lördag 30 juni 2012

$ och råvaror

Q-avslut och häftiga rörelser (för att säkra Q bonusar?) rörde runt lite i min våg gryta. Inga större "riktnings ändringar", men våg tolkningen tvingas anpassas på Index och $, återkommer till Index senare under helgen.

USD/SEK - BULL:

Vände vid 7,10 och bröt ner med kraft under tidigare botten 6,96. Därmed ser det ut som om valutaparet ska göra en större korrektion mellan sekundärtrends i:an och en ev. ii:a. Justerar botten på 6,96 till sekundär a och 7,10 toppen till b, söker därmed ett avslutande c med 5 mindre vågor ner. Vändning runt MA200 (6,80) vore naturligt för att hålla fortsatt BULL.

Bryts dock 6,68 ner är det BEARish och Fredagens rörelse var inte bara "säkra Q-bonusarna" utan en signal om trendväxling. Utgår från det första och söker därmed en botten under nästa vecka högre än 6,68.
BRENT - BEAR:

Brent är ordentligt nedtryckt både på dygns och veckobasis, sätter A på denna rörelse ner och rekylen upp till B kan bli häftig, innan jag räknar med att den fortsätter ner igen.GULD - BULL:

GULD och Silver reagerade som många andra upp, men det intressanta för GULD är att den bröt det fallande våg mönstret med en eventuell start av en impulsliknanade rörelse upp. Då GULD har gjort sånna "försök" tidigare vill jag se mer innan "vändning" skriks ut.
Dock så bottnade GULD på 1540 den 30 Maj drog på upp till 1635 6:e Juni och genomförde en a-b-c till den 28:e Juni på 1558, högre än 1540. När sedan 1576 bröts upp i Fredags så utplånar det möjligheten till 1-5 ned. Anyway sätter brott upp av 1640 som en vändningssignal och bekräftelsenivå.
SILVER - BULL:

Fick till skillnad från GULD en lägre lägasta punkt den 25:e Juni och kan därmed ha fullföljt utbrottet ur triangeln mellan 3:an och 4:an. Därmed är en botten trolig som nu behöver en bekräftelse på en impulsrörelse upp, utan överlapp.KOPPAR - BEAR:

Rörelse mönstret för koppar tycker jag klarnar lite. Om jag kikar in hela rörelsen sedan början på 2011 så liknar det en ´FLAT rekyl med 3-3-5 till 4:e Oct samt 3-3-5 till 9:e Feb. och nu 3 vågor i sista benet ned.

Om riktigt tolkat så ska alltså koppar köra en rekyl upp i tre vågor och avlsuta det hele med 5 vågor ner, någon gång under Q3 om tidigare tidsmönster följs.SEK 10 year Bond - från BEAR till BULL ?:

Avslutar med lite kryddning - ser ränte traders en växling från deflation till inflation för de riktigt långa cyklerna ? I så fall kan vi gå mot 14 års (2026 - 2027) ränteuppgång från ganska exakt 15 års BEAR. Har ni bundit de långa räntorna ? Inressant att följa med korrelationen råvaror och Index.


Lycka till,

torsdag 28 juni 2012

OMX30 - inför fredag

ii:an klar i tertiär trenden (blå), söker iii.

Lycka till,

onsdag 27 juni 2012

OMX30 - inför Torsdag

..om möjligt någon liten sväng kvar innan ? på våg ii kan tas bort.

Lycka till,

söndag 24 juni 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30 - BEAR:

Sedan toppen den 16:e Mars har OMX30 genomfört 41 dgr i en impulsrörelse ner till 955 den 21:e Maj. Därefter påbörjades en rekyl som per den 20:e Juni pågått i 22 dgr och toppade på 1016.

Mellan den 21:e Maj till 20 Juni har OMX30 rört sig i en korrektiv rörelse, som enligt min tolkning är a,b,c,d,e, alltså fem rekylvågor med a-c i respektive våg. En rekylrörelse kan vara enkel, dubbel eller trippel, med 3,5,7 eller upp till 11 vågor, så lite kinkigt att avgöra om toppen den 20:e Juni är avslutet.
Nivån på 1016 är lite låg för en 2:a vågs rekyl, men tiden med 41 resp. 22 dgr är närmast perfekt (40,20 ideal). Utgår från tiden och sätter botten den 21:e Maj som 1 och toppen den 20 Juni som 2.

