torsdag 31 maj 2012

OMX30 - inför Fredag

onsdag 30 maj 2012

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 har troligtvis gjort A, via en dubbel rekyl struktur, söker B och därefter en avslutande uppgång i rekylen till C innan det bär av nedåt.

Lycka till,

lördag 26 maj 2012

OMX30 - och världsindex inför veckan.

OMX30 - BEAR:

Fullföljer vågutbredningen enligt huvudscenariot med avverkningen av en våg C sedan toppen den 18 Jan 2011. Målområdet mål 1 = 680, mål2 = 440 , tidsmål runt 19:e Nov 2012.

Primärtrenden: Noterar våg 1 till 955 den 18:e Maj, 41 dagar efter toppen den 16:e Mars på 1128.

Sekundärtrenden: Stigande i en rekyl sedan botten den 18:e Maj, har avverkat a och b och söker en uppgång till c (A), innan en ny nedgång etablerar B och avslutningsvis en uppgång till C, (våg 2 i primärtrenden) är denna förväntade topp lägre än 1128, bekräftas scenariot.

Tertiärtrenden: Stigande sedan 24:e Maj söker (c) lika eller högre än 1004.

SP-500 - BULL:

Trolig botten för våg 4 i primärtrenden den 18:e Maj på 1292. Söker en våg 5 högre än tidigare toppen 1422, runt 1500. Bryts dock 1292 ner faller även SP-500 in i ett BEAR scenario.
DOW - BULL:

Genomförde, till skillnad från SP-500 en lägre botten till den 23:e jämfört med den 18:e Maj och fullföljde därmed våg 4 ner på 12314.Söker våg högre botten i korta som bekräftelse.Nasdaq - BULL:

Likartad våg utbredning som SP-500.Bombay - Sensex - BEAR:

Har genomfört en första våg ner till den 18:e Maj på 15810.Hong Kong - Hang Seng - BEAR:

Kan ha genomfört våg 1 ner till den 25:e Maj på 18662, dock kan det finnas mer kvar ner, Stock S har ej vänt över 20.NIKKEI - BEAR:

Verkar kunna halveras utifrån dagens kurs, om vågmönstret för de senaste 10 åren fortsätter. Har troligtvis genomfört våg 1 ner på 8497 den 24:e Maj.
Russia Trading System Index - BEAR:

Verkar ocks¨fått in en 1:a den 24:e Maj, på nivån 1249.

Lycka till,

$ och råvaror$ - USD/SEK - BULL:
Fortsätter att bekräfta sin uppåtgående trend. Verkar ha utfört sin iii i sekundärtrenden och möjligen även sin iv. Därmed söker jag en v och avslut för denna fas upp i sekundärtrenden, som jag sätter till 1 i primärtrenden. Denna 1:a i primärtrenden behöver dock bekräftas via en högre botten jämfört med 6,00 i nästa fas ner. Men som sagt först ska USD/SEK toppa ur runt 7,20 - 7,40.BRENT - BEAR (ändrat från förra veckan):
Brent bröt ner under min 0:a (108,3) - där med skiftar jag från BULL till BEAR. Sätter toppen den 13:e Mars till en 1:a i den längre trenden, vilket innebär att den riktigt långsiktiga tolkningen fortsatt är BULLish, men först ska Brent fullfölja den rekyl som påbörjades efter toppen.GULD - BULL
Guld håller sin 0:a på 1530 och har påbörjat ett försök till uppgång, dock har den långa trendlinjens botten kanal brutits ner. MA50 och MA200 är sjunkande med brott av MA50 under MA200, så varningarna om en längre rekyl finns där. Dock så länge som 1530 håller är jag BULLish. Behöver bryta upp över 1700, för att visa att den inte ligger i samma vågmönster som Koppar.SILVER - BULL 
Silver har genomfört en fin a-b-c med fem vågor i c, därmed torde den ha bottnat runt 27. Stock S bröt också i veckan över 20.Koppar - BEAR (ändrad från Chicken)
Går från neutral till BEARish, då koppar mer och mer påminner i sitt vågmönster om övriga världsindex.
Kan ha genomfört sin 1:a ned och jag söker därmed en rekyl upp till området runt MA50/MA200, och en lägre topp jämfört med 8753, innan nedgången ska fortsätta, brott ner av 6800, bekräftar scenariot.
Lycka till,

onsdag 23 maj 2012

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 fick så en högre botten på 974 jämfört med 955, sätter den till lilla b och söker c (A) högre eller lika med a (1004)  i fem vågor upp i det korta tidsperspektivet.

