lördag 31 mars 2012

OMX30 - halvvägs i rekylen

OMX30 har så genomfört 10 dgr i rekylen från toppen den 16:e Mars. Vågrörelserna kan räknas in till a-c vilket ger A i hela A-C rörelsen. Är min tolkning rätt bör OMX visa 1-3 dgr uppgång till B innan avslutningen till stora C ska ske. Tiden blir så runt Fredagen den 13:e April (huh) till den 17:e April.

OMX30 har nu sjunkande tertiär och sekundärtrender, men en stigande primärtrend. Rekylen räknar jag som en rekyl mellan våg 3 och 4 i primärtrenden, så länge som 1030 håller. Bryts 1030 ned i nästa sväng ner, så räknar jag inte detta som en rekyl utan en bear marknad där våg 3 ställs om till B, se chart.
Men så länge 1030 håller utgår jag från att OMX30 ska skapa en våg 5 efter denna rekyl.Denna våg 5 torde då toppa ur någongång under slutet på Maj/början på Juni.

Kikar jag in Världsindex så ligger Kina och Indien farligt nära en Bear marknad, om inte de redan är i en. Medan Japan och US precis vänt ner efter toppar. OMX30 verkstad följer mer Kina med tidiga toppar och bryter de inte upp nu i dagarna till nya toppar kan det vara Kina/Verkstad som driver in OMX30 i en BEAR marknad. Nu tycker jag också bankerna börjar formera sig för att i alla fall utmana den stigande primärtrenden, så intressant att följa framöver.

Lycka till,
Lycka till,

torsdag 29 mars 2012

OMX30 - inför Fredag

OMX30 - dagens våg tolkning, våg (iii) av (v) i lilla c.

Lycka till,

onsdag 28 mars 2012

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 fortsätter att utvecklas enligt huvudscenariot, dagens våg räkning nedan.

Lycka till,


tisdag 27 mars 2012

OMX30 - inför Onsdag

OMX30 vände vid 1110, lite över sista fib på 1105 men under "S/L nivån" 1114. Tar därmed bort ? på b och målområdet gäller fortsatt för c, räknar med 5 vågor ner dit.

Lycka till,

OMX30 - inför Tisdag

söndag 25 mars 2012

OMX30 - viktiga aktier inför veckan ABB

ABB ligger som sagt tidigt i sin cykel jämfört med OMX och är därmed extra intressant att följa.

ABB toppade i det jag tolkar som en 3:e våg den 3 Feb. genomförde en rekyl runt 20 dgr till botten den 7:e MArs på 132. Från den botten gick ABB upp och kände på MA50, men bröt ner på nytt efter det mot 132 och räddades av the bell MA200.

ABB har nu både lägre toppar och högre bottnar, därmed ska ett utbott bestämma vägen för den fortsatta lite längre trenden. Rekylen från 3 till 4 är genomförd och ABB måste nu bryta upp för att inte definieras befinna sig i en BEAR trend. Så länge MA200 håller siktar jag uppåt, men skulle den brytas ned så växlar jag till BEAR:

Lycka till,

OMX30 - viktiga aktier inför veckan - Atlas Copco

Kikar in de aktier som "rört på sig lite" sedan förra helgen och som kan vara viktiga indikatorer för OMX30.

Börjar med Atals som satte nytt ATH om man tolkar den vågen lite positivt, 156,6 mot 156,5 den 2:e Maj 2011 ;-), nja räknar det som en tangering.

Atlas var nere till 140 i sin rekyl och nu intressant att följa för att se om Atlas ska göra en a-c våg, eller om den bara ska rusa vidare.

Anyway - räknar in toppen den 16:e MArs som en våg 3 i primärtrenden och v i sekundärtrenden. Förväntar mig då en a-c rekyl, alltså upp lite från 140 mot 150 för en nedgång i en c-våg runt 135-140, som blir våg 4 i primärtrenden. Därefter ett avslut av detta ben i en våg 5 mot nytt ATH.

Bryts 134 så räknar jag med att Atlas istället har påbörjat en mer negativ utveckling, men man kan ha lite marginal här då MA200 kommer smygande på 132, så bryts MA200 ner bestående på 24 H nivå, har ett bear scenario utvecklat sig. Men så länge som den nivån håller ska Atals vidare upp i sin 5:e våg.

Lycka till,

Koppar - föll under MA50 och MA200

Koppar föll under både MA50 och MA200, vilket är ett svaghetstecken, på att koppar inte avvände dessa två som stöd och språngbräda upp. BEAR stärks därmed i denna jämnvikts kamp, som fortsatt pågår.

