onsdag 31 oktober 2012

OMX30 - inför Torsdag

Lite mer fart nu när US öppnat igen och lite tydligare vågor.

Söker fortsatt en botten via en avslutande c-våg.

Lycka till,

tisdag 30 oktober 2012

OMX30 - inför Onsdag

Fortsatt lungt.

måndag 29 oktober 2012

lördag 27 oktober 2012

OMX30 - inför veckan.

OMX 30 har nu avverkat 30 dgr av nedgång sedan toppen den 14:e Sept. på 1119, alltså betydligt längre än övriga rekyler sedan botten den 4:e Juni. För mig bekräftar det att denna rekyl ned är en våg 2 och inte en 4:a.

Därmed kan OMX30 gå ner relativt djup och till och med utmana sin 0:a på 940.
Åtminstone borde fib 61,8 utmanas som ligger på 1008, eller om man så vill runt 1000. I syfte att få en bra referens punkt tidsmässigt tar jag 39-40 dgr cykeln då 20 dgr nu passerat och får en idealbotten runt 8 Nov. men redan från slutet på veckan 1-2 Nov. är det nog bäst att bli mer alert på en eventuell vändning. Så från To i nästa vecka till To veckan efter vore idealisk från ett tidsperspektiv. Stock S på veckobasis passerade nu under 50 och därmed torde den också gå ner under 20 innan en vändning sker. Alltså fortsatt utrymme för nedgång. Det enda som "stör" är en pos. div. på dygnsnivå i stock s så bryter OMX upp över 1084 bör man nog inte tveka.

Kikar jag in våg utbredningen sedan den 14 4:e Juni så har OMX30 gjort en sekundär trends våg topp 1, den 14:e Sept och jag söker en våg 2 botten innan OMX30 med denna relativt aggressiva BULL tolkning står inför en uppgång som de flesta idag inte riktigt kan tänka sig, med uppgångar under 2013 som kan ta ut toppen från mars 2000, på 1540. Men ett mer moderat mål kan vara 1,618*våg 1 av primärtrenden som i så fall skulle ge 1360. Förutsättningarna för detta scenario är att 940 håller i denna pågående rekyl, skulle 940 brytas har vi en motsatt stor nedgång att se fram emot, ner mot 680 eller mer troligt under. Med andra ord så står OMX30 inför ett viktigt vägskäl de kommande 1-2 veckorna som ska sätta trenden fram till mitten/slutet på 2013, så det kan löna sig lite att lyfta sig en aning från de kortsiktiga trenderna. 

BULL scenariot bygger fundamentalt på att FED och ECB m.fl fortsätter sin expansiva penning politik som i slutändan såklart kommer att krascha börserna, så som alla bubblor sedan 1759 har gjort, det svåra är dock att förutse när det sker, också "som alltid" så tenderar uppgångar att fortgå lång längre och högre än vad som anses möjligt för stunden. Men skulle förändringar ske av denna politik, så kan fallet komma snabbare, så bra att följa fundamenta även om man är inriktad på TA, men framförallt såklart följa med sin våg räkning. Men FED bossen sitter i alla fall till början på 2014 oavsett vem som vinner valet i US.

Tillbaka till den mer jordnära kortsiktiga analysen så räknar jag med att OMX30 ner mot våg 2 i sekundärtrenden gjort a och b i sekundärtrenden, söker därmed en våg c runt 1000 nivån, 1020 om c =a och 1008 om OMX 30 tar sig till fib 61,8. Bryts 1000 lär det bli lite stress i marknaden och idealläge för att gå lång så länge som 940 håller. I tertiär trenden räknar jag med att a och b är gjorda och att OMX30 nu påbörjat sin avslutande c våg, allt med tron att rekylen är en "enkel ZigZag", blir den mer komplex så kan allt såklart skjutas framåt, men det tar jag på den dagsbaserade analysen.

Lycka till,


OMX30 - BULL:
Primär trenden:
(Svart 1,2,3,4,5)

Våg 1 - 1128 den 16:e Mars. Våg 2 - 941 den 4:e Juni. Söker våg 3 för primärtrenden som ska avverkas via 5 vågor i sekundär trenden.

Sekundärtrenden: (Röd i,ii,iii,iv,v)

Våg 1, avverkad söker våg 2 botten som ska komma in efter a-b och c sedan den 14:e Sept.

