upp när ödesnivån närmade sig. Om e-vågen är inne står också Telia för en närmast fördubbling när 5 vågor upp ska exekveras upp mot och troligtvis över A toppen på 68.
Dock är det tidigt än och för att säkra att det inte är en "död katt studs" bör en högre botten i det korta konstateras.

Tele2 verkar inte riktigt ha bottnat ur, utan en våg ner till verkar trolig, innan en vändning upp kan ske.
Grupp 4 - Volvo SKF Sandvik och Boliden
Denna grupp kanske är den mest intressant från och med nu, för utvecklingen av OMX30. Samtliga har utvecklat en triangel formation de senaste åren och om den är riktig ska de bryta ut upp med en fem vågors rörelse som ska ta ut tidigare toppar sedan 2007 respektive 2010. E-vågen kan vara inne för denna grupp men det är fortsatt lite tidigt och en högre botten efter den första 5 vågors sekvensen är att rekommendera. 
 


Grupp 5 - BEAR - Nokia, Astra, Stora

Stora Enso reagerade upp efter rapporten som tog den upp till takkanalen i triangeln. Är min tolkning rätt ska den under kommande vecka toppa ur där för att fortsätta sin trend ned mot 30 nivån. Det är enbart om 48 nivån bryts med efterföljande högre botten som jag ändrar den analysen.

Astra bröt upp över 330 som den försökt göra allt sedan den bröt ned under i slutet på 2010. Jag ser det som avslutningen på den större B-vågen, som ska ta ned Asta ordentligt. Dock kan det finnas en del kvar i uppgången som ska avverka 5 vågor i den avslutande c-vågen upp till B,

Nokia fortsätter sin trista BEAR trend som enligt min tolkning ska ta den ned under 10 innan en eventuell vändning kan ske.lördag 27 april 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 inledde veckan med att skapa en högre botten på 1143 jämfört med 1140, därefter steg OMX30 upp mot 1199, en halvpunkt högre än tidigare topp. Därmed har OMX30 en högre botten och en högre topp. Jag vänder därmed på kuttingen och utgår från att botten vid 1140 var en sekundär trends 4 botten (S4), även om tiden inte är helt på min sida. Rörelsen sedan 1140 tolkar jag som en 5 vågs sekvens upp till 1199, där jag sätter ut en minut i:a med ? Frågetecknet innebär att denna tolkning inte är bekräftad, för att bekräfta den vill jag nu se en rekyl i en a-b-c till en botten (våg 2) runt fib 50 eller fib 61,8, alltså en högre botten. Sker inte det utan 1140 bryts ned, så är 1199 toppen ett B i sökandet av en sekundär trends 4:a och 5 vågor ned från 1199 ska måtta in den lägre botten.

Oavsett om OMX30 har fått in sin S4 eller om vi ska få se en något lägre botten i en mer komplex rekyl så är mitt fokus nu upp mot en sekundärtrends 5:a (S5) och tillika en Primärvågs 3.a (P3).
Ett grovt första mål är S5=S1 vilket ger 1320. 0,618*S1 får bli miniminivån =1251. 5:or är dock oberäkneliga och kan avslutas lägre än 3:an likväl som de kan fortsätta utan en direkt taknivå, så bara att försöka tolka de kortare vågorna för att måtta in 5 stycken tertiärtrendsvågor upp.

Ovan BULLish scenario som jag sätter som huvudscenariot utgår från analysen av våg utformningen de senaste 70 åren, sedan DOW botten -32 och -42. Om mina utgångspunkter för våg analysen är felaktig så riskerar hela analysen i det korta perspektivet att vara fel. Fair är väl då att tydliggöra utgångspunkterna och den mellan liggande analysen samt alternativen.

Super Cycel trenden: Våg 1 kom in 1929 och en Våg 2 som var rak och drog ned index sina 90% under relativ kort tid. Växlar jag till OMX30 så kom super cycel våg 3 in mars 2000 och jag söker en våg 4. Sedan mars 2000 har OMX30 avverkat relativt tydliga rekylvågor i en triangel, a,b,c,d och den 23:e september 2011 en botten på 833. Denna våg ned var nog den mest otydliga, då min personliga förväntan var en nedgång till botten kanalen av triangeln, runt 630. Men då rörelsen efter 833 botten var klart impulsiv var det bara att acceptera att det var "mer troligt" att e-vågen faktiskt var inne. e-vågor kan ju precis som avslutande 5:or vara lite oberäkneliga, där de kan avslutas innan kanalen likväl som de kan bryta igenom kanalen.

