torsdag 30 augusti 2012

OMX30 - inför Fredag

Lycka till,

onsdag 29 augusti 2012

OMX30 - inför Torsdag


tisdag 28 augusti 2012

OMX30 - inför Onsdag

OMX30 - har via dagens brott av 1048 en sjunkande Primär-, Sekundär- och Tertiärtrend.
Nedgang under stigande volym stärker bekräftelsen.

Lycka till,

lördag 25 augusti 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30 - BEAR:
OMX30 är i min tolkning i en sjunkande primärtrend sedan 18 Jan 2011 och sedan 4:e Juni 2012 i en stigande sekundärtrend.

Sedan toppen den 18:e Jan 2011 söker jag ett avslut på den sjunkande primärtrenden i en A - B - C rörelse. A räknar jag med kom in den 23:e Sept 2011 på 833, B kom in på 1128 den 16:e Mars 2012.
C-vågen ska om rörelsen kan tolkas till en zigzag komma in med a - b - c, eller om man så vill 5-3-5.
OMX30 har där avverkat a och jag söker bekräftelse på att b också har avverkats för att dra igång den avslutande c-vågen.
b-vågen kan många gånger tolkas som en uppgångsfas och den kan också passera tidigare topp, utan att några regler bryts enligt EW, men där rena trendföljande system tolkar det som en stigande trend och inte en normal korrektion i en fallande trend. I en stigande trend enligt EW ska volymerna successivt öka för att vara som högst i den 3:e vågen, med sjunkande volymer i den avslutande 5:e vågen, när köparna är utmattade. Medan en korrektion har låga volymer jämfört med impulsrörelserna.

Min tolkning av uppgången sedan den 4:e Juni är att våg utbredningen har varit korrektiv (överlappande toppar/bottnar) och inte impulsiv. Samt att volymerna varit låga och sjunkande.

Därmed håller jag fast vid en BEARish tolkning av OMX30 som huvud scenario.

Med den tolkningen som utgångspunkt, så har OMX30 nu skapat en lägre topp den 17:e Augusti på 1093 jämfört med toppen från den 16:e Mars på 1128, 5 månader efter. a vågen från den 16:e Mars till den 4:e Juni tog 52 (trading)dagar att avverka. Den 17:e hade OMX stigit i 52 dagar sedan den 4:e Juni.
Bra harmoni i de korta tids cyklerna.

Alternativ tolkningen till huvudscenariot är att OMX30 bottnade redan den 23:e Sept och därmed avslutade triangeln som utformats sedan Mars 2000. Det som är viktigt för mig är att efter en triangel botten ska OMX30 påbörja nästa längre uppgångsfas (Super cykel 5) med toppar 2014, 2018 och 2026, alltså en ca: 14 årig längre uppgång, så det gäller att inte bli för snuttifierad i de kortare analyserna, men heller inte gå in för tidigt då en triangel avslutning kan ske under den 30 åriga bottenkanalen, mindre än 680.

Anledningen till att jag lägger lite tid på alternativ scenariot är såklart att US och DOW i synnerhet visar på ett tydligt BULL alternativ i våg tolkningen, som med stöd av FED m.fl. kan dra med sig övriga världsindex i en mer BULLish utbredning globalt.

Det trevliga är dock att vi närmar oss ett avgörande där de olika våg tolkningarna snart måste bestämma sig, eller om man så vill, alternativen ska utplånas och huvud scenariot ska bekräftas. Jag har idag 3 olika våg utbredningar 1) BEARish enligt huvud scenariot se OMX30 och S&P500 2) mer aggressiv BEARish tolkning, med en djup nedgång under bottenkanalen, se Nasdaq samt 3) BULLish där den långa 14 åriga uppgången uppgången redan påbörjats, se DOW.