Tertiär trenden: (Blå i,ii,iii,iv,v)

våg a 1056, våg b 1084, söker våg c botten runt 1020, men som vanligt tar jag det via våg utformningen i det korta under veckan.  Om möjligt har våg 1 och 2 i c avverkats.

US Index - BULL:

S&P 500 toppade samtidigt med OMX30 den 14:e Sept, Nasdaq den 21:e Sept och DOW så sent som den 5:e Okt. Därmed torde S&P 500 vända upp före de andra. S&P500 ligger också lite före OMX30 i sin vågutforming och kan redan ha avverkat våg 3 och 4 i den avslutande c-vågen, intressant att se vad som sker runt 1390 och eventuellt 1363 om den kommer så långt. Fundamenta som kommit är generellt positivt, men med trottsande börs med fortsatta nedgångar, allt ser jag som en uppladdning för en kommande uppgång. Intressanta 2 veckor som vi har framför oss.

$ och råvaror - inför veckan


Flera råvaror har gjort ett första ben upp sedan botten i slutet på maj/början på juni, min tolkning är att det är våg 1 i sekundär trenden. Därmed söker jag våg 2 i sekundärtrenden. Självklart kan den vara gjord i flera råvaror, men mer troligt är att våg 2 ska utmana sin nolla utan att bryta. Kikar jag också in $ så verkar inte rekylen upp till en 2:a i sekundärtrenden inte heller vara klar, därmed stämmer det väl med att nedgången för flera råvaror (och börsen)  inte riktigt är klar.

Med andra ord så kan lite mer tålamod ge en idealisk ingång i en våg 2, för en lite längre swing eller positions ”trade”, våg 2 är idealisk för bull ingång då den ofta utmanar sin 0:a, det är med andra ord en kort träcka mellan 2 och 0, så skulle 0:an brytas ned så är risken låg med en S/L strax under, ”rewarden” är dock stor om 0:an håller då nästa våg upp, våg 3, vanligtvis är mer aggressiv i sin utformning och ofta når 1,618*1:an alt. 2,618*1:an. Det är nu detta läge jag söker för flera råvaror, så det börjar att klia i fingrarna.

Lycka till,

$ - USD/SEK - BEAR:

Primärtrenden:

Våg B med en topp 1:e Juni på 7,33 söker en botten för C-vågen till mitten på 2013 mellan 4,50 - 5 :-.

Sekundärtrenden:

Våg 1 av 5 kom den 19:e Sept på 6,50 söker en rekyl upp till våg 2 mellan 6,80 - 7,00.

Tertiärtrenden:

a och b är gjorda söker c upp mot fib 61,8 nivån, vilket är runt 7 nivån. Runt 5 Nov har USD/SEK ett reaktionsdatum, siktar in mig på det.  

 


Brent - BULL:

Primärtrenden:

Söker våg 1 grovt mellan 150 – 160, svårt att se att mitt tidigare tids mål, slutet på året ska gälla, släpper tidsmålet lite för att se utvecklingen i sekundärtrenden först.

Sekundärtrenden:

Räknar med att Våg 1 kom in 11:e oct och söker en våg 2 runt 100 eller lägre.  

Tertiärtrenden:

våg a troligtvis avverkadKoppar - BULL:

Primärtrenden:

Söker våg 1

Sekundärtrenden:

Söker våg 1 som ska bestå av 5 vågor i tertiärtrenden.

Tertiärtrenden:

Oj – koppar ligger nära att bekräfta ett BEAR scenario. Jag kan bara se tre vågor upp till den 14:e Sept och våg 4 ned får inte bryta sin 1:a, för då ska rörelsen upp till 14:e Sept tolkas som a-b-c, med ett klart BEAR scenario framöver. Dock verkar inte 1:an vara bruten så här behöver koppar vända upp med en tydlig impulsvåg till sin 5:a för att en BULL tolkning fortsatt ska vara giltig.

GULD och SILVER - BULL:
Primärtrenden:

GULD söker våg 1 som ska bestå av fem vågor i sekundärtrenden. Grovt 2200 -2300 Q1 2013.

Silver söker våg 1 som ska bestå av fem vågor i sekundärtrenden. Grovt 55 - 60 Q1 2013

Sekundärtrenden:

GULD -  Våg 1 avverkad söker en våg 2 via en rekyl ned till 2:a – 3:e fib nivån.  