Cycel trenden:
Vid brottet upp ur triangeln anser jag att triangelavslutet vid 833 bekräftades. Med dessa antaganden kan man därmed anta att OMX30 har en Super Cycel trend botten vid 833 den 23:e September 2011.
Stämmer dessa antaganden ska OMX30 avverka 5 vågor upp över tidigare våg 3 topp, alltså mars 2000 toppen runt 1550. Dessa fem vågor bör vara 5 cycel vågor innehållande 5 primärvågor i respektive cycel våg upp. Den enda frågan är då under vilken tidsperiod det ska ske ? Under en mer normal 20 års period, utifrån ett cykel perspektiv, eller en avslutande parabolisk rörelse upp över 1550 redan nu under 2013/2014 ? Ja här delar sig  min långa analys i två olika BULL alternativ, en super BULLish med 5 vågor upp över 1550 redan nu under 2013/2014 och en mer normal BULLish med att det nog tar sina 20 år. Alternativ 1 med en super BULL ger också ett brutalt avslut med en Grand Super Cycle topp som bör/ska ge en 90% nedgång. Alternativ 2 med en cycel 1 topp under 2013/2014 ger en mer normal nedgång efter en våg 1 topp om 30-50% utan att 833 bryts ned. Alltså klart beroende på var toppen kommer in. Till vilket alternativ som är mest troligt tar jag inte ställning utan inser att båda alternativen är möjliga och följer med trenden så länge den är stigande. Den trend jag kikar in är sekundär och primärtrenden.

Alternativet till ovanstående utgår mer från analysen av DOW och S&P500 där möjligheten fortsatt finns att SC 4 inte bottnat ur. Huvud alternativet är enligt DOW analysen där våg 4 kom in i mars 2009 med BEAR alternativet att det enbart var en våg c i en 5 vågs sekvens, allstå en expanderade triangel. I detta alternativ elimineras min triangel analys för OMX30.

Självklar finns det fler alternativ, men jag kör på dessa tills de inte gäller längre, att ha för många alternativ öppna riskerar bara att man tappar fokus.

Sättet jag använder EW är att fokusera på den trenden jag tradar samt den överliggande och underliggande trenden. Då jag swing tradar i sekundärtrenden (månadscykler) följer jag också den överliggande primärtrenden, på så sätt kan tradern vara öppen för eventuella felanalyser och reagera direkt om vågorna inte stämmer och man bör gå ur för att re starta analysen. Samtidigt kan man tajma in sina utgångar genom att jämför överliggande trend med den man kör. För en positions trader kan primärtrenden vara den man följer och för en day trader är det mer minut, micro och nano trenderna.

Så för att repetera tidigare helgers analys och mitt huvudscenario

Primärtrenden är stigande så länge som 941 håller - 941 är i min tolkning P2 som inte får brytas för att primärtrenden ska anses stigande, när P3 är gjord växlar jag till P1 toppen som inte får brytas. På så sätt kan man följa med en trend och maximera vinsten respektive minimera förlusten om man har fel.

Sekundärtrenden är stigande så länge som S1 toppen är intakt (växlat från S2 botten på 1026,5) vid 1119. Bryts 1119 innan en S5 är skapad, så är sekundärtrenden för mig fallande med en a-c rörelse från 941 istället för en tänkt impuls om fem vågor upp.

Lycka till,


$ och råvaror - inför veckan

Svenska och Amerikanska 10 års räntan fortsätter ned i det jag fortsatt tolkar som en rekyl ned. De börjar nu komma ned ordentligt där den svenska gjort en dubbel ZZ och stock S är nere under 20 både på dygns och vecka nivå, därmed torde en vändning upp ske under de kommande veckorna.

$ stiger men i en a-b-c rörelse, tolkar jag det rätt kan den fortsätta i en stigande trend under de kommande åren. Här har stock S på månadsbasis precis brutit över sin 20 nivå.

Dessa båda är för mig viktiga indikatorer för hur centralbankerna lyckas med sina expansiva penning politiska åtgärder, med att vända en deflation cykel till en inflations cykel. Nu tror jag inte de kan helt vända deflations cykeln, men de kan mildra dess negativa effekter under en tid och om möjligt undvika en depression, innan deras åtgärderna får andra mer negativa effekter. Vid den punkten när fundamenta ser tillräckligt starkt ut (för mig att räntan vänt upp i den långa 10 års trenden) lär de expansiva åtgärderna avslutas eller i vart fall avta och denna deflations cykel kan avslutas med en mer normal recession.

Råvarorna har enligt min tolkning vänt ned i den långa 10 års trenden och de kommande åren ska de fortsätta ned i sina BEAR cykler, där riktigt låga nivåer ska uppnås och för exempelvis koppar en mer än en halvering ska genomföras under några år. Jag utgår från att de mer ädla metallerna följer samma cykel.

Så min tes håller jag fortsatt där vi fundamentalt befinner oss i en deflations cykel med åtminstone 2-3 år kvar av denna. Råvarorna har vänt ned, räntorna har om möjligt börjat bottna ur utifrån ett 10 års perspektiv och börserna ska fortsatt drivas upp nästen helt beroende på den expansiva penningpolitiken. När FED och övriga väljer eller tvingas välja att avsluta denna politik ska börserna toppa ur för en rejäl sättning mot mer normala nivåer sett utifrån fundamenta, där jag har två alternativ, en 50 % eller en 90 % nedgång, allt beroende på hur topp formationen utformar sig.