BULLs får nu lita till 8000 nivån som stöd för Koppar, men för mig är det den sista stödnivån för ett bull sceanrio på lite längre sikt. Våganalysen säger dock fortsatt bull.

Lycka till,

Guld - någon sväng kvar i rekylen

Guld - fortsätter sin rekyl och är nu nära 3:e fib nivån samt börjar närma sig den stigande botten kanalen runt 1600 idag.

Guld är i sin c-våg i reylen och ska där avverkar 5 mindre vågor innan en botten och vändning upp. Räknar jag rätt har Guld gjort 3 av dessa och har eventuellt en urblåsning kvar innan vändningen.

Köpsingal kommer också om MA50 och 200 bryts upp, som båda ligger väldigt tight.

Lycka till,

USD/SEK - fortsatt triangel drama

USD/SEK fortsätter att röra sig inom sin triangel liknande formation, var upp 15:e Mars över MA50 och testade takkanalen utan att bryta igenom. Frotsätter därmed mönstret med lägre toppar och högre bottnar.

Håller kvar min neutrala vy (chicken position) och räknar fortsatt med utbrott i början på April.

Lycka till,

lördag 24 mars 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30 - inför veckan.

Primärtrenden - stigande trend och har avverkat våg 1,2 och nu också våg 3 upp, enligt min tolkning.
Våg 3 toppade den 16:e Mars, 78 dgr efter våg 2 botten den 25:e Nov. För primärtrenden söker jag därmed en våg 4 botten för denna rekyl, sedan toppen den 16:e Mars. Fortsätter detta mönster torde den komma in ca: 20 dgr efter den 16:e Mars, d.v.s. i mitten på April.

Sekundärtrenden - Har fullföljt fem vågor upp sedan den 25:e Nov. men ligger fortsatt i en stigande trend, så inget brott ner av MA50 har skett, men väl två goda försök, där MA50 höll emot. Så länge MA50 inte bryts ner finns risken/möjligheten att toppen den 16:e inte är våg 5, utan att det finns någon sväng kvar. Dock är harmonin med tidsaspekten för respektive våg i sekundärtrenden i det närmast perfekt med en våg 5 topp den 16:e. Men alltid bra med en bekräftelse, via stängning under MA50. I och med att MA50 höll är det naturligt men en liten sväng upp innan negången fortsätter och slutförs.

Tertiärtrenden - fallande trend och har genomfört ett första ben ner till 1068 - a-vågen - och testade MA50 två gånger, med reaktioner upp. Bör i "normalfallet" genomföra en rekyl upp mot någon av fib nivåerna 1095,1100 eller 1105, för att sedan vända ner i 5 vågor ner till avslut i en c-vågs botten, under  a-nivån 1068.

Sammanfattningsvis räknar jag med att denna rekyl från den 16:e bara har inletts och vi har minst en sväng ner till efter en rekyl upp. Bryts 1114 området upp är troligtvis rekylen över och bra S/L för kort alt. ingång för long pos.

Tidsmässigt räknar jag med att mönstert fortsätter, vilket innebär ca: 20 dgr i rekyl, vilket ger mitten på April.
Området 1030-1055 behåller jag som målområde, så länge som 1114 håller.

Det är sedan nästa våg upp som ska avgöra min mer långsiktiga tolkning, här ställer jag mig neutral, så länge som OMX30 är inom sin 12 års triangel, så att alla sinnen är på vid gavel för det som komma skall, även om vågräkning i månadsgrafen är BULL. Gick från BULL till neutral direkt efter Goldman's uttalande om att detta är ett köpläge på en generations tidshorizont.
Ska gå igenom topp 10 aktierna i OMX som vanligt under helgen för att se om vi har fått en förändring sedan förra veckan, där 11 av 13 låg i BULL. (Telia och Astra i BEAR).

Efter genomförd rekyl som OMX30 nu befinner sig i är det intressant att se om nästa topp blir högre än 1128 eller lägre. En högre topp än 1128 bekräftar för mig ett BULL scenario på lite längre sikt och en lägre leder till scenariot av en nedgång till bottenkanalen av triangeln, 680. 

Lycka till,fredag 23 mars 2012

OMX30 - aktuell vågräkning

OMX30 - kör så några svängar i det korta perspektivet i etableringen av b. Sätter ett ? så länge på b i syfte att avvakta en "enkel" eller " komplex" rekyl. Men om "enkel" ska OMX30 visa fortsatta nedgångar mot målområdet.

