söndag 26 februari 2012

OMX30 - mitt i rekylen

Lite sportlov, så inte så många inlägg, och denna analys är med risk för ringrost. Men alltid bra att uppdatera utan att ha koll på allt runt omkring, enbart graf analys utan omvärldsbevakning säger följande:

OMX30 var så upp till det jag tolkar som våg iii av v i sekundärtrenden, vi söker därmed en våg iv i denna rekyl från toppen av våg iii runt 1112. Innan OMX30 ska avsluta det hela med en ny uppgång mot 10 års trendens takkanal 1142 eller om den blir lite överdriven upp mot 1182.

Enligt min tolkning, med lite ringrost, är att OMX30 nu torde visa en mer komplex A-C våg i denna rekyl jämfört med våg i - ii rekylen som var mer rak. (under 10 dgr.) Därmed bli min tolkning att första steget ner A kom in på 1088 för en B som ev. kan vara klar vid 1100 uppgången. Är detta korrekt har vi kvar en 2-4 dgr nedgång i c-vågen till området runt 1050 - 1060 innan våg v upp ska påbörjas.

Dock kan jag konstatera att USD/SEK fallit under 6,60 och att Brent rusar utan rekyler, hmmm, bara att avvakta vilka av dessa krafter som ska smitta av sig på börserna. Då centralbankernas pengatryckande, verkar ha gett effekt på $ kursen och kan ge mer "onormala" rörelser på börserna, men kör än så länge på det jag anser är "normalt", en A-C våg ner innan fortsatt uppgång.

Lycka till,

onsdag 22 februari 2012

OMX30 - uppdatering efter veckans rörelser.

OMX30 gav så en topp (tillfällig) den 20:e Feb. på 1112. Om jag har räknat rätt så har OMX givit 9 vågor från botten den 19:e Dec, vilket innebär 4 plus 3:an förlänga våg om 5 vågor.
Stämmer min tolkning ovan har OMX30 nu givit oss våg iii och jag söker därmed en rekyl till våg iv och en avslutning av denna rörelse från 19 Dec. till ny högre topp för våg v. Sätter ett grovt tidsmål för våg v till 144 månaders datumet i början på Mars 3-7 Mars, justerar målnivån till 1140-1150 (1142).
Rörelsen efter toppen för våg v är den intressanta och ska avgöra om det i ett längre perspektiv är en nedgång mot 680 i första hand eller om det "bara är en rekyl" för fortsatt uppgång mot nya "all time high" för OMX30.

Lycka till,måndag 20 februari 2012

OMX30 - lite mer långsiktigt

Med risk att bli lite filosofisk kan det ibland vara bra att backa ur 30 min graferna och kika in vad som kan vara på G utifrån ett lite längre tidsperspektiv.
Flera duktiga EW analytiker har lyckats med långsiktiga analyser, men själklart blir de lite grova i de längre tidsperspektiven och ofta har förutsägelser vida överträffats i verkligheten, ex. när Dow nådde 999 var det troligtvis topparnas topp osv. Det enda jag vill säga med det är när kraften i en rörelse väl tar fart, så tenderar den att fortsätta längre i tid och mot nivåer som få kan föreställa sig när den väl initierades.
Det som florerat på flera EW bloggar är att "Supercykle V" kommit in år 2000 för OMX30 och Nasdaq alt. 2007 för DOW & S&P, räknat från år 1800. Då rekylen från en fullbordat 5 vågors impulsvåg i A-C, tenderar att söka sig mot våg IV i sin cykel innebär ett sådant scenario en nedgång till 572 för DOW från 1982 och för OMX30 skulle nivån då vara mellan 90-160. Detta crash scenario bygger på en finansiell kollaps skapat av det som nu pågår från Centralbankerna med tryckande av pengar och världens skuldkris.

Alternativet till ovan är såklart att super cykel V inte alls har kommit in utan att det är en våg III i denna supercykels Våg V som vi har sett för OMX30 år 2000. I detta scenario söker OMX30 i en rekyl i så fall en våg IV och vidare uppgång förbi år 2000 toppen. Detta BULL scenario bygger på att crashen såklart kommer, men att centralbankernas tryckande av pengar först ska leda till en exceptionell uppgång.

För mig personligen blir ovan långa cykel analyser för fluffigt och betyder egentligen inte så mycket då trading mer handlar om korta intervall i swing eller positionstrading där varje delrörelse ska tas för sig i primärtrenden (år), sekundärtrenden (månader) och tertiärtrenden (dagar till veckor).
Dock kan en mer långsiktig analys öppna upp sinnet lite grann i syfte att inte låsa sig vid "omöjliga nivåer" och påstå att trenden inte kan nå längre för nu är det överköpt eller översålt, det var det hela resan från -98 till år 2000 och jag var själv med hela resan upp och tyckte att köp av Ericsson på 800 var billigt, för att några år senare teckna mig för emissionkursen om 2,72.

