torsdag 28 februari 2013

S&P500 - inför fredag

En minut 1 för S&P500 och minut 2 påbörjad. 5 minut vågor ska ge S3 (röd). Bryts dock 1485 ned innan, så är S3 redan klar. Så gäller att vara med lite nu i denna urtoppning.

Lycka till,


OMX30 - inför fredag

OMX30 har så gjort en impulsrörelse upp från 1178 (T4:a), vilket jag tolkar som en första minut våg.
Väl över 1208 så är OMX30 i zonen för en S3 topp.

Lycka till,

onsdag 27 februari 2013

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 hade en lite micro våg kvar ned till T4:a botten, nu när den är avklarad, så är det "bara" att räkna in vågorna till en S3 topp, för en lite längre rekyl, med fortsatt uppgång därefter. Tiden kommer också in fint som det verkar, med "början" på mars.

Lycka till,

tisdag 26 februari 2013

S&P500 - inför Onsdag

S&P 500 möjlig t4:a klar med en zigzag rekyl, inte helt ned till fib38,2, men väl kanal botten,

Lycka till,

OMX30 - inför Onsdag

OMX30 fullföljde en "första a-c", möjligtvis en liten bit kvar i sista micro vågen, men i stort en flat a-c.

OMX30 har utrymme för vidare nedgångar, men US index har inte riktigt samma utrymme, kikar in den mer noga ikväll och använder Dow som ledare.

Lycka till,

måndag 25 februari 2013

S&P500 - inför tisdag

Klara besked från US index, tertiärtrends 4:an sökes, 1480 första fibnivå.

Lycka till,

OMX30 - inför tisdag

OMX30 gjorde en fin uppgång till 1212, rekyl ned till fib50 1198 som jag vill ha till en minut 2:a i den avslutande vågen upp mot S3. Dock visar inte US index upp samma styrka som OMX30, så alternativet med att tertiärtrends 4:an inte är klar finns kvar, får bara lyda marknaden och sätta dit ? tillbaka på 4:an, i så fall var övergången över 1201 "bara" en b-våg i en oregelbunden a-c rekyl till t4:a, detta alternativ med organge tecken. Bara att avvakta vilket alt. som gäller.

Lycka till,


söndag 24 februari 2013

OMX30 - ensilda aktier inför veckan

De aktier inom OMX30 index som jag bevakar rör sig som förväntat från förra veckans analys, några iakttagelser:

* Telia kan ha vänt nu som var förväntad, fick en skarp och tydlig reaktion, vid vägvalet fortsatt BEAR eller vändning till BULL och valde BULL, via reaktionen vid den tänkta e-botten. Nu behöver det bekräftas, men bra S/L med stopp vid e-botten.

* Tele2 kan om möjligt ha hakat på men har en del fallhöjd kvar om det bara var en "kompis reaktion", håller den i BEAR tills den korta ger bekräftelse.

* Ändrar räkningen på Ericsson, vilket blir en än mer BULLish räkning, denna är troligtvis mer riktig då Ericsson startade sin BULL sent. Grupperar den med H&M som också har mycket mer att ge utifrån min våg tolkning.

Annars inga förändringar - så inför veckan har följande grupper, som är satta utifrån hur långt de enskilda aktierna har kommit i sin BULL cykel och därmed också vilka jag förväntar mig ska toppa ur först under året. men först nu en sekundärtrends 3:a.

Grupp 1 - Banker¨, ABB, Atlas Copco och Investor - har gjort P1 och P2, S1 och S2 och T1 - T4 - borde toppa snart på sina S3:or:

Grupp 2 - Ericsson och H&M

Grupp 3 - Volvo och nu också Telia från Bear


 
BEAR - Grupp 1 - kan ha en våg till ned innan vändning - Tele2, Nokia, SKF och Sandvik 

BEAR - Grupp 2 - i BEAR cykler - Astra, Stora och Boliden.


Lycka till,

lördag 23 februari 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 fortsätter att visa styrka i sin våg 3 i sekundär och primärtrenden, med till och med starkare momentum än US index och DAX under den gångna veckan. Rekyler som "normalt" under faser med starkt momentum, kan ta 1-3 veckor, avverkas nu på en dag istället. Anledningen är att tidigare starka aktier håller sina momentum samtidigt som fler, som legat i längre rekyler eller BEAR, nu växlar in till BULL och hjälper till att dra index. Så fortsatt BULL scenario för OMX30.