SILVER - Våg 1 avverkad söker en våg 2 via en rekyl ned till 2:a – 3:e fib nivån.
Tertiärtrenden:

GULD har troligtvis avverkat våg a söker b och c.

Silver har troligtvis avverkat våg a söker b och c.  


 NATGAS - med ett BULL scenario:

Primärtrenden:

Har avverkat våg 1 och 2, via toppen på 3,28 och botten på 2,61 - söker våg 3 via 5 vågor i sekundärtrenden. Den våg 3 kan ha toppat ut vid 3,84, men en 3:a tenderar till att vara förlängd ibland, så den kan lika gärna fortsätta upp med en del våg räkning i 3:an avvaktar lite.

Sekundärttrenden:

Har avverkat våg 1 på 2,89 och våg 2 – våg 3 4 och 5 troligtvis inne också, men som sagt den rusar på med bra momentum nu, den modige ligger kvar long till dess att en lägre topp ges.  
 

fredag 26 oktober 2012

OMX30 - dagens tolkning

OMX30 bröt ner under 1054 - därmed tolkar jag gårdagens rörelse som a,b,c upp till tertiär b.

Dyker ner lite djupare i helgens analys,

Ha en skön helg.

torsdag 25 oktober 2012

OMX30 - inför Fredag

OMX30 gjorde tre vågor upp idag från 1034 och gårdagens botten till 1062. Jag fortsätter med scenariot att det är en b-vågs topp och söker därmed en c-våg ner till 1034 (flat) eller lägre (zigzag).

Bryts dock 1084 upp i en 5 vågors impuls utan att 1054 bryts ned imorgon, så har OMX30 troligtvis initierat sin uppgång med vändning på 1034 från igår. FA styr just nu, men TA gör att man inte behöver tveka så mycket när bekräftelsen/signalen ges.
Lycka till,

onsdag 24 oktober 2012

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 tryckte sig under MA 200 idag och försökte stänga över utan att helt lyckas. Nedgången till 1034 är nära mitt målområde 1010 - 1030 och ett vanligt kriterie för eventuell vändning är uppfyllt, "att rekylen ska ned till våg 4:a i föregående trend", vilket var 1038 stängningen från 5:e Sept. Dessutom har vi den 25:e imorgon och en positiv divergens i stock S på dygnsnivå.

Så det är möjligt att nedgången från den 14:e Sept. är klar, dock är jag lite tveksam, då andra kriterier inte är helt på sin plats. Stock S på dygnsnivå bottnade inte riktigt ut och på veckonivå finns det mer utrymme för ytterligare nedgång, volymen idag var relativt hög, eller rättare sagt nästan 50% högre jämfört med 20 dagars medelvärde. Vid en eventuell ideal botten vill jag gärna se minskade volymer (finns inga säljare längre), sen är ju såklart frågan om det var köparna som kom in i samband med Atlas rapport , som drog med sig verkstad lite grann, eller om det var säljarna som passade på att sälja av i samband med dagens uppstuds. Inte lätt att veta när FA nu styr mer än TA i samband med  rapporter perioden.

Anyway - då den korta trenden är fortsatt BEARish så håller jag ut för att OMX30 inte bottnat ut riktig än, i sekundärtrenden, vill gärna se en b - c våg till för att vara mer säker på en botten och helst då inom målområdet eller lägre, utan att bryta 940.
Så upp till tjurana att bevisa motsatsen genom ex. brott upp av 1084 med en impuls rörelse upp.

Lycka till,

tisdag 23 oktober 2012

OMX30 - inför Onsdag

OMX30 forsätter sin rekyl, ner till 1044 idag och närmar sig målområdet 1010 - 1030.

Tolkar dagens rörelse som nedgång till tertiärtrendens våg a botten (med ett litet frågetecken).

Fortsätter OMX30 att "följa boken" torde en uppgång nu komma till en b topp innan det hela ska avslutas med ett c ned (med 5 delvågor) och en troligt avslut på hela rekylen. Sätter nu 50/50 mellan 25:e Okt och 5-7 Nov. som vändning. 25:e om kraften är fortsatt stark och 5-7 om nedgången pausar lite och konsoliderar ett tag.

