torsdag 31 januari 2013

OMX30 - inför Fredag

OMX30 kom så upp till 1182, därmed anser jag att minut våg 3 är klar, söker en rekyl till 4:a via a-b-c. a och b verkar klara. Efter våg 4:a botten ska sen OMX30 gå upp över 1182 och ge en topp för våg 5 tillika tertiärvåg 3.

Lycka till,

onsdag 30 januari 2013

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 visar verkligen att det är en våg 3 som den befinner sig, impulserar fint.

Nu har i vart fall minimi nivån passerats för en minut våg 3, runt 1170, då minut 3 nu är längre än minut 1. Sen är frågan om det ska bli 1*1 eller 1,6*1 eller till och med 2,6 * 1. Ingen vet, men jag räknar med att minut våg 3 kommit in alt. bör i vart fall 1182 "normalt" ge en tvekan och rekyl, för vidare uppgångar därefter, för högre toppar i tertiär-, sekundär och primärtrenderna.

Lycka till,

tisdag 29 januari 2013

OMX30 - inför Onsdag

OMX30 börjar närma sig en minut våg iii i området runt 1170, om micro 5 blir lika lång som micro 1.
Därefter rekyl ned en bit för micro iv och en avslutning av tertiärtrends våg 3 i mål området mellan 1180 och 1205. Så länge OMX30 fortsätter sin impulsrörelse upp och inte överlappar ska sedan sekundär och primärtrendernas uppgångs fas avverkas, deras rekyler lär dock bli lite djupare än det vi nu ser för minut 3:an, men det viktiga för BULL scenariot är att OMX30 nu "skapat sig möjligheter till lite rekyler" då uppgången lämnat våg 1 topparna en del.

Lycka till,

lördag 26 januari 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 börjar nu, i det som jag tolkar som våg 3 i tertiär-, sekundär- och primärtrenden, att  impulsera lite tydligare jämfört med de två tidigare veckorna, som hade ett mer "ihoptryckt" vågmönster.

Därmed verkar min BULL tolkning stämma väl med verkligheten, då våg 3 i respektive trend normalt ska dra iväg lite tydligare än övriga vågor.

Mitt kortsiktiga mål är toppen från 18 jan. 2011 på 1182. Med en sekundärtrends topp våg 3 minst en bit ovanför (1205). Frågan är bara om den ska nås under senare delen av februari eller första veckan i mars.

Våganalysen i det korta perspektivet har en del alternativ, så inte helt lätt att reda ut. Har vridit och vänt på våganalysen från veckan och jämfört den med framförallt DOW som jag tycker är lite tydligare (inte lika ihoptryckt). Dow verkar nu ha fått in sin micro 3:a och 4:a i minut trendens 3:a och därmed kan det inte vara allt för långt kvar till en topp för tertiärtrends 3:an. Rekyl till 4:an för en uppgång till 5:an tillika sekundärtrends 3:an. Det är den toppen som jag försker tajma in i det medel långa perspektivet, då den välbehövliga rekylen ned till sekundärtrends 4:an kan ta lite tid i anspråk (3-6 veckor).

Kikar jag in de kortare vågorna i OMX30, så verkar inte OMX30 i min korta tolkning ha nått lika långt, snarare att OMX30 söker en micro topp 3:a, rekyl och minut 3:a rekyl och därefter en tertiärtrends 3.a. Räknar dock med att en tertiärtrends 4:an är relativt tydlig, så bara att vara lite öppen för alternativa tolkningar i det korta perspektivet (micro och minut). Det gäller ju att inte bli "allt för akademisk i sin korta våganalys".

Sammanfattningsvis så söker jag en sekundärtrends 3:a (röd iii) via fem vågor i tertiärtrenden (blå) som i sin tur ska avverka fem vågor i minut trenden (grön). OMX30 har i min tolkning avverkat våg 1 och 2 i tertiärtrenden och jag söker en topp för våg 3, rekyl till 4:a och en topp för 5. I tertiärtrendens våg 3 har OMX30 avverkat våg 1 och 2 i minut trenden och jag söker en våg 3 via 5 vågor i micro trenden. I micro trenden har våg 1 och 2 kommit in och våg 3 är nu nära att toppa.

Sentimentet blir nu allt mer positivt i det att de fundamentala riskerna verkar minska och allt fler "analytiker" går nu ut i media med en allt mer positiv vy över den ekonomiska utvecklingen och därmed deras prognoser för börsens utveckling under 2013. Det är också helt i linje med en våg 3, där de "sista björnarna" ska kapitulera innan en våg 5 kan nås.