Lycka till,

torsdag 22 mars 2012

OMX30 - inför Fredag

OMX30 - fortsätter sitt mönster enligt huvudscenariot med en rekyl. OMX kände idag lite på MA50 nivån och stannade av lite där i sin relativt branta initiala nedgång.

Justerar min våg a till MA50 nivån på 1075 och förväntar mig en rekyl upp mot någon av fib nivåerna för en b-våg innan OMX30 ska ta sig vidare till målområdet för rekylen för en våg c och därmed avslut på rekylen.

Kikar jag in mönstret från våg 1 till 2 i primärtrenden så var den mer av karaktären "komplex". Enligt elliott kan så nästkommande rekyl (våg 3-4) vara mer av karaktären "enkel", d.v.s. en mer rak linje ner direkt till målområdet.
Starten av denna rekyl ger klart en sådan indikation, vilket innebär att nivå området kanske är mer viktigt än tidsmålet om en rekyl under 20 dgr.

Jag räknar således med en mer enkel rekyl och prioriterar nivån framför tiden i detta fall. Behåller nivåmål om 1030-1055 och därmed min tro på en "enkel a-c rekyl".

Flyttar därmed ner min a-våg till dagens rörelse mot MA50 och räknar med en reaktion upp mot någon av fib nivåerna innan denna rekyl ska avslutas i sin c-våg ner mot målområdet.

Lycka till,

onsdag 21 mars 2012

OMX30 - inför Torsdag

OMX30 bröts så ner under 1095 och fortsätter därmed ett rekyl mönster.

Jag räknar in 5 mindre vågor till lilla a. för dagens rörelse.

Lycka till,

tisdag 20 mars 2012

OMX30 - inför Onsdag

OMX30 bröt igenom 1114 och min tolkning är då, så länge som 1114 håller som motstånd.
  • Att vi har en fallande tertiär trenden, som ska utmana en stigande sekundär trend runt 1095.
  • OMX har inlett sin rekyl mellan våg 3 och 4 i den stigande primärtrenden.
  • Rekylen ska i "normalfallet" pågå under ca. 3-4 veckor till mitten på April, men finjustering sker som vanligt under resan.
  • Mål nivån blir mellan toppen på våg 1 1037 - till våg iv botten 1055, första fib ger 1030 och OMX har ett känt motstånd vid 1050, MA50 runt 1072 och MA200 runt 1000.
Så sätter mål zonen till 1055 till runt 17 April.

Brott ner av 1095 ger bekräftelse på ovan, brott tillbaka upp över 1114 innebär att våg 3 inte är klar i sin uppgångsfas.


Lycka till,måndag 19 mars 2012

OMX30 - inför Tisdag

OMX30 var så ner och nosade på 1114 området. Men inget brott, så samtliga trender fortsatt stigande, behåller därmed mitt ? på ev. våg 5 vid 1127 sedan i Fredags.

Lycka till,

söndag 18 mars 2012

OMX30 - inför veckan

OMX30 - primär, sekundär och tertiär trender är stigande, med MA20 över MA50 över MA100 över MA200.  Den stigande primärtrenden är snart inne på 6 månader av uppgång, 23:e Mars, nu på Fredag.

Primärtrenden - I primärtrenden har OMX30 avverkat två vågor, Våg 1 (topp den 28 Oct.) och våg 2 (botten den 24:e Nov.), OMX30 befinner sig nu i avslutningen av Våg 3, för att sedan avverka en rekyl till våg 4 under några veckor innan en avlsutning ska ske framåt sommaren i en våg 5.

Ovanstående är mitt huvudscenario, men då OMX30 sedan år 2000 bildat en triangel formad rörelse så är alternativet levande, med en negång till botten kanalen av denna triangel runt 680 innan en vidare uppgång ska ske, i detta alternativ är uppgången bara en rekyl på rörelsen ner till 833 och håller i så fall på att avsluta denna med en våg B för att sedan bryta ner under 833 ner mot 680 i en C-våg.

Nu närmar sig mötet mellan den stigande primärtrenden och den fallande 12 års trenden runt nivåerna 1130-1150, med en trolig reaktioner ner. Det är i denna rörelse ner och nästa upp som den långsiktiga trenden ska sättas. 