Lycka till,

tisdag 22 maj 2012

OMX30 - inför Onsdag

Sätter 955 som en botten för våg 1, jag fick inte riktigt ihop 5 vågor ner i det riktigt korta perspektivet.

995 bröts dock upp och tillsammans med att en botten kom in 41 dgr efter toppen. Så tycker jag övervikten säger botten för våg 1 på 995. Dock har SP inte bekräftat sin upptrend (brott av 1337 upp).

Lycka till,


måndag 21 maj 2012

OMX30 - inför Tisdag

Dagens vågtolkning - rekyl upp till våg (iv) en avslutande våg ned i det korta vore naturligt, innan en 2-3 veckors uppgång initieras. Bryts dock 995 upp är denna lite längre rekyl upp redan påbörjad.

Lycka till,

lördag 19 maj 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30:
Primärtrenden - BEAR - I och med brottet ner av 1030 så kan inte toppen den 28 Oct. vara en 1:a. Därmed sätter jag den till a, botten den 25:e Nov. till b och toppen den 16:e Mars till c och stora B.
Detta ska bekräftas via en eventuellt lägre topp än 1122 i nästa primärvågs rörelse upp till våg 2.

För 10 års cykeln innebär det att botten den 23:e Sept 2011 är stora A och rörelsen från 18 Jan 2011 ska avslutas med stora C, runt omkring den stigande 30 års cykeln (680 som riktvärde). Här finns det lite olika alternativ då den avslutande 5:e vågen i triangeln, sedan år 2000, kan vara "lynnig" och avbrytas innan eller bryta djupt under kanalen, innan en ny 5 vågors rörelse ska ta OMX30 upp över 1600 nivån. Två huvudalternativ till avslut i C i) flat C=A (runt 830) ii) ZigZag C drar iväg ordentligt under A och bryter då troligtvis under bottenkanalen. Just nu ser alt ii mest troligt ut om man kikar in den 1:a vågen som håller på att bildas i primärtrenden.

Tillbaka till primärtrenden - Stora A och B har avverkats och jag söker stora C. Stora C ska innehålla 5 vågor ner, 1-5. OMX30 söker en botten för våg 1. Kommer sedan våg 2 in under 1122, så är detta scenario bekräftat.Sekundärtrenden - BEAR - Jag kan räkna in fyra vågor i - iv och söker botten via våg v. Målområde 1 runt 992 passerades som om det inte fanns, därmed riktar jag in mig på nästa område för eventuell vändning, runt 930 nivån.

Tertiärtrenden - BEAR - Lite svårare att räkna in dessa vågor, 3.an verkar förlängd och kan fortsatt dra iväg nedåt, mer troligt är att den är gjord/är nära att fullföljas och söker därmed en iv innan OMX30 ska avsluta detta ben ned med v.
SP-500 - BULL.
Har ett litet annat rörelse mönster jämfört med OMX30 och de flesta andra världsindex. Vågorna tolkar jag som BULLish och SP har avverkat våg 1,2 och 3 i sin uppåtgående trend. Söker våg 4 runt 1300, för vidare uppgång mot 1500. Dock får 1292 inte brytas ned, går man på dygnsstängning är det 1287, vilket också är fib50 av rörelsen mellan våg 2 och 3. Sätter ut området 1287 - 1292 som SP inte får stänga under räknat på 24 H. Håller området bör det leda till en ganska häftig uppgång mot 1500. Bryts området så har SP-500 fallit in i samma långsiktiga nedåtgående trend som de övriga index:en.Lycka till,