Lycka till,

måndag 22 oktober 2012

OMX30 - inför tisdag

OMX30 - gick ner till 1062, rekyl upp till fib 61,8 och fortsatt ned efter det. Sätter rörelsen till minut a och b i tertiärtrendens c-våg.

Lycka till,lördag 20 oktober 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30 bröt igenom 1068 i fredags och därmed ska rekylen ned gå djupare eller lika med 1056.

Det innebär att 1056 är a-vågs botten och 1084 är b-vågs toppen, jag söker då en botten för c-vågen. Den relativt kraftiga nedgången i Fredags liknar också en start av en c-våg i sin kraft.
En enkel nyckel för att se var c-vågen kan sluta är c=a det ger runt 1020. Ett annat sätt är att fib'a benet upp från den 4:e Juni till toppen den 14:e Sept. Fib nivåerna ger 1050, 1030 och 1008. Så ett område runt 1010 - 1030 blir mitt målområde, justerat från tidigare 1040-1060.

Backar jag ut lite från dygns analysen så är det såklart viktig att veta vilken våg det är för toppen den 14:e Sept,  som jag indikerat tidigare så ser det lite "tight ut" med en eventuell primär trends 3:a strax över 1:an på 1128 från den 16:e Mars. Det blir liksom inget utrymme för en 4:a. Scenariot med en sekundär trends 1:a ger bättre utrymme och harmoni, mellan denna våg från den 4:e Juni till 14:e Sept. med övriga vågor i de längre trenderna. Dessutom ser denna nedgång inte ut som en (mesig och lugn) 4:a utan snarare som en mer kraftful 2:a. Därmed anser jag det som mer sannolikt att toppen den 14:e Sept. är våg 1 av 3:ans primärtrend. Denna tolkning ger då kortsiktigt utrymme för en större rekyl, enligt ovan, men efter denna rekyl en betydligt större uppgång.

Om denna tolkning är riktig så ska målet för en primär trends 3.a sättas och det "normala" är att ta 1,618*våg 1 (primärtrenden) med det mer aggressiva målet 2,618*våg1 (av primärtrends 1:an), då får jag mål 1 till runt 1360 (1358) samt mål 2 - 1613 (alltså i närheten av toppen från mars 2000), men jag väljer det mer konservativa målet runt 1360, dock skulle ett högre mål inte förvåna, då OMX30 enligt denna tolkning är i våg 3 av 3 av 3 och 3:e vågen är normalt mest aggressiv. Tidsmässigt är skiftet mellan Q1/Q2 2013 intressant att bevaka. Men först ska såklar denna kortsiktiga rekyl bottna ur.

Sammanfattningsvis så är min tolkning att vi kortsiktigt ska få se en fortsatt nedgång i OMX30 som rent tekniskt kan ta OMX30 ända ner till 4:e Juni botten på 940 men mer troligt i området 1010 - 1030. På medel/lång sikt öppnar dock denna tolkning för en mer aggressiv uppgång upp över mars 2000 toppen. Först därefter ska OMX30 fullständigt kollapsa.  Tidsmässigt bevakar jag 25:e Okt. men mer troligt första veckan i Nov. för en ev. urbottning av en sekundär trends 2:a i primär trends 3:an.

OMX30 - BULL:

Primär trenden:
(Svart 1,2,3,4,5)

Våg 1 - 1128 den 16:e Mars. Våg 2 - 941 den 4:e Juni. Söker våg 3 för primärtrenden som ska avverkas via 5 vågor i sekundär trenden.

Sekundärtrenden: (Röd i,ii,iii,iv,v)

Våg 1, avverkad söker våg 2 botten som ska komma in efter a-b och c sedan den 14:e Sept.

Tertiär trenden: (Blå i,ii,iii,iv,v)

våg a 1056, våg b 1084, söker våg c botten runt 1020, men som vanligt tar jag det via våg utformningen i det korta under veckan. US INDEX - BULL:

Samtliga i BULL, men där jag använder S&P 500 för ett BEAR scenario.
Nasdaq har fallit mest i rekylen och istället för att leda övriga index upp, verkar nu tech aktierna leda nedgången. Min tolkning är dock att de ligger tidigare i sin urbottning och en vändning upp bör ske snart. Ericsson har utmanat den stigande 30 års trenden, men senast med en högre botten, intressant att följa om också Nasdaq är först att vända upp av US index.