Sekundärtrenden - Kikar jag in vågutbredningen för OMX30 så har OMX30 i sekundärtrenden avverkat vågorna i, ii, iii och iv, och jag söker ett avslut i toppen för våg v. Våg i varade i 7 dgr, våg ii i 10 dgr, våg iii som var förlängd varade i 44 dagar, våg iv i 10 dgr, enligt elliott teorier kan en av de tre stigande vågorna vara förlängd, MEN INTE fler än en av dessa. Med det i ryggen kikar jag in denna avslutande våg v i jämförelse med våg i, alltså ca 7-10 dgr av uppgång.

Nivåmässigt så ger fib 0,618 av våg i (120 punkter) en topp runt 1130 (0,618*120 plus 1055) och fib 100% en nivå av 1175. Däremellan kommer motståndet 1142 in och den fallande 12 års takkanalen.

Tidsmässigt är en intressant cykel den med start från botten den 24:e Nov och tillika starten av detta ben upp (våg 3 i primärtrenden) nu på Måndag den 19:e är det 80 dgr sedan starten av denna cykel.

Med vågutbredning, tid och nivå i harmoni så är sannolikheten stor för en rekyl i början på veckan, men då samtliga trender är stigande är en bekräftelse viktig, den kommer i samband med eventuellt brott av 1114.

Om ovanstående är riktigt så är min förväntan en rekyl under några veckor (20 dgr) till runt mitten på April för att sedan vända upp till mitten/slutet på Juni för en topp av våg 5.
Rekylen bör gå ner till 1030 nivån, första fib-nivån och toppen för våg 1.

Skulle nu 1030 inte hålla i denna rekyl - ja då har ett mer långsiktigt bear scenario startat, som jag återkommer till om så skulle ske.

Lycka till,
AstraZeneca - i Bear trend

Astra gav toppar den 18 Jan och 1 Feb. runt 330. Därmed bekräftades den mer långsiktigt fallande trenden, 10 års. Sekundär trenden växlade också till fallande efter brottet av bottenkanalen den 15:e Feb.

Då pekar allt nedåt, men för den försiktige, avvaktar man brott av 293 för att konstatera att sista chansen för stigande primärtrenden är utplånad. Brott av 293 ger långsiktig signal om nedgång mot 150-160, alltså ca: 50% fall. Torde vara en bra kandidat för kortning med S/L runt 300, efter ev. brott av 293. Alternativt att korta redan nu med S/L stax över 330.

Lycka till,


Koppar - mötet mellan primär och sekundär ej avgjort

Koppar ligger fortsatt kvar och mäter krafterna mellan den fallande primärtrenden och den stigande sekundärtrenden. Sekundärtrenden är stigande så länge som 8000 nivån håller och primärtrenden är sjunkande så länge som 8750 står emot.

Fördel för tjurarna så länge som koppar befinner sig ovan MA50 och MA200 som nu korsars runt 8360.

Behåller mitt huvudscenario om 10100 för koppar med S/L stax under 8000.

Lycka till,

ABB - i en egen liten tidscykel

ABB verkar leva sitt egna liv. ABB toppade redan i 3 feb. för våg 3 upp, enligt min tolkning. Drog sig sedan nedåt till den 7 Mars och bottnade ur våg iv på 133, högre än våg 1 toppen 130 och bekräftade därmed en bull market.
Verkar nu röra sig mot tidpunkten April/Maj upp mot 160, så länge som 130 håller, för en våg v i denna cykel. Troligtvis då 3-4 veckor före de andra, i alla fall intressant att följa om den ska fortsätta att "ploga före" de andra.

Lycka till,


H&M - mot och förbi ATH

H&M har några mindre vågor kvar för att fullfölja sin våg 3 topp. Helt klart siktar H&M mot ATH och ev. högre. Väldigt intressant att se var denna våg 3 hamnar, bryter den över ATH, så är det en viktig signal om vidare bull market för OMX, även om en efterföljande rekyl tar vid efter denna topp.

Lycka till,


Atlas vid ATH - fortsatt uppgång

Atlas drog sig upp mot ATH och har någon liten våg kvar innan en urtoppning med påföljande rekyl ska ske.

Sen får vi se vilket gäng av aktier Atlas tillhör med toppar i nästa vecka eller veckan därpå ?

Lycka till,


Ericsson B - stigande trend

Eric bekräftade sin stigande trend efter den högre botten vid 62,70 den 6 Mars och svarade fint på den. Målområdet kvarstår.

Lycka till,


lördag 17 mars 2012

SHB - igenom takkanalen.