Tillbaka till OMX30 och nutid - då sekundärtrenden är fortsatt stigande behöver jag en bekräftelse på att även den är fallande - genom att jämföra våg utbredningen för BULL and BEAR enligt ovan får jag en sådan, om och när 1048 bryts ner för OMX30, för då kan toppen från den 5:e Juli INTE vara en våg 1 i ett alternativt BULL scenario. För S&P500 gäller 1375, DOW 12900 osv......

Så vid brott ner av 1048 räknar jag sekundärtrenden som fallande och att OMX30 då befinner sig i avverkningen av sin c-våg. Håller 1048 och OMX stiger på nytt mot nya toppar så är denna rekyl inte avslutad, men tids aspekten ger då successivt ett högre odds för BULL scenariot, särskilt om det sker under en ökande volym.

I tertiärtrenden har en första impulsvåg ned avverkats till 1049, jag sätter den som våg i och söker då en våg ii i en rekyl upp, innan nedgången ska fortsätta.

Lycka till,
$ och råvaror inför veckan

USD/SEK - BEAR:
USD/SEK bröt ner under 6,66, vilket innebär att toppen den 1:e Juni på 7,33 inte kan vara en 1:a av 5 vågor upp. Därmed har valutaparet istället med hög sannolikhet toppat ur i en b-vågs topp och ska därmed genomföra en c-våg bestående av 5 vågor ner. Min tolkning är att våg 1 är under avslutande. USD/SEK kan därmed snart påbörja en rekyl upp för att senare söka sig ner mot riktigt låga nivåer.
BRENT - BEAR:
Sedan botten den 25:e Juni har Brent stigit hela 31%. Nedgången sedan toppen vid 13:e Mars på 127 tog bara 66 dagar och även om man är frestad att tro att det var en botten för våg 2, så tycker jag att en sådan lång och stor uppgång sedan 30 Dec 2008 från 36,80 till 127 bör ge en a - b- c rekyl och inte bara rätt ner och rätt upp, det är såklart möjligt men jag ställer mig tvekande och vill se hur Brent nu reagerar när 120 nivån närmar sig. En nedgång ska såklart komma och det intressant blir att se om en högre botten kan skapas eller ej, personligen avvaktar jag därmed lite med Brent (och övriga råvaror).GULD & SILVER - Chicken:
Guld fick in en botten den 30 Maj, på 1540 5 månader efter den förra lägre botten på 1531 den 29 Dec.
Våg utbredningen kan mycket väl vara A - B - C och därmed en botten för IV. Vilket i så fall är inledningen på en riktig bull marknad med uppgång till minst 2120. Om QE3 verkligen körs igång och $ kollapsar, så räcker nog inte det heller som mål.
Jag ställer mig lite fegt chicken dock, då rörelsen efter botten är korrektiv, det kan den såklart vara vid en bottenformation för att sedan dra iväg i sina impulsvågor. Nu har dock GULD gjort en a-b-c (1-5) och precis passerat upp över MA200, här vill jag se hur GULD reagerar innan jag tar position. Högre botten och brott upp av 1700 ger en positiv signal.Koppar - BEAR:
Sedan botten den 22:e Juni har koppar zigzag sig fram, precis som för övriga råvaror avvaktar jag lite för att se hur koppar reagerar runt en eventuell 8000 nivå.
NATGAS: bröt ner under 2,72 som det verkar och det är en bearish signal. Då toppen för en eventuell våg 1 i så fall är bruten utan att NAtGAS skapade en högre topp över 3,20. Därmed bör man vända utgångspunkten till att vågformationen från i slutet på Maj är en större a - b- c för vidare nedgång under 1,90, som det mest troliga. Alternativ tolkningen är såklart är rörelsen till 3,20 är en 1-5, men då ska en högre botten skapas i denna förväntade nedgång. För att vara mer säker bör man avvakta nästa rörelse innan position tas.