Samtidigt fortsätter centralbankerna, med Fed i spetsen, sin expansiva penningpolitik och skuldbördan i världen fortsätter att växa. Det enda som kan bryta detta mönster är att FED, av någon anledning, avslutar denna politik, alternativt att marknaden är så mättad att effekterna inte ger något nämnvärt resultat längre. Som vanligt är det svårt att sia om den svarta svanen och vad som triggar den, det är väl därför den är svart och inte grå. Det enda vi vet med säkerhet är att den såklart kommer och det fiffiga med våg analys är ju att det är ointressant VAD som triggar ett avslut av denna BULL marknad, det intressanta är ju att den kommer vid en topp med en våg 5 i primärtrenden, sen gäller det ju "bara" att få in timingen med en någorlunda rätt våg tolkning.

Som vanligt är S&P 500 charten med en alternativ BEAR tolkning.

Lycka till,$ och råvaror - inför veckan

$ fortsätter sin fallande trend, uppgången i veckan stannade på 6,55 för USD/SEK innan den vände ned igen. Min tolkning är att valutaparet är i avverkningen av sin sekundärtrends våg C som under 2013 ska bottna ur den lite längre nedgången från 2001. Målet är som tidigare under 6 nivån.
Sen får vi se om det blir en mer utdragen a-c våg rörelse hela vägen ned eller om en avslutande impuls nu startat.

Övriga råvaror jag bevakar har jag fortsatt i långsiktig BEAR, de rör sig i rekyler upp, men enligt ett överlappande a-c mönster, därmed förväntar jag mig fortsatta nedgångar under 2013, efter medellånga urtoppningar, men som tidigare sagts, då den breda massan identifierar nedgångs trenden kan den komma snabbare än tänkt.

GULD kom inte högre än 1690 området innan den vände ner igen och frågan är om sekundärtrends toppen för våg b redan kommit in ? min förväntan förra helgen var en högre topp, runt 1790 och till och med 1890 om den skulle dra på ordentligt. Inget förvånande om GULD skulle dra på ledåt från dessa nivåer, då trenden är fallande, men mer naturligt vore med en uppgångsfas till i ett a-b-c, innan den lite större nedgången kommer.

Den långa räntan fortsätter sin uppgångfas och jag räknar med att en mer långsiktig vändning upp nu skett. Därmed blir scenariot för 2013 att FED kommer att upphöra med sin expansiva penningpolitik under 2013, med resultatet att $ bottnar ur och råvarorna fortsätter sina BEAR trender med lite djupare nedgångar efter kort-/medel långa uppgångar som jag tolkar som rekyler i en fallande trend.

Lycka till,


tisdag 22 januari 2013

lördag 19 januari 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 fortsätter att bekräfta sitt BULL scenario med högre bottnar och ny högre två års topp på 1141 som sattes i fredags.
Därmed är samtliga trender som jag följer stigande. Så länge de är stigande är det mest sannolika att de ska fortsätta att stiga, i alla fall för alla "trendföljande traders". Så inga ändringar denna helg analys heller, fortsatt BULL scenario är det mest sannolika för OMX30, enligt min tolkning.

Går jag över till min vågtolkning så har OMX30 nu ett litet trevligt läge med 1:or och 2:or i samtliga trender jag följer, cykel trenden, primär trenden, sekundär trenden, tertiär trenden, minut trenden och nu i veckan micro trenden. Det innebär att min förväntan nu är ett ryck upp mot i första hand 1182 nivån som är d-vågs toppen från den 18:e Jan 2011 (2 års dag i fredags).

Stämmer denna tolkning ska OMX30 vidare upp över 1205 och 1300 nivån under 2013, där mina delmål för året är 1320 alternativt 1360 om det drar på ordentligt.

Sannolikheten för detta scenario anser jag vara högt, som under veckan dessutom stärktes ytterligare, när S&P500 bröt genom 1474 och skapade en ny 5 års högsta, därmed sätter jag sannolikheten till fortsatt BULL för OMX30 under 2013 till 90%.

De 10% för BEAR ligger med sitt alternativ scenario är att så länge OMX30 är innanför triangeln så finns risken/möjligheten att super cykel våg iv inte är skapad än, utan den ska skapas genom brott ned av triangeln botten kanal, ca. en 50%-60% nedgång från dagens nivåer. För US index kan med samma scenario en kil vara under bildande som ska plocka ned dessa index betydligt längre ned, till nya 10 års lägsta nivåer.