Under veckan så tycker jag att de tidigare "ihoptryckta vågorna" runt 1182 motståndet, gjorde de kortare trenderna lite mer svårtolkade än vanligt. Nu när OMX30 har lämnat det motståndet/stödet bakom sig så sträcker index ut lite mer, vilket underlättar för alla EW analytiker.
Min tolkning för veckan är att OMX30 nu äntligen har avverkat sin tertiärtrends 3:a, men inte nog med det, OMX30 passade på att avverka sin tertiärtrends 4:a på bara en dag, starkt och för mig lite oväntat.
Detta innebär, om tolkningen är riktig, att OMX30 nu är i slutfasen av denna fas upp, räknat från 16:e November 2012 och för mig, målet för denna swing trade. Sekundär trends våg iii som jag benämner denna topp ska fullföljas via fem tertiärtrends vågor och nu har våg iii och iv kommit in. Den 5:e och avslutande vågen i tertiärtrenden ska avverkas via 5 vågor i minut trenden, där våg i nu är avverkad. Nivå målet har jag kvar i området 1208 - 1320, där nivåer runt 1240 är idealet, 1360 anser jag vara taket för en sekundärtrends iii:a. Tidsmässig håller jag kvar "slutet på feb - början på mars", vilket innebär de kommande 1-2 veckorna, med idealet 5-6 mars.

Efter denna topp räknar jag med en lite längre rekyl på i vart fall 3-6 veckor, denna rekyl får inte bryta ned under 1116 får att jag ska hålla en fortsatt BULL tolkning av index. Därefter ska OMX30 påbörja en ny upptrend med nivåer på 1320-1360.

Efter denna primärtrends våg 5 som jag grovt räknar med ska vara inne runt sen sommaren så kommer index till en intressant läge, ska OMX30 nu fortsätta med ytterligare en 5 vågors sekvens upp till området runt mars 2000 toppen på 1550, eller ska denna sekvens komma först efter 1,5 års nedgång ?

Om OMX30 "sveper allt på en gång" upp mot 1550 redan under hösten (Oktober) så räknar jag med att nedgången därefter kan bli ordentlig (70-90%). Men mitt huvudscenario just nu är en mer utdragen process med topp under sen sommaren och sedan en BEAR cykel under resterande del av 2013 och hela 2014. Men det kommer ju OMX30 att visa sig när vi kommer så långt, just nu är fokus på en topp i början på mars.

OBS - S&P500 med BEAR tolkning som motsats till mitt huvudscenario.

Lycka till,$ och råvaror - inför veckan

Den Svenska 10 års räntan verkar ha bottnat i mitten på 2012 (1,61 behöver hålla i nästa nedgång för att bekräfta). Nu är frågan om $ också har bottnat i sin längre 10 års trend. I så fall den andra viktiga indikatorn som har vänt sin längre trend, vilket talar för tesen att OMX30 och US index ska toppa under 2013 för en 1-2 år BEAR cykel därefter.

För USD/SEK har mitt mål varit 5,81 - 6,00 vilket är de tidigare bottnarna, allt för att avsluta denna 10 års trend med en flat A-B-C. Nu verkar det dock som $ kan ha bottnat något högre, på i så fall 6,27. Rörelserna i veckan indikerar detta, men som vanligt vill jag se i) en impuls rörelse uppåt i detta fall och ii) en högre botten i nästa rörelse ned. Dock räknar jag med att $ har vänt och vänder på logiken med att motsatsen får bevisas och inväntar en bekräftelse.

GULD och SILVER förstärkte sina rörelser från förra helgen, där min tolkning var att GULD ska ner mot 1500 nivån, och i vart fall 1530 för en flat A-B-C. Väl där nollställer jag åter min vy för GULD då jag anser att det är ett 50/50 läge mellan alt1 - GULD toppade i Sept 2011 utifrån ett tio års perspektiv och ska fortsatta ned under denna cykel alt2 - GULD genomförde en våg 3 topp i Sept 2011 och rörelsen sedan dess är primärtrends A-C, därefter ska GULD upp mot 2000 nivån. Så länge 1000 nivån håller för GULD så är alt2 möjligt rent tekniskt.
Så fortsatta nedgångar "mot 1500" för att sedan inta en lite bevakande neutral vy för att i det korta perspektivet försöka få vågorna att avslöja vilket av alternativen som gäller.

BRENT verkar nu ha fått in sin B-vågs topp och stämmer den tolkning så ska BRENT fortsätta ned, med en stigande dollar.

KOPPAR - likaså verkar också ha fått in sin B-vågs topp i veckan.

Lycka till,
onsdag 20 februari 2013

OMX30 - inför Torsdag, uppdatering

Kan ha varit tidigt ute med att T3 och T4 var klar, med tanke på US index reaktion på Fed uttalandet, alternativ tolkning nedan med topp för T3 idag. I så fall kan 1160 vara ett primärt mål för T4. Det bör reda ut sig imorgon.

Lycka till,

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 väljer att "tuffa på" uppåt i en stark 3:e våg. OMX30 är nu väl inne T3's målområde och är till och med på väg in i Sekundärtrends 3:ans (S3) nivåområde om 1208 - 1320, också tidszonen för S3 börjar så sakta närma sig med en topp i slutet på feb. alt. början på mars.

Därav går jag på alternativet med att T3:an (blå) klarades av vid andra toppkänningen på 1182 och OMX30 är då i avverkningen av sin sekundärtrends 3:a (röd), sen får vi se om den kommer in i de lägre eller högre delarna av området, allt beroende på hur resterande vågor delar sig i micro och nano vågor, men så länge som respektive trends 2:a inte bryts ned innan 5:an är skapad så ska man räkna med att den "tuffar på" vidare uppåt.