Söker därmed en botten för våg 3 ner mot den stigande 30 åriga kanalbotten, runt 700, med delmål förra botten (23:e Sept. 2011) runt 833. Våg 3 ska i sig avverka 5 vågor i en impulsrörelse, om ovan tolkning är riktig. Brott ner av 992 ser jag som en bekräftelse.

BULL alternativet till ovan huvudscenario (se DOW's vågräkning för OMX30) är att 900 nivån håller och att den stigande trenden sedan nov. -08 blir intakt.


US INDEX:

Svarade med nedgång efter beskedet om att QE3 uteblev och "enbart" en förlängning av TWIST.

Jag har fortsatt DOW och Nasdaq i BULL, där Nasdaq är illa ute med sin tolkning, nedgång under nästa vecka och den elimineras. S&P500 fortsätter sitt BEAR mönster och är mer likt OMX30 än de övriga.
Huvudkampen mellan Björnar och Tjurar är DOW resp. S&P tolkningen om vem som får ge sig.


Lycka till,

lördag 23 juni 2012

$ och råvaror

USD/SEK - BULL:
Vände vid 6,94, strax över sista fib-nivån. Utgår från att det var botten för våg ii i c-vågen upp mot takkanalen i den sjunkande 10 års trenden, strax ovan 8 per idag.
Brent - BEAR:
Har nu kommit ner till och passerat första fib-nivån. 2:e fib är vid 82 och 3:e fib är vid 71. Dock är det en våg 2 ner så det finns inget som hindrar nedgång mot 0:an på 36. Bara att följa hur långt marknaden ska trycka ner den.GULD - BULL:
Självklart är trenden sjunkande men skriver Bull för den mer långa trenden samt för att rekylen nu varat ett längre tag och att Guld samt silver därmed torde bottna ut sin 4:a inom de närmaste veckorna.

Har gjort A och B i rekylen samt avverkat 1,2,3 och nu också 4 i den avslutande c-vågen, "bara" 5 små vågor kvar till botten.SILVER - BULL:
Likartat mönster som GULD, men ligger närmare sin "kritiska nivå" som inte får brytas om BULL ska vara kvar, 20,89 eller tja runt 21,00. Motsvarande för GULD är ju 1000.Koppar - BEAR:
Börjar så smått närma sig en flat nivå (C = A) runt 6800.

Lycka till,

fredag 22 juni 2012

OMX30 - Torsdagens tolkning

Lite hektiskt innan midsommar - men en tolkning av Torsdagen nedan.

TREVLIG MIDSOMMAR,
söndag 17 juni 2012

OMX30 - inför veckan.

... samt US Index.

Vanligtvis brukar OMX30 visa bra följsamhet med US Index, men det är inte så lätt i dessa dagar när US indexen internt visar upp skilda vågmönster, något som är ovanligt.
Sannolikt visar det på osäkerhet, men kan också förklaras med enskilda aktiers extremrörelser (Nasdaq med AAPL). US börserna har hållit emot övriga världsindex som en efter en fallit in i BEAR trender.
Topparna mellan 2:e April och 1 Maj var lägre i S&P och Nasdaq, medan DOW skapade en högsta topp den 1:e Maj. Vidare så bröt både DOW och S&P sina October toppar i den nedgång som varit, vilket eliminerade våg alternativet med en 3:dje vågtopp i början på April, medan Nasdaq inte bröt dess October topp.
Vid dessa situationer kan det vara klokt att ställa sig lite utanför ett tag och låt huvud indexen "svänga in i fas igen" för att ge en klarare trendriktning och vågtolkning på lite längre sikt.

Det jag skrivit tidigare på bloggen var att avvakta "nästa uppgångsfas, om den kommer in lägre eller högre än toppen den 16:e Mars" för att få en mer klar bild över den mer långsiktiga utvecklingen. Det är denna uppgångsfas OMX30 nu befinner sig i.