Lycka till,


fredag 26 april 2013

OMX30 - fredagens tolkning

OMX30 har via toppen till 1199 gjort en 5 vågors rörelse upp från 1140, vilket jag tolkar som BULLish och en möjlig minut 1 våg i en S5/P3:a. Om ny högre topp skapas i det korta perspektivet (nano) med en efterföljande nedgång, så ger det en 7 vågors sekvens, eller om man så vill en 3-3-5, vilket i så fall är mer BEARish i det korta perspektivet och 1199 den nya toppen är då mer troligt ett B i avverkningen av en S4:a.

Lycka till,

torsdag 25 april 2013

OMX30 - inför fredag

micro 5:an verkar förlängd alt. en sub indelning av vågorna (OMX ska tugga 5 vågor i micro 3:an), men det syns nog imorgon.

Lycka till,

tisdag 23 april 2013

OMX30 - inför Onsdag

OMX30 vände upp innan 1140 och har därmed en högre botten i micro trenden. Efter denna micro våg upp, som nu närmar sig 2,618*micro1 = 1178, så ska det avgöras om det är en i) impuls upp, för vidare uppgångar eller ii) en rekyl i en B-våg för vidare nedgångar under 1140 ? Håller 1154 i nästa micro våg ned så är det en impuls och S4 är med stor sannolikhet klar vid 1140. Bryts 1140 1154 så är det bara en rekyl upp för vidare nedgångar.

Intressant att följa verkstad nu, efter rapporterna, för om deras 5-6 års harvande i sina trianglar är över så kan OMX30 dra ordentligt under våren och sommaren, men det är inte bekräftat än, först ska OMX30 hålla 1154 i nästa micro våg ned.

Lycka till,

söndag 21 april 2013

Ensilda aktier - inför veckan

Samtliga aktier jag analyserar fortsätter att följa sina trender, så inga avvikelser från dessa. Dock börjar några komma in för viktiga avgöranden, särskilt nu när de kommer in i rapporteringstider, där rapporterna kan kika in nya trender eller bekräfta/förstärka den gällande trenden.

Lycka till,


Grupp 1 - Banker, ABB, Atlas Copco och Investor - har gjort P1 och P2, S1, S2 och S3 söker S4.
Rapporter för bankerna i veckan, enligt min tolkning har de gått ned till fib 38,2 och ligger i en avslutande c-våg ned till sekundätrends 4:an, vilket torde innebära att den ska nås i veckan, allt under förutsättning att rekylen inte blir mer komplex.

ABB är extra intressant då den ligger lite före och plogar, har gjort 37 dgr av rekyl enligt min tolkning, har dock inte varit nede till 137,60 (fib38,2) men kan nog göra en sådan resa under de kvarvarande 3-5 dgr av rekylen. Här får dock inte 132,85 brytas ned om en fortsatt BULLish tolkning ska gälla, så kan vara en avgörande vecka.

Atlas Copco ligger i samma cykel som ABB med 37 dgr. av rekyl. Har passerat fib38,2 och närmar sig MA200 som smyger in på 150. Att gå ned hela vägen till MA200 för en S4 får anses djupt. Så här måste nog Atlas vända under veckan för att tjur tolkningen ska hålla, också en avgörande vecka.

Investor har mer utrymme kvar i sin rekyl och vägrade ju initialt att påbörja den, men nu tuffar det på bättre och närmar sig så smått fib38,2.
GRUPP 2 - Ericsson och H&M
Ericsson tuffar på så sakta ned mot fib38,2 men vill inte riktigt falla ned mot 75, så att rekylen eventuellt kan vara över. Dock ser mönstret lite lustigt ut med mer av en impuls än en rekyl med överlapp. Dock var S2 mer komplex så S4 kan nog vara mer rak och direkt.

H&M fortsätt med "sitt egna mönster"och ser ut att befinna i en mer komplex rekyl med nu 56 dagar av rekyl, ska nog få till en avslutande rörelse mot fib 61,8 runt 220 innan en vändning upp sker.
Grupp 3 - Telia och Tele2.
Fortsätter att röra sig i sin triangel liknande rörelse och om den tolkningen är riktig ska Telia nu vända efter rapporten. Bryts dock 40,60 ned så är det BEARish.

Tele2 kan ha en sväng ned mot 90 kvar innan dess e är fullbordad. Bryts dock MA200 upp och nästkommande våg ned ger en högre botten, så kan botten redan vara inne.
Grupp 4 - Volvo SKF och Sandvik.

Rör sig fint ned mot sina e-vågs bottnar, bör dock ha en bit kvar, då de ligger efter övriga aktier i sina cykler, men efter en e-vågs urbottning blir uppgången häftig, då det hela ska avslutas med en större 5-vågors rörelse upp. 
 
 
Grupp 5 - BEAR - Nokia, Astra, Stora och Boliden.

Inte så mycket att säga de fortsätter sina nedtrender med små ryck upp.