Lycka till,

tisdag 19 februari 2013

OMX30 - inför Onsdag

OMX30 börjar så närma sig målområdet för en tertiärtrends våg 3 (T3) 1198-1208, förväntar mig en topp och påbörjan på rekyl från och med nu. Skulle dock OMX30 fortsätta tuffa på uppåt och passera 1208, ja då är ju OMX30 inne i S3:ans mål område 1208-1320 och T3:an är i så fall gjord på andra 1182 toppen.

Men utgår från att T3:an fortsatt ska skapas runt 1200 för en rekyl på några %.

Lycka till,


söndag 17 februari 2013

OMX30 - enskilda aktier - inför veckan

I syfte att bättre tajma in toppar och bottnar för OMX30 kan det vara idé att följa några av index tunga aktier för att identifiera de som ligger tidigt respektive sent i sina cykler. Vilka driver i en BULL marknad och vilka håller tillbaka index.

Jag har gått igenom de jag följer på OMX30 och per idag har jag 8 av dom i BEAR cykler och 9 i BULL cykler. Alltså relativt jämnt fördelat trots att OMX30 är i en tydlig BULL cykel. Dock om man kikar in viktfördelningen på de enskilda så är de med högst vikt, med få undantag, i BULL.

I BULL har jag Bankerna, H&M, Ericsson, Atlas, ABB, Volvo, Investor.

I  BEAR har jag Telia, Tele2, Nokia, Astra Zeneca, Sandvik, SKF, Boliden och Stora Enso.

Telia kan dock stå för ett omslag till BULL relativt snart, men jag går inte händelserna i förväg.

Kikar jag in BULL gänget så ligger Bankerna generellt tidigt i sina cykler och är på väg att genomföra en sekundärtrends 3:a. Vid förra toppen för OMX30 jan 2011, så toppade bankerna ut 3 månader tidigare under oct 2010, så den cykeln verkar hålla i sig.

Tidigt ligger också Investor som nu också verkar vilja toppa i sin S3:a - dess 3:a har drivit på ordentligt och kommer snart att skapa en ATH topp.

ABB som var tidigast ned i BEAR trenden vid förra nedgången, ligger nu också tidigt i sin cykel och jag grupperar den tillsammans med första gänget här tillsammans med Atlas Copco. I en grupp 2 som verkar ha mer att ge på medellång sikt är H&M och Ericsson, som om tolkningen är riktig ska upp ordentligt.

I BEAR gänget har jag några som ligger i längre BEAR trender såsom Astra Zeneca, Boliden och Stora Enso. Andra har precis påbörjat en avslutande fas ned, innan de bör in i BULL och där har jag SKF och Sandvik. Tele2 och Nokia tolkar jag det som att de har en sväng ned till innan de kan vända. Medan Telia är i en avslutande del av den avslutande vågen ned och det är bara att identifiera en eventuell vändning via högre toppar och bottnar för de kortare cyklerna.

Så sammanfattningsvis: Banker har drivit på och verkar nu ha avverkat den mer kraftfulla delen av sin uppgång (S3 vågen) - de ska göra en rekyl till S4 och avsluta sin cykel med en S5 längre fram.
Ericsson och H&M har mycket kvar av uppgången och lär ta över stafett pinnen där bankerna kommer in i ett lugnare tempo. Några ur BEAR gänget verkar kunna växla till BULL och hjälpa till att dra i nästa fas, där Telia är viktigast på grund av sin viktfördelning i index. Tele2 och Nokia skulle behöva en våg ner till innan de kan medverka. Tunga verkstadsbolag ska nog dra ned ett tag till för att bidra till OMX30 fortsatta uppgångar i OMX30 sista uppgångsfas först under Q2/Q3.

Så enligt min tolkning av aktierna utifrån hur tidigt de ligger i sina faser.

1) Banker¨, ABB och Atlas - har gjort P1 och P2, S1 och S2 och T1 - T4 - borde toppa snart på sina T3:or
 
 
 


Grupp 2 - tar jag med H&M samt Ericsson (obs ericsson kan ha mycket mer att ge än min nuvarande räkning, så min räkning är en minimi version, justerar när Eric fortsatt visar upp sitt mönster).
Grupp 3 - tar jag med de som gjort en triangel botten, eller P4 om man så vill. Volvo och investor


BEAR grupp 1 för eventuell vändning till BULL - Telia, som kan vara på väg att bottna i sin triangel.Grupp 2 - Behöver en sväng ned till innan botten - alternativt så behöver de göra ett ryck upp för att sudda ut BEAR tolkningen. Nokia och Tele2.
Grupp 3 - har påbörjat en avslutande våg ned inför en lite senare vändning. SKF och Sandvik.
Grupp 4 - I BEAR cykler - Astra, Stora, Boliden.

Lycka till,