I min Bull tolkning kan index falla allt mellan 5-10% ytterligare utan att det förändrar scenariot.
Bryts dock motsvarande OMX 30 nivå om 940 ska en växling till BEAR göras, då det ger indexen en mycket stor fallhöjd med möjlighet till 60% nedgång, se S&P 500. Dock ser jag det idag som osannolikt då det är mer troligt att FED och ECB's actions fortsätter att expandera ekonomin, om än på ett konstlat sätt. Skulle dock Obama inte vinna valet kan det ju ändras snabbt, men det är den typen av aktivitet som skulle behövas för att ett BEAR scenario skulle vara mer sannolikt.


Lycka till

$ och råvaror inför veckan


Flera råvaror har gjort ett första ben upp sedan botten i slutet på maj/början på juni.
Allra tydligast är Silver och finjusterar därmed Guld att följa samma våg räkning.
Brent och Koppar är jag lite mer osäker på vad gäller vågtolkningen för dagen, men det brukar reda ut sig i nästa rörelse.

$ tycker jag har mer att ge i sin rekyl upp, vill ha upp den helst mot 2-3 fib nivån för att vara mer säker på att rekylen är klar. En topp i början på Nov. skulle stämma väl med de cykler som tidigare varit gällande. Går därmed in med en a till b tolkning av rörelsen hittills och söker ett avslut via en c-våg upp mot 7 nivån.

Är min tolkning av råvarorna riktig så börjar det närma sig en idealisk ingång för BULL i det lite längre/medel perspektivet, då en ingång i en tänkt våg 2 har den bästa R/R för en swing eller positions trade. Nu vill jag bara se att råvarorna fortsätter sin rekyl ned och att $ toppar ur, siktar in mig på första veckan i Nov., men justerar såklart efter vågornas utbredning i det korta perspektivet.

Lycka till,$ - USD/SEK - BEAR:

Primärtrenden:

Våg B med en topp 1:e Juni på 7,33 söker en botten för C-vågen till mitten på 2013 mellan 4,50 - 5 :-.

Sekundärtrenden:

Våg 1 av 5 kom den 19:e Sept på 6,50 söker en rekyl upp till våg 2 mellan 6,80 - 7,00.

Tertiärtrenden:

a och b är gjorda söker c upp mot fib 61,8 nivån, vilket är runt 7 nivån. Runt 5 Nov har USD/SEK ett reaktionsdatum, siktar in mig på det.  
 Brent - BULL:

Primärtrenden:

Söker våg 1 grovt till slutet på året mellan 150 - 160.

Sekundärtrenden:

Våg 1 kan ha kommit in via en lägre topp. Blir alltid lite osäker med lägre våg 5 topp i en cykel, men sätter ut att ett första ben avverkats och avvaktar lite rörelsen ned.  

Tertiärtrenden:

Brent har troligtvis avverkat våg 1, 2, 3, 4 och 5.

 Koppar - BULL:

Primärtrenden:

Söker våg 1

Sekundärtrenden:

Söker våg 1 som ska bestå av 5 vågor i tertiärtrenden.

Tertiärtrenden:

Koppar har avverkat våg 1, 2, 3 och 4 söker en avslutande 5 upp i detta ben.
GULD och SILVER - BULL:
Primärtrenden:

GULD söker våg 1 som ska bestå av fem vågor i sekundärtrenden. Grovt 2200 -2300 Q1 2013.

Silver söker våg 1 som ska bestå av fem vågor i sekundärtrenden. Grovt 55 - 60 Q1 2013

Sekundärtrenden:

GULD -  Våg 1 avverkad söker en våg 2 via en rekyl ned till 2:a – 3:e fib nivån.  

SILVER - Våg 1 avverkad söker en våg 2 via en rekyl ned till 2:a – 3:e fib nivån.
Tertiärtrenden:

GULD har troligtvis avverkat våg a söker b och c.

Silver har troligtvis avverkat våg a söker b och c.  

 

NATGAS - med ett BULL scenario:

Primärtrenden:

Har avverkat våg 1 och 2, via toppen på 3,28 och botten på 2,61 - söker våg 3 via 5 vågor i sekundärtrenden.

Sekundärttrenden:

Har avverkat våg 1 på 2,89 och våg 2 – våg 3 troligtvis inne också, söker våg 4 och 5.  