$ och råvaror - inför veckan

USD/SEK - BULL - bröt så ur sin triangel mellan våg iii och iv. Därmed söker jag en topp för våg v, som ska bestå av fem vågor. Av dessa är i och ii avverkade och USD/SEK har/håller på att toppa ur för våg iii. Målområdet 7,20-7,40 behåller jag. Efter denna förväntade urtoppning blir det intressant att följa nästa våg ner som ska visa var USD/SEK vill lite mer långsiktigt.Brent - BULL - har genomfört en fin A-B-i,ii,iii, - kan var klar med C, men inte helt säker, vill se en tydlig vändning upp här med stock:en tydligt över 20, under ökande volym. Är nära sin 0:a så gäller att vara altert, om en alternativ tolkning ska in. Men BULLish så länge som 0:an håller.GULD - BULL - genomförde till slut sin avslutande i-v våg och därmed är sannolikheten hög att det var den avslutande C vågen i rekylen. Därmed kan jag räkna in våg 2. Dock bröt den ner under bottenkanalen i den långa trenden och jag är därmed fortsatt med på noterna, eventuellt brott av 1530 ändrar scenariot till ett BEARish.Koppar - Chicken - är inte lika säker att koppar är klar med sin 2:a, kan räkna in 3 vågor ned, vill ha tydliga 5. Men vänder stock:en upp över 20 under stigande volym, tickar jag in en 2:a, men behåller ?.

Lycka till,

torsdag 17 maj 2012

OMX30 - inför Fredag

OMX30 och SP-500 är så i den 1:a målområdet för vändning, stock indikatorn är nu också under 20, både på vecko och dygnbasis och vändning över igen med högre topp/Botten i det korta är en bra bekräftelse på vändning.

SP-500 kan ha bottnat ur runt 1320, men har utrymme för botten ner till 1292 (motsvarande nivå om 1030 för OMX), bryts den är SP-500 i en fallande långsiktig trend.

Lycka till,


onsdag 16 maj 2012

OMX30 - inför Onsdag - scen 2

OMX30 scenariot med en liten djupare botten under MA200, som sträder in om 994 bryts ner.

Lycka till,


tisdag 15 maj 2012

OMX30 - inför Onsdag

Möjlig lågpunkt vid 994 och högre botten på 996 i det korta.
Bryts dock 994 är det bara en första våg ner och botten ska då sökas ner mot 930.

Lycka till,

måndag 14 maj 2012

OMX30 - inför Tisdag

Fin rörelse ner idag enligt huvudscenariot. Mål 1 enligt den korta vågräkningen med en våg iv i Fredags i princip klar, med 995 (mål 992). Svårt att avgöra om klart eller om mål 2 är i spel med lite djupare nedgång (930), eller om det var botten idag.
Vid brott upp av 1005 är mål 2 scenariot borta och OMX30 har bottnat, så med stängning på strax under 1005 lever fortsatt mål2 scenariot. Kika in rörelsen i SP-500 ikväll för avgörande och ha lite tålamod med högre botten/topp för ökad R/R.
Stoch är inte helt nere under 20 och fortsatt fallande, kan vara en bra indikator att gå på (vänder upp) i den finare korta analysen.

Lycka till,

Ingen trading dator idag så får bli charts med reserv datorn :-(.


söndag 13 maj 2012

OMX30 - inför veckan

Note: inlägget uppdaterad med en alt. tolkning av vågorna i det korta, med alt. med botten i början på veckan. se sista bild i inlägg.

OMX30 har den 9:e Maj varit nere och känt på 1006 för en andra gång, jämfört med den 23:e April. Rent tekniskt kan det vara botten inför en fortsättning upp.

Dock anser jag att det är mer troligt att det är en första våg ner i de 5 vågor OMX söker för att avsluta det hela. Alternativen till vågräkning är ovanligt många, så det gäller att vara med i veckan på olika alternativ, allt beroende på vilken gruppering av aktier som får överhanden och präglar sin cykel på de övriga.