Sammanfattning: Med en sjunkande dollar bör jag såklart vara bullish till alla råvaror. Börserna drivs dock nu väldigt mycket av förväntningar från centralbankernas agerande och den stora frågan är om FED, ECB och Kina kan och vågar dra på med mer lättnader. Nu har dessutom FED dragits in i val debatten där Romney och Co uttalat att de vill byta ut Ben vid en eventuell valvinst. Så om Ben vill sitta kvar måste nog Obama vinna valet och då kan det vara frestande att trots allt dra igång en QE3, och inte bara snacka om det, som lär lyfta börserna och råvarorna ordentligt samt sänka dollarn till riktigt låga nivåer. Totalt vansinnigt i mina ögon, men allt kan hända i politiken och jag vill inte sitta på "fel sida" i tradingen om så sker, då kungen av alla bubblor i så fall kommer att skapas.

Det andra scenariot är att trots eventuella lättnader så räcker inte åtgärderna till att stoppa denna deflations cykel. I en deflation cykel sjunker allt, råvaror, börser, huspriser mm. mm. så eventuellt tidigare korrelationer mellan dollar och börs samt råvaror kan då ha spelat ut sin roll, för denna gång.
Därav en lite avvaktande inställning till råvaror, där det kan vara klokt att analysera lite längre cykler och inte dras med i korta ryck, alternativt höja sin R/R om man daytradar.

Lycka till,

fredag 24 augusti 2012

onsdag 22 augusti 2012

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 föll under stigande volym relativt MA20, men fortsatt låga nivåer relativt MA200.

Kan räkna in 3 vågor ner.

Ökad sannolikhet för trend brott till fallande, dock behöver 1048 nivån brytas ned, för bekräftelse.

Lycka till,


måndag 20 augusti 2012

OMX30 - inför tisdag

OMX30 har fortsatt låga volymer, så ingen direkt vägledning idag, dagens nedgång hann bara med att ge 3 vågor ner i det korta perspektivet, så ingen vägledning där heller, då det kan vara en initial impuls ned likväl som a-c för vidare uppgång, bara att avvakta inledningen i morgon,

Lycka till,

lördag 18 augusti 2012

OMX30 - Inför veckan

OMX30 - BEAR:

OMX30 har nu per Fredag den 17:e Augusti (optionslösen) stigit i sin sekundär trend i 52 dagar, lika länge som nedgången varade från den 16:e Mars till den 4:e Juni. I torsdags den 16:e var det 5 månader sedan toppen på 1128.

Räknar jag rätt på våg utbredningen sedan den 4:e Juni har OMX avverkat 11 (är i den 11:e) mindre ben i en korrektiv rörelse under minskande volym. Dock är den senaste veckans rörelser lite mer ihoptryckt, vilket gör det svårare att räkna in respektive ben (fler tolkningar möjligt). 

Fredagen den 17:e gav en uppgång under stigande volym (upp mot MA50), relativt de senaste veckorna, då det är optionslösen kan det vara anledningen till volymen. Viktigt att iaktta volymerna under inledningen på veckan, om det är ett trendbrott eller inte. Det viktiga för mig är att identifiera vilken riktning index tar när väl volymerna ökar igen. Kikar jag tillbaka i diagrammet på uppgångar under sjunkande volymer, så ser jag dec 2010, där uppgången gav toppar månaden efter 4:e resp. 18 Jan. för att sedan falla till Sept. Dock var det det motsatta efter dec 2011 som, när volymerna ökade igen efter semester perioden gav ett nytt ben upp till mitten på Mars.

Stoch S är fortsatt på höga nivåer både på vecko och dygnsbasis. VIX har etablerat sig under 15 och gick till och med under 14 i fredags, nivåer den inte varit på sedan Jan 2007.