Tertiärtrenden:

Har troligtvis toppat ur via 3,65 toppen söker en a – b – c där a och b vågen redan kan ha avverkats.

 

fredag 19 oktober 2012

OMX30 - dagens våg tolkning

OMX30 bröt ner genom 1069/1068, därmed tolkar jag vågen upp sedan den 11:e som a - b - c till en b våg i sekundärtrenden. Söker avslut av denna rekyl via en c-våg med (a - b - c i tertärtrenden) ned under 1056. Mer analys och alternativ i helgen.

Trevlig helg,

torsdag 18 oktober 2012

OMX30 - inför Fredag

OMX30 - tickar på uppåt under fortsatt ökande volym, drog igenom MA50 idag också.


Lycka till,

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 fortsätter försiktigt upp under stigande volym, idag upp till MA50 (dygn). !068 gäller fortsatt som bevakning ned för en BULL tolkning i det korta tids perspektivet och kikar in 1098 upp.

Lycka till,

tisdag 16 oktober 2012

OMX30 - inför Onsdag

OMX30 tog sig över 1069, bullish så länge den håller.

Lycka till,

måndag 15 oktober 2012

OMX30 - inför Tisdag

OMX30 svarade fint i 5min på botten vid 1056 - nu behöver 1069 brytas upp för att sedan inte bryta ner under 1068 innan fem vågor skapats.

Lycka till,

lördag 13 oktober 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30 har nu genomfört en rekyl sedan den 14:e Sept av det komplexa slaget med en sekundär trends a - b - c, innehållande tertiär trends och minut trends a - b -c.
Helt naturligt med tanke på att sekundär trends våg 2 var av det enklare slaget.
OMX30 har också kommit ner till fib 38,2 nivån räknat från botten av sekundär trends 2, vilket är "det normala" för en våg 4. Stock S är nu också nede under 20 nivån och visar tecken på att bryta upp, men har inte tagit sig över 20 strecket än.
Våg analysen i det korta perspektivet passar också fint med a -b - c, där c gjort 5 vågor ned till 1056 i Torsdags och Fredags, vilket jag tolkar som ett avslut av c-vågen (3:an kan dock vara förlängd, så en liten snutt ned till kan finnas kvar).
Rörelse mönster sedan den 14:e Sept. är också klart korrektiv.
Allt som allt talar det för att OMX 30 är i avslutningen av sekundärtrends våg 4 av 5 vågor sedan botten den 4:e Juni och att OMX30 ska avsluta detta ben via en 5:e våg upp i sekundärtrenden.

Dock störs jag lite av att det ser "trångt ut" när väl en tänkt 5:a har toppat ur, som jag nämnde i förra veckoanalysen. Den 5:an blir ju då också en primärt trends våg 3 topp och i nästa rörelse ned får ju inte våg 1 toppen från 16:e Mars på 1128 brytas ned, men just nu ser OMX 30 att ha det svårt med att etablera sig så särskilt mycket högre än 1128 i en 5:e våg, då våg 3 är förlängd, så kan ju inte 5:an också vara förlängd, med andra ord lite tight med denna räkning.

Alternativet, med fortsatt BULLish inriktning, är att toppen den 14:e Sept var avslutet på benet upp från 4:e Juni och inte topp för våg 3. Räkningen i detta alternativ borde ge toppen sekundärtrends våg 1. Fördelen med detta alternativ är att OMX30 då har mer "utrymme" att fullborda våg 2,3,4 och 5 en bra bit över 1128 för att sen söka sig ned utan risk att bryta under. Nackdelen för tjurarna kortsiktig är att rekylen vi nu är i då kan fortsätta ned mot fib 61,8 nivån och under, för hela benet sedan 4 Juni, d.v.s. mot 1000 nivån. Det som också talar för denna alternativa räkning är att DOW gjorde en högre topp den 5:e Oktober, rätt precis 3 månader av uppgång samt harmoni med råvarorna och dollar cyklerna.

Men som vanligt håller jag fast vid min våg räkning tills motsatsen är bevisad eller "mer sannolik". Kriteriet för den alternativa bull räkningen med en sekundär trends 1:a istället för en 3:a den 14:e Sept. är om OMX 30 nu inte skjuter upp från området 1056 ned till MA200, nu runt 1048. Så etablerar sig OMX 30 under MA200 då går jag över till alt. BULL räkningen och räknar med en lite längre och djupare rekyl. 23 - 25 Okt och 5 Nov. bevakar jag.