På mellanlång sikt skiljer sig OMX30 från US indexen, SP-500 ligger t.e.x. och söker sin botten för en 4 i primärtrenden, för vidare uppgång över den tidigare toppen på 1422, upp mot 1480-1500.
OMX30 kan (tyvärr ?) inte ligga i samma cykel då 1030 bröts ner. Kikar jag in Nikkei, Bombay, Hang Seng m.fl. så ligger de i en nedåt trend med påbörjan eller i avverkningen av ett längre c ner. ABB och Bombay ser faktiskt väldigt lika ut i sin utformning ;-). Atlas Copco, visar upp ytterligare ett alternativ, med en genomfört 1:a i primärtrenden, sätter den sin prägel på övriga står OMX inför en "mycket stor" uppgång till mitten på 2013.
Så frågan är vilka index/aktier som ska dra med sig vilka ?
OMX30 följer än så länge mitt huvudscenario väl, så ingen anledning att ändra det med en botten runt MA200, innan nästa fas upp ska testa av 1128 och den 10 åriga fallande takkanalen.

Det är vid denna nästa uppgångsfas som OMX30 ska avslöja sig inför sin mer långsiktiga utveckling, lägre topp och OMX ska ner mot den stigande 30 åriga bottenkanalen runt 680, högre topp och OMX30 ska hänga på US indexens mer långsiktiga utveckling och nivåer runt 1400 och 1600 ska nås i etapper, så bra anledning av vara lite på hugget vid nästa topp. Det viktiga för trading om man vill vara långsiktigt framgångsrik är ju att tro så lite som möjligt och tolka det graferna visar oss, våga ändra och justera varefter det hela utvecklar sig.

Kort sikt:
Med en mer BEARish långsiktig vågtolkning som ska bekräftas eller kullkastas vid nästa topp, är den enligt följande. Jag söker en våg 1 botten från B (toppen den 16:e Mars). Denna första våg ska avverka 5 vågor ner. Fyra vågor har avverkats och den avslutande 5:e vågen ska i sin tur avverka 5 vågor.
Jag har justerat de kortare vågorna med veckans utveckling och anser att botten vid 1006 den 9:e Maj är en första våg ner, uppgången i fredags är då en 2:a och jag söker en 3,4 och avslutande 5:a. Målområdet blir med riktmärke på MA200, eller strax under, 992, med en möjlighet ner till 930 om det skulle dra på.
Justerar som vanligt den finare vågutbredningen i veckan när OMX30 ger oss mer information.
Bryts 1078 upp innan målområdet har nåtts så är denna analys felaktig.

Det mer långsiktiga BULLish alternativet är helt enkelt en kopia på Atlas Copco's med en 1 vid toppen den 16:e Mars. Men det blir spännande att se, närmare midsommar.


Lycka till,

alternativ tolkning i det korta perspektivet.


lördag 12 maj 2012

$ och råvaror - inför veckan.

USD/SEK bröt så ur sin triangel mellan våg iii och iv. USD/SEK ska därmed avverkar 5 vågor upp, till en femte våg topp. Min tolkning är att våg iv (e i triangeln) kom in på 6,67 den 20:e April. Från den ska USD/SEK påvisa 5 vågor upp, i kom in 23 April och ii 26:e April, därefter är USD/SEK mitt i en en förlängd 3:a.
Målområdet för hela 5 vågors rörelsen runt 7,20 - 7,40 känns fortsatt sannolikt.Brent:
Hög sannolikhet att våg 2 nu kommit in, i alla fall mycket bra R/R för BULL position. S/L vid o:an 108 och mål runt 139. Idealiskt EW trading läge vid en ev. 2:a nära sin 0:a med mål hela 5 vågors rörelsen.

Våg tolkningen är att A-B till C med sina 5 delvågor är genomförd, nära sin 0:a (108). Bekräftas vid brott upp av 120.

GULD:

Har äntligen en tendens att sluta med sina rekyl vågor a-c, a-c, a-c och ge oss en 1-5 som är ett avslut av denna rekyl. Kan räkna in 1,2,3, och 4 en liten snutt kvar till avslut. Men så länge som 1530 håller är caset nästan lika bra som för Brent med en lång pos. S/L direkt vid ev. brott av 1530, bryts den är detta inte en rekyl utan en nedgångsfas.Silver:

Om möjlig än finare "avslutningsmönster" än guld på denna rekyl, verkar köra en förlängd 3:a så kan finnas lite kvar, samtidigt som den kan vända när som.
Koppar:

Fortsätter sin rekyl och om min tolkning är riktig så kan den pågå ett tag till. Har fortsatt chicken inställning men räknar BULL.
Lycka till,