Huvudanledningen till min "Chicken inställning" i tidsperspektivet 5-6 månader är motstridiga signaler från 10 års trenden. Om jag backar ut lite så har OMX30 sedan år 2000 bildat en triangel med 4 tydliga vågor. Våg 4 toppade den 18:e Jan 2011 och skapade den senaste botten vid 833 den 23 Sept. 8 månader av nedgång. De motstridiga signalerna är:
  • Tidsmässigt - nedgångscyklerna sedan år 2000 har varit 31 resp. 16 månader. Uppgångcyklerna har varat i 57 resp  26 månader, respektive cykel inom triangeln har därmed halverats jämfört med föregående. Fortsätter OMX mönstret i triangel och tar hälften av 16 månader får jag 8 månader, med andra ord 23 Sept. 2011 är botten för våg 5.
  • Nivåmässigt - OMX30 gick inte ner till bottenkanalen av triangeln, runt 680, utan stannade på 833. Därmed kan man förvänta sig en vidare nedgång mot denna efter en rekyl upp. A-B-C.
  • Chicken inställningen förstärks av Elliot's triangel anlys med "våg 5 i triangeln kan terminera inom eller utom triangeln" med andra ord behöver den inte nå bottenkanalen, likväl som den kan skära djupt genom denna och skapa en låg 4:a. Utrymmet för en botten är därmed extremt, allt från 98 till 833.
Backar jag ut ytterligare mot 30 års trenden, så tolkar jag toppen år 2000 som en våg 3 topp och jag söker en 4:a (avslutningen av triangeln med våg 5 se ovan) - därmed är min tolkning av den långa cykeln BULLish, med toppar för OMX30 högre än 1600. Följer OMX30 tidigare mönster sätter jag en långsiktig uppgång med en topp 2018.

Efter den utsvävningen, tillbaka till verkligheten och de kortare cyklerna där jag har följande huvudscenarion, med fortsatt respekt för alternativen.

OMX30 - BEAR:
3-års trenden - har gjort en nedgång till A 23:e Sept 2011 samt ett ben till B den 16:e Mars 2012, söker ett C med mittpunkt botten den 20:e Nov runt 780 (C = A). Dock har c en tendens att gå djupare och därmed kan nedgång också gå snabbare.Primärtrenden:
Första vågen 1 ner bottnade den 18:e Maj, 2 månader efter toppen den 16:e Mars (eller 41 trading dagar). Söker en topp för våg 2, under tidigare topp på 1128 från 16:e Mars, bryts dock 1128 svänger jag till BULL.Sekundärtrenden:
ska avverka a - b - c i rörelsen upp mot primärtrendens 2:a. a och b är genomförda, OMX är i avverkningen av c.Tertiärtrenden:
C-vågen i sekundärtrenden ska bestå av 5 vågor - i och ii är avverkade söker topp för iii rekyl till iv och slutgiltigt en urtoppning för v.Tidsaspekter:
40 dgr från botten ger 16:e Juli, samt 20 dgr från den 4:e Juni = 3-4 Juli.

US Index:

Olika vågmönster enligt nedan där DOW och NASDAQ fortsatt ligger i en BULL trend. DOW på grund av att den sista toppen den 1 Maj var högre än den 15.e Mars och 2:e April. NASDAQ på grund av att nedgången ej bröt Oktober toppen.

S&P500 - BEAR, med botten den 4:e Juni för våg 1, söker därmed en topp runt den 4:e Juli för en våg 2.

Lycka till,

lördag 16 juni 2012

$ och råvaror

USD/SEK - BULL:
Toppade 1 Juni på 7,28 13 månader efter botten den 2 Maj 2011 på 5,98. Frågan är nu såklart om valutaparet visat oss första vågen upp i sin c-våg eller om "this is it"? Som vanligt vill jag se nästa rörelsemönster för att behålls en objektiv vy.
Utgår från ett BULL scenario så länge som 6,67 håller. Bryts 6,67 så är toppen den 1:e Juni istället ett fullbordat C och valutaparet ska då söka sig ner mot, bottenkanalen i den fallande 10 års trenden, strax under 5 - i så fall är QE3 i full avverkan.
 
Bull scenariot säger att våg ii upp mot C nu kan ha kommit in runt 6,97, fib 50% är 6,98  och fib 0,618 är 6,91.Söker våg iii upp mot den fallande 10 års trendens toppkanal runt 8,00.
BRENT - BEAR:
Har genomfört en kraftig rekyl i sitt första ben ner (A-vågen), indikatorerna är nedtryckta och torde bottna ur runt dessa nivåer för en våg B upp, innan denna rekyl ska avslutas med ytterligare ett ben ner.GULD - BULL: 
Utgår fortsatt att det saknas ett litet ben ner för Guld och Silver. Bryter dock Guld över 1635, så har en högre botten/topp skapats och därmed en trolig botten i det längre perspektivet.
KOPPAR - BEAR:
Har några svängar kvar ner innan våg C är fullbordad, torde komma in lika med A 6800 eller lägre.Lycka till,

fredag 15 juni 2012

OMX30 - inför Fredag

OMX30 fortsätter zigzag'andet, inte lätt att förutspå om det är dubbel eller trippel, fortsätter att räkna med fler alternativ i denna rekyl upp till en våg 2 i primärtrenden.