OMX30 - BULL:
Primär trenden:
(Svart 1,2,3,4,5)

Våg 1 - 1128 den 16:e Mars. Våg 2 - 941 den 4:e Juni. Söker våg 3 för primärtrenden som ska avverkas via 5 vågor i sekundär trenden.

Sekundärtrenden: (Röd i,ii,iii,iv,v)

Våg 1, 2, 3 avverkade, söker våg 4 botten som ska komma in efter a-b och c sedan den 14:e Sept.

Tertiär trenden: (Blå i,ii,iii,iv,v)

Kan ha bottnat ur vid 1056 i Torsdags och nytt test i Fredags men som inte bröt ned Torsdags botten. Bryts 1056 räknar jag Torsdags botten som våg 3 i c vågen ned. Våg 5 och avslut bör då komma in runt MA200 på dygns nivå (1048 - 1050).

US INDEX - BULL:

DOW gjorde så en högre topp den 5:e Oct, medan OMX och övriga US index inte klarade av samma bedrift. Vilket också skedde 1:a maj innan nedgången till den 4:e Juni tog fart.

OBS - S&P 500 har jag en BEARISH våg analys som utgår från att botten från Mars 2000, ej ännu är nådd. Bevakar den så länge som OMX 30 inte brutit ur triangeln sedan Mars 2000, nu vid 1160.Lycka till

$ och råvaror inför veckan

$ - USD/SEK - BEAR:


Primärtrenden:

Våg B med en topp 1:e Juni på 7,33 söker en botten för C-vågen till mitten på 2013 mellan 4,50 - 5 :-.

Sekundärtrenden:

Våg 1 av 5 kom den 19:e Sept på 6,50 söker en rekyl upp till våg 2 mellan 6,80 - 7,00.

Tertiärtrenden:

En första a-b-c är gjord dn andra har avverkat a-b och ligger i avverkningen av c. Härifrån kan USD/SEK vända ner igen, men "mer normalt" för en våg 2 är att utmana fib 61,8 nivån, vilket är runt 7 nivån. Runt 5 Nov har USD/SEK ett reaktionsdatum, så rekylen upp kan bli utdragen.

 
 Brent - BULL:

Primärtrenden:

Söker våg 1 grovt till slutet på året mellan 150 - 160.

Sekundärtrenden:

Söker våg 1 som ska bestå av 5 vågor i tertiärtrenden.

Tertiärtrenden:

Brent har avverkat våg 1, 2, 3 och nu också 4 på 107,50 den 20:e Sept. Söker våg 5 mellan 120-130.


Koppar - BULL:

Primärtrenden:

Söker våg 1

Sekundärtrenden:

Söker våg 1 som ska bestå av 5 vågor i tertiärtrenden.

Tertiärtrenden:

Koppar har avverkat våg 1, 2, 3 och 4 söker en avslutande 5 upp i detta ben.GULD och SILVER - BULL:
Primärtrenden:

GULD söker våg 1 som ska bestå av fem vågor i sekundärtrenden. Grovt 2200 -2300 Q1 2013.

Silver söker våg 1 som ska bestå av fem vågor i sekundärtrenden. Grovt 55 - 60 Q1 2013

Sekundärtrenden:

GULD - Söker våg 1 som ska bestå av 5 vågor i tertiärtrenden.

SILVER - kan ha fått in våg 1 och söker därmed en våg 2 via en rekyl ned.

Tertiärtrenden:

GULD har avverkat våg 1, 2 och 3, söker 4 och 5 för en toppformation över 1800 nivån.

Silver kan ha avverkat alla 5 vågor och en topp ska i så fall bekräftas med en rekyl ned.

NATGAS - med ett BULL scenario:

Primärtrenden:

Har avverkat våg 1 och 2, via toppen på 3,28 och botten på 2,61 - söker våg 3 via 5 vågor i sekundärtrenden.

Sekundärttrenden:

Har avverkat våg 1 på 2,89 och våg 2 - söker våg 3 via 5 vågor i tertiärtrenden.

Tertiärtrenden:

Har avverkat våg 1 på 3,07 och våg 2 på 2,74, troligtvis våg 3 på 3,55  samt våg 4, söker våg 5 och avslut på detta ben upp.