Fördelen med en enkel EW analys är att man inte behöver spekulera så mycket, eller oroa sig för utvecklingen i förhållande till sin position, då en trendväxling är väldigt tydlig.
Så att bara följa trenden tills motsatsen är bevisad, och inte gå in och söka toppar eller bottnar för att objekten man tradar "har stigit eller sjunkit "så mycket" och nu kan det inte stiga/sjunka mer" är oftast det mest effektiva.
EW teorin utgår ju mer från människans flock beteende än något annat, våg 3 som vi nu påbörjat för samtliga trender, enligt min tolkning, är normalt den mest kraftfulla, då de kvarvarande björnarna ger upp när det är tydligt för den bredare massan att trenden faktiskt är stigande och att det mest sannolika är att den fortsatt ska stiga. Våg 4 är ett bakslag då en topp formation kan ge lite kast mellan hopp och förtvivlan, när 5:an bryter över tidigare våg 3 topp är en stor majoritet positiv och nya anledningar för fortsatta uppgångar skriks ut i pressen, leda av företrädare för smart money som då så klart påbörjat sin sälj strategi, men skriker ut att nu ska kurserna dubblas.........allt för att kunna sälja så dyrt som möjligt.

Den huvudtrend jag följer och tradar efter är sekundärtrenden, så med lite fokus på den så är min analys för den närmast tiden ungefär följande:

Våg 1 kom in på 1119 den 14:e Sept 2012 - 44 trading dagar senare skapade OMX30 en våg 2 botten på 1026,5. Jag söker en våg 3 som kan vara 1*våg 1 alternativt 1,618*våg1 och får ett grovt målområde mellan 1205 och 1310 ca. OMX30 behöver nu göra en relativt kraftig uppgång till mål området, för att skaffa utrymme för en rekyl som då inte får bryta våg 1 toppen på 1119, för att BULL scenariot fortsatt ska gälla. Fortsätter däremot OMX30 att tveka runt 1137 nivån och inte bryter upp som tänkt, så minskar sannolikheten för BULL och i alla fall min korta våg räkning får justeras, men jag räknar med en stigande sekundär trend så länge som 1026,5 håller.

Tidsmässigt bevakar jag första veckan i mars för en eventuell topp. Toppar OMX30 där räknar jag med 3-4 veckors nedgång därefter för en ny uppgångsfas under sommaren och hösten, en ideal tid för en primärvåg 5 topp är i början på Oktober, men det hinner ske en hel del innan dess så har det bara som grova tids zoner som kan vara nyttigt att jämföra våg tolkningen med. Skulle OMX30 toppa ur tidigare än första veckan i mars, typ runt 20 feb. och sen ge en nedgång till tidigt mars, så räknar jag med vidare uppgång efter mars botten.

Tar som vanligt med ett BEAR scenario som får vara S&P500, där området runt 1550-1600 är en tänkt topp men efter denna urtoppning en mer brutal nedgång till dess botten kanal i den expanderarande triangeln. Allt för att vara lite alerta på en alternativ tolkning.

Lycka till,

$ och råvaror - inför veckan

$ använder jag som riktmärke för råvaror och i viss mån för börserna. Korrelationen mellan $ och börserna kan dock "släppa" under perioder, medan den är mer direkt mot råvarorna. även om de individuellt rör sig i "sitt vågmönster" samt att FA påverkar dom olika.

Kikar jag in USD/SEK rörelsemönster sedan toppen 2001 på runt 11, så förväntar jag mig under 2013 en botten för hela denna 12 års cykel. En botten bör komma in mellan 5,80 och 6,00 området.

Backar jag in i lite kortare cykler så söker jag en primärtrends C för ett avslut.
B avverkades via toppen den 1:e Juni 2012 på 7,33, sedan dessa har sekundärtrends a och b avverkats och USD/SEK befinner sig nu i den avslutande c vågen.

Under veckan skapade USD/SEK en ny lägsta nivå på 6,44 med en positiv divergens för Sto S, indikatorn är också stigande på veckobasis. Därmed räknar jag med att USD/SEK stiger kortsiktigt under nästa vecka och möjligen någon tid till. Därefter bör den avslutande nedgången dra igång. Men som alltid är tålamod och timing viktigt och en förväntad rörelse kan dra ut i tiden. Det jag väntar in är en avslutande impuls ned som tecken på att den avslutande c-vågen är klar, innan dess kan a-c mönstret hålla på ett tag till.