Tidsmässigt har jag två alternativ 20 dgr idag den 15:e Juni från botten 18:e Maj eller 4-5 Juli, 20 dgr från botten den 4:e Juni.S&P-500 ser lite "renare ut" och enklare att säga att den gjort A, B och ligger i avverkningen av C med genomförda vågor i och ii och söker nu en topp för våg iii.
Trevlig rörelse i NAT GAS igår ser ut som en 1:a och 2:a i primärtrenden, i så fall ser det trevligt ut för Tjurarna.

Lycka till,

onsdag 13 juni 2012

OMX30 - inför Torsdag

Typiskt 50/50 läge - 2:an kan ha kommit in likväl som OMX30 kan fortsätta zigzaga sig framåt i rekylen - bara att följa med i det korta tills OMX30 visar tydligare var den vill. Kikar man in i 5 min ser sista vågen ut som en impuls ner och inte en a-c, men vill se mer innan klart om OMX toppat ut eller ej.

Lycka till,

måndag 11 juni 2012

OMX30 - inför Tisdag

OMX30 svängde en del under Måndagen - bröt upp över 990 och sedan ner under, vilket gör att min korta våg räkning måste justeras, då 990 inte kan vara våg i i c-vågen.

Frågan är om toppen under Måndagen är våg i i c-vågen eller om "this is it?". Utgår från att det var våg i upp av fem OMX visade oss, men är inte helt övertygad, precis så som det ska vara inför en urtoppning innan en större nedgångsfas ska ta vid. Fortsätter att följa utvecklingen i det korta. Bryts 940 ner är den lite större nedgången definitivt påbörjad.

Lycka till,

söndag 10 juni 2012

OMX30 - inför veckan

..........samt några, utifrån OMX analysen, intressanta Aktier och världsindex.

OMX30 börjar så närma sig den fas som är extra spännande och avgörande för Index utveckling på några månaders sikt, "Nästa topp" eller "bekräftelse fasen". Om man som position eller swing trader, vill ha bra R/R, är det där man kan söka en lite större position, eller fylla på om man redan är inne.

OMX30 med majoriteten av världindex har fallit ner i en BEAR market, enligt mitt sätt att se på det hela, dock finns det motståndsfickor och jag söker därmed en bekräftelse på att så är fallet. EW analys handlar för mig om att försöka skaffa sig en "edge" gentemot "big boys" inkluderande FED och ECB m.fl. alltså handlar allt om att öka sannolikheten för en trade med hjälp av EW analys, inget är 100%, men genom att ligga på 70-80% över en längre tid är sannolikheten för en positiv trading god.

Så med detta sagt - jag söker nu en topp i OMX30 - som om den kommer in lägre än 1128 "bekräftar" ett BEAR scenario enligt huvudanalysen nedan. Motståndarna till detta scenario är starka och ska med en objektiv vy på analysen ha all respekt, en allt för snabb dipp i ett presidentvalår kan snabbt förändra bilden med ett QE3 som ger fallande dollar och stigande börser samt råvaror, därför är det av vikt att följa dessa, även om man inte tradar dom. Att vända kappan efter vinden, är i analys och trading sammanhang, en god egenskap.

Denna helg kikar jag in OMX30 & S&P-500, samt de som inte givit upp och fallit in i BEAR, där har jag NASDAQ, Ericsson och Atlas Copco. ABB använder jag som frontrunner.

Lycka till,

OMX30 - BEAR:

Primärtrenden:
Har genomfört sin 1:a ner av 5 vågor. Söker 2:an i nästa topp upp, lägre än 1128.

Sekundärtrenden:
Mellan 1 och 2 i primärtrenden ska OMX30 avverka a - b - c. a och b är avverkade och OMX30 befinner sig i c. Jag söker en topp för c.

Tertiärtrenden:
Har avverkat våg 1 upp och troligtvis våg 2, söker en topp för 3, rekyl till 4 och en urtoppning till 5.


S&P-500 - BEAR:

Har genomfört en första våg ner till 1 och ska nu göra a-b-c till en 2:a. har avverkat a och troligtvis b, är i c och siktar mot 1360 i första hand.

NASDAQ - BULL:

Vanligtvis brukar Nasdaq leda indexen och ligga lite före å ploga - därför är det extra intressant att följa Nasdaq nu när den enligt min analys är en av de få ledande världsindex som fortsatt ligger i BULL.
Vi har på OMX30 också Ericsson och Atlas som ligger i ung. samma mönster, intressant att följa om dessa ska förstärkas eller om de bara är "eftersläntrare".