Handelsbanken har så tagit sig igenom den fallande 6 års takkanalen och testar den ovanifrån i en liten våg (iv) rekyl. Så länge 218 håller ska den vidare upp med sikte på ATH. Dock toppade den i Torsdags i sin 39 dgr. cykel, så håll koll på 218, tidigare i har denna cykel i uppgången bara gett mindre rekyler.

Räknar jag rätt på de mindre vågorna kan SHB ha några dagar till av uppgång, medan 144 dgr. av uppgång kommer in i början på April. (4:e) - bara att avvakta en urtoppning och trendväxling, men alla trender stigande idag.

Lycka till,


Telia i fallande trend

Fortsätter att följa några utvalda aktier i OMX30 för att identifiera eventuella "early runners". Först ut idag Telia Sonera.

Telia kämpar fortsatt med 47 nivån som jag anser viktig då toppen den 28 oct inte får brytas ner om ett Bull scenario ska kunna vara förenligt med verkligheten. (då kan den toppen ej vara våg1 utan blir så våg A).

Då Telia nu verkar bryta ner under den stigande trendens bottenkanal och stänga under 47, så har ett mer troligt BEAR scenario utvecklat sig de kommande månaderna.

Sätter området runt 37-38 som mål.

Tidsmässigt så gav då Telia 7 månader av uppgång i detta ben upp. Förra benet ner var 9 månader.

I så fall tillhör Telia den första gruppen topp aktier i OMX som toppat ur, noterar den 5:e Mars för Telia's del, sen torde OMX ha ett gäng runt den 21:e Mars och eftersläntrarna i början på April.

Lycka till,
Lycka till

Brent - rekyl till våg 2

Brent fick ordentlig fart efter utbrottet ur sin långa konsolidering, noterar våg 1 toppen till 128 den 13:e Mars. I rekylen ska så Brent ner och känna på MA50 (118 idag) och vända vid någon av fib nivåerna mellan 115 och 120.

Mål för våg 3 sätter jag till 140, men siktar fortsatt på 160 för hela denna rörelse.

Lycka till,


$ - pendlar i sin triangel

$ var verkligen inte lätt att analysera, verkar befinna sig i en typ av triangel med fallande 10 års och primärtrend samt en stigande sekundär trend sedan 5 Maj förra året. Mellan dessa har $ nu "fladdrat ett tag" och givit sälj och köp signaler om vartannat, vilket mer liknar en konsolidering.

Ställer mig neutral och konstaterar att utbrott ur "triangeln" bör ske nu i början på April, 11 månader efter bottennoteringen. Det som är spännande är att reaktionen kan bli lite större när väl utbrott sker, som i sin tur lär sätta trenden ett tag för världens börser och råvaror.

Lycka till,

fredag 16 mars 2012

OMX30 - inom tidszonen

OMX30 har så avverkat 7 dgr i våg v. Våg i varade 7dgr. I mitten på nästa vecka runt den 21:e har vi månadsdatumet , den 25:e (lörd) är det 4 3 månader sedan botten och starten för detta ben upp och den 28:e är det 80 dgr sedan toppen för våg i.

Nivåmässigt så är OMX30 inte riktigt inne i målområde 1 1130-1142, men har inte så långt kvar.

Från och med idag och fram till slutet av Mars bör så OMX30 toppa ur denna våg upp som pågått sedan 25 Nov. Men dock inga som helst säljsignaler än, så bara att vara lite mer vaksam på ev. trendväxlingar.

Lycka till,

GULD - tillbaka med ? för 2

Guld verkar så göra en a-c mellan våg 1 och 2. Därmed är ? tillbaka på 2:an och mål2 området kan utmanas 1600-1627, liksom den kan vända här med en fullbordad a-c rekyl. Bara att ge sig till tåls någon dag.

Lycka till,

torsdag 15 mars 2012

OMX30 - inför Fredag.

OMX30 börjar närma sig målområde i tid och nivå, men lite kvar som det verkar.

Lycka till,

söndag 11 mars 2012

SHB - på väg bryta fallande 6 års trend

Handelsbanken - ligger tidigt i sin cykel jämfört OMX30, den toppade redan i Oct 2010, för att sen gå in i Bear marknaden tills 12:e Sept 2011, någon vecka före OMX30.

Uppgången är spikrak och dippen ner till våg iv nådde inte ens MA50 och studsen tillbaka passerade också MA20. Så bra kraft och momentum. HB verkar nu vilja bryta den fallande 6 års trenden och utmana ATH.

I så fall en viktig signal för OMX30 och övriga banker.

Lycka till,