Samtliga råvaror jag analyserar har jag nu i långsiktiga BEAR tolkningar och då menar jag primär trenden och längre. För sekundär- och kortare trender räknar jag generellt med stigande kurser i det att $ söker sin botten. Tidsmässigt är slutet på Feb till första veckan i Mars intressant att bevaka som en första tidszon för trendväxlingar, den andra har jag början på Juli och den tredje i början på Oktober.

GULD anser jag nu ligger i ett a-c mönster med en primär trends topp våg B på 1792 från den 4:e Oktober 2012. Därmed ligger GULD enligt min tolkning i en långsiktig BEAR cykel. På kort sikt är dock GULD nedtryckt och STO S på veckobasis håller på att bryta upp över 20 nivån. Därmed räknar jag med en uppgång under de kommande veckorna, upp mot 1790 nivån alternativt hela vägen upp mot 1890 området (då får primär trend våg B flyttas dit). Vågorna bör dock avslöja vad som gäller när GULD kommer lite högre upp.
För den kommande veckan söker jag en topp för tertiärtrends a - för att därefter göra ett b och sen en avslutande impuls till c.

Alternativet för GULD är trots allt att toppen från Sept 2011 är en våg 3 och att en våg 5 är kvar med toppar över 2000 nivån, med den räkningen har GULD gjort våg 1 och 2 i den avslutande rörelsen. För tjurarna gäller då att GULD inte får tveka nu utan tydligt röra sig upp i en impuls rörelse utan överlapp.

Lycka till,

 
 
 
 
 
 

torsdag 17 januari 2013

OMX30 - inför fredag

OMX30 fortsätter att bekräfta BULL huvudscenariot med högre bottnar. Var uppe idag och nosade på 1137 en tredje gång, men mer viktigt att S&P500 bröt upp över 1474, därmed snäpper jag upp sannolikheten för fortsatt BULL under 2013 med uppgångar över 1300 nivån till 90%, för OMX30.

Lycka till,

onsdag 16 januari 2013

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 skapade i dag en högre botten på 1124, jämfört med 1119. Så länge den håller räknar jag med att den är micro 2 i minute 3 i tertiärtrendens 3:a.

Lycka till,

måndag 14 januari 2013

OMX30 - inför Tisdag

OMX 30 gick så upp och nosade på förra toppen 1137. Rekyl ned för att hämta lite kraft, nästa mål är 1182, så länge 1119 håller.

Lycka till,

lördag 12 januari 2013

OMX30 - inför veckan

OMX30 fortsätter sin våg utformning enligt huvudscenariot som fortsatt är BULLish i min tolkning.

Efter en topp under måndagen genomfördes en rekyl ned till 1119 vilket är en punkt under fib 38,2 nivån (1120), räknat från botten på 1092. Därmed har en möjlig botten i minut trenden skapats.

Utgångspunkten inför veckan är då fortsatt uppgång som efter brott upp av tidigare topp 1137 lär intensifieras, en kortare tvekan runt 1137 kan accepteras, men sen ska OMX30 dra iväg i sin 3:e våg i teritärtrenden och sekundärtrenden samt primärtrenden. Nästa del mål blir toppen från jan 2011 på 1182, tillika våg d i super cykel trendens triangel mellan mars 2000 och sept. 2011.

Tekniskt befinner sig OMX30 fortsatt innanför denna triangel och ett utbrott har inte skett. Så länge som det är fallet och US index inte har brutit upp till nya toppar så räknar jag inte med en högre sannolikhet än 70% för ovan BULL scenario.

I denna veckas analys tar jag med bilden över cykel och super cykel analysen på månadsbasis med grova inriktningar på lite längre sikt. I det tids perspektivet över 10 års perioder söker jag en topp över tidigare topp runt 1550, från mars 2000, super cykle våg 3.
Huvudanalysen utgår ifrån att en super cykle 4:a kommit in den 23:e Sept 2011, som ska ge 5 cykle vågor upp över tidigare topp och därmed avsluta en snart 71 årig stigande trend.
Alternativ analysen säger att så länge OMX30 inte brutit upp genom tak kanalen på triangeln så finns möjligheten till ytterligare en primär våg ned och troligtvis genom botten kanalen av triangeln, innan denna uppgång ska ta fart. Se månads chart.