Min tolkning och huvudscenario är fortsatt BEARish, där OMX30 våg analys mässigt är i en avslutande korrektiv fas, tidpunkten är fin och indikatorerna som påvisar att tjurarna är sanslöst lugna och modiga är alla inne.
Dock störs huvudscenariot av att i) USD/SEK verkar ha etablerat en sjunkande trend ii) tech aktier verkar ha bottnat ur den riktigt långa sjunkande trenden (12 år), vilket kan leda övriga aktier. Aktier som Ericsson och Nokia kan lätt dubbla sig under en 6 - 8 månaders period, OM den långa trenden har bottnat. USD/SEK kan (bort-) förklaras med en stark krona, men vänder den inte upp under nästa vecka, blir till och med den förklaringen svårtuggad, Eric och Nokia vill jag se en högre botten på för att få en längre uppgång bekräftad. Så håll ett getöga på $ och tech, tillsammans med OMX30.

Alternativ scenariot är, som jag sagt tidigare på bloggen,att OMX30 triangeln från Mars 2000, bottnade ur sin 5:e våg den 23:e Sept 2011, utan att komma ner till den stigande trendkanalen. Därmed håller jag en BULLish våg räkning på DOW, se nedan.

Nyckelnivå för OMX30 sätter jag till brott ner av 1040, då huvudscenariot bekräftas och alternativet elimineras.

Lycka till,


fredag 17 augusti 2012

OMX30 - inför Fredag

Fortsatt samma mönster... det tightar till sig i kilen för S&P500,

Lycka till,


torsdag 16 augusti 2012

OMX30 - inför Torsdag

Inga större förändringar åt något håll, fortsatt låga volymer och VIX fortsatt under 15...... idag är det 5 månader sedan 16:e Mars toppen......

Lycka till,


onsdag 15 augusti 2012

OMX30 - inför Onsdag

Då fullföljdes också det benet upp, OMX med lägre topp och S&P500 med en högre, vilket rent tekniskt möjliggör vändning. Volymerna fortsatt låga, intressant att se vilken riktning Index tar under ökande volymer, när de kommer. VIX under 15.......Väntar bara på bekräftelse.....

Lycka till,


tisdag 14 augusti 2012

lördag 11 augusti 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30 - BEAR:

OMX30 fortsätter sitt korrektiva rörelsemönster, i vad jag tolkar som en b-våg i en stigande sekundär trend. De korrektiva rörelserna räknar jag nu till 9 alt 10, lite beroende på hur petig man ska vara (slagen börjar nu trycka ihop sig lite, jämfört med inledningen).

Då en korrektion kan var 3 ben (a-c), 5 ben (a-e), 7 ben (dubbel) alt 11 ben (trippel) så kan den vara lite tålamods prövande för den bäste EW analytikern, men som vanligt tålamod är en dygd i trading.

Stock S är nu över 95 på både dygns och veckobasis och volymerna fortsätter att vara väldigt låga samt dessutom minskande, i detta zigzagandet uppåt.

Därmed håller jag kvar min BEAR tolkning av OMX30.

Dock saknas det inte varningstecken och så länge som DOW trendar klart uppåt i sin BULL räkning ska de tas på allvar, (helt klart har marknaden prisat in någon form av action från FED och/eller ECB och väntar på en bekräftelse alternativt en besvikelse).
  • Tech aktierna trendar nu uppåt enligt min tolkning av Nokia och Ericsson, båda vände vid historisk låga nivåer, ericsson vid den stigande 30 års trendlinjen och Nokia vid ATL. Båda kan tolkas ha genomfört en första 5 vågors impuls upp, se nedan. Dock vill jag ha en bekräftelse på en högre botten, innan denna första impuls rörelse bekräftas.
  • USD/SEK bröt ner under 6,66 - vilket innebär att jag tolkar det som att en större c-våg ner har startat från toppen den 1:e Juni. Om det är riktigt ska USD/SEK nu söka sig ner mot 6,10 och sedan under 5, men avvaktar någon dag till för bekräftelse.
  • 10 års räntan fick in en högre botten och skulle MA200 också brytas upp - ger det mer energi till tjurarna.
Med andra ord det saknas inte argument för tjurarna, för björnarna gäller det att ha koll på sin R/R, då en fortsatt BULL tolkning av DOW kan ta den upp riktigt högt mot 16000 och högre, inom en 1 års period.

Lycka till,