Lämnar jag super cykle och cykle trenderna och går till de mer trading vänliga primär-, sekundär och tertiärtrenderna så är min tolkning att OMX30 tagit sig igenom en första viktig punkt i att öka sannolikheten för det mer aggressiva BULL scenariot, då OMX30 bröt igenom tidigare toppar på 1119 och 1128. Dock är det bara ett steg och för att behålla en form av objektivitet så sätter jag det till 70/30 i bulls favör. Med BULL som utgångspunkt ska då OMX30 nu utföra rena impulsvågor upp i respektive trend utan överlapp inom respektive trend. Genom att skapa relativt "höga 1:or" i sekundär- och tertiär-trenderna har OMX30 gjort det relativt enkelt i den kommande analysen. Bryts dessa efter avverkning av sina 3:or så är favören över till björnarna och denna uppgång ska då tolkas som a-c istället. Av den anledningen och för att behålla någon form av ödmjukhet inför den kommande våg utformningen tar jag med BEAR alternativet i min S&P500 analys, även om jag för dagen anser att den enbart har en 30% sannolikhet, se chart över S&P500.

Kikar jag in andra objekt som kan korrelera med börs index så verkar den långa räntan ha vänt upp, dock är det inte bekräftat enligt min tolkning, men sannolikheten för det är relativt stor. Jag har också i tidigare inlägg om $ ändrat min medel långa vågtolkning till en a-c tolkning, vilket för mig innebär att $ är i sin slutfas av en 12 årig nedgångs fas. Dock ligger dessa objekt i olika tidscykler och det kan gå en längre period innan en "mer direkt korrelation infaller igen". Men att OMX 30 toppar ur 2013, snarare än 2014 lär vara rätt hög sannolikhet, utan att jag detalj analyserat tids cyklerna. Så se det bara som intressanta observationer som bör följas mer detaljerat.

Till det mer konkreta och varje traders stöd oavsett personlig tolkning om vågorna är 1-5 eller a-c:

Primärtrenden: Är stigande så länge botten på 940 håller.

Sekundärtrenden: Är stigande så länge 1026,5 håller.

Tertiärtrenden: Är stigande så länge som 1092 håller.

Minuttrenden: Är stigande så länge som 1119 håller.


Lycka till,$ och råvaror - inför veckan


NATGAS och KOPPAR har jag under hösten/vintern skiftat från BULL till BEAR, då deras rörelsemönster varit överlappande i uppgångarna.

I Jan. fick USD/SEK ett litet överlapp i det jag tolkar som nedången till en eventuell tertiärtrends 1:a och GULD gjorde ett överlapp i sin uppgång till den 2:e Januari för att därefter skapa en lägre botten jämfört med 20:e December. Detta indikerar att rörelsemönstret snarare är korrektiv, a – c, än impuls vågor, 1-5.

FÖR USD/SEK innebär en sådan tolkning fortsatt BEARish, men där en nedgång nu är mer begränsad i nivå och tid, jämfört med tidigare scenario samt att $ under 2013 laddar för en uppgång under en längre tidsperiod.

För GULD och SILVER innebär det att det långsiktiga BULL scenariot har minskat i sannolikhet. GULD står fortsatt inför en uppgång i BEAR scenariot, men då enbart på kort/medel lång sikt. Uppgången är då också begränsad till området runt 1790. Men som vi alla vet när trenden är tydlig för de flesta kan också nedgången komma snabbare än vad man först tror.

Därmed vänder jag på min huvudanalys för GULD och SILVER till BEAR och samtliga råvaror jag bevakar ligger nu i BEAR. Dock vill jag poängtera att definitionen BEAR gäller för den mer långsiktiga primärtrenden, både GULD och SILVER är nedtryckta på kort och medel lång sikt och de närmaste veckorna torde en uppgång komma, men då med en lägre topp jämfört med 1792 för GULD, i vart fall bör 1800 linjen hålla om GULD kommer så högt.

Dessa toppar i en BEAR trend bör nu komma in under Q1, möjligen en liten bit in i Q2, men tidigare scenario med möjliga toppar Q4-Q12014 anser jag är eliminerade.

Lycka till,
 

torsdag 10 januari 2013

OMX30 - inför Fredag

OMX30 fortsätter som förväntat enligt BULL scenariot. en första våg upp i minut 3:an.

Lycka till,