Med det som inledning så tror jag att OMX30 åter kan stå för en lite större rörelse Upp eller Ner. Kikar jag så långt bak som mitt analysprogram klarar så har OMX30 format en triangel sedan toppen år 2000. Ett utbrott ur triangeln kommer ofrånkomligen att leda till en relativt stor rörelse och det kan vara nyttigt att vara lite förbered på denna kommande rörelse.

Generellt om trianglar enligt Elliott:
 • En triangel ska ge 5 vågor (ben), 1,2,3,4 och 5. Innan utbrott.
 • Respektive våg ska ge 3 mellanliggande vågor i varje ben.
 • En triangel skapas mellan större våg 3 och 4 i endera riktningen beroende på trend innan triangeln skapades, det är med andra ord en fortsättningsformation.
 • Våg 5 som påbörjas efter utbrottet kallar Elliott för "thrust" och ska bestå av fem vågor i sin riktning.
 • Våg 5 ska passera våg 3 som startade triangeln. 
Så om OMX30 befinner sig i en triangel de senaste 12 åren (144 månader) så innebär det att toppen från Mars 2000 ska passeras upp i en längre 5 vågors impulsvåg efter att våg 5 i triangeln har fullbordats.

Mot detta står analysen att S&P och DOW genomfört sin super duper topp år 2007, Nasdaq år 2000 och sedan dess söker dessa index en botten ca: 90% av topp värdet.

Då det nu snart gått 144 månader sedan toppen 2000, kan det börja dra ihop sig för en större rörelse, upp eller ner.

Som vanligt vill jag ha två scenarion för att inte fastna i tro, hopp eller önsketänkande.

BULL scenariot på 3-5 års sikt.
 • OMX 30 befinner sig sedan toppen år 2000 i en större triangel, 4 vågor har fullbordats. OMX30 befinner sig i den 5:e och söker ett avslut av triangel rörelsen för ett utbrott.
 • Respektive våg har tidsmässigt avverkar cirka fib50% i tid jämfört med tidigare rörelse. Våg 1 - 31 månader och våg 3 - 15 månader. Våg 2 - 57 månader och våg 4 - 27 månader. Därmed borde våg 5 ge ung. Fib50% av våg 3, vilket är 8 månader.
 • OMX30 söker avslut av triangeln via urbottning av våg 5.
 • Våg 5 i triangeln ska ge 3 mellanliggande vågor A - C.
 • och nu till det lite svårare - har våg 5 avslutats i och med botten den 23:e Sept, eller ska OMX påvisa en avslutande våg ner till bottenkanalen av triangeln ca: 680 ? innan denna "thrust" ska ta OMX förbi 2000 års toppen ?
 • Tja omöjligt att svara på i alla fall för mig - men två motsägande del scenarion:
  • Scenario - våg 5 är avslutad.
   • Tiden är det som är viktigt i dessa rörelser och våg 5 är 8 månader av nedgång, vilket är fib50% av våg 3. Rörelse rytmen i triangeln är därmed fullbordad.
   • Enligt Elliott kan våg 5 i en triangel vara "oregelbunden" jämfört med våg 1-4 och ge ett avslut innan bottenkanalen uppnås alt. ge en falsk brytning av botten kanalen för att sedan vända upp. Så att bottenkanalen runt 680 inte har uppnåtts är inget starkt argument.
   • Delvågorna A-C är visst uppnådda via botten den 15 Mars A, toppen den 17:e Maj B, samt botten den 23:e Sept. C. Även om full symmetri inte är fallet.
  • Scenario våg 5 är inte avslutad utan 680 området ska nås först.
   • Våg A - C som ska fullborda hela våg 5 är inte uppnådd, botten den 23:e Sept är enbart våg A. Våg B som till och med kan slå ut tidigare topp 1182 kan till karaktären uppfattas som en våg 3 (positivt fundamenta) men med skillnaden att omsättningen då ska öka i våg 3.
   • Omsättningen i korrelation med vågutbredningen är absolut viktigare än tidscyklerna och omsättningen har minskat sedan 23:e Sept botten, vilket tyder på att detta är en våg B och inget annat.
Tja, inte lätt att avgöra men en sammanfattning är att checka omsättningen nu när OMX30 rör sig upp mot takkanalen av triangeln, fortsätter omsättningen att vara svag, så är det mest sannolika att OMX ska vända och fullborda en A - C våg. Jag vill också se en korrelation mot $, faller dollarn så ökar sannolikheten för utbrott upp av triangeln och v.v. bryter dollar upp så är det troligt med en urtoppning runt takkanalen 1140-1200 för en ny nedgångsfas mot 680.
Måldatum för en B alt. 3 våg är början på Mars till mitten på April, beroende på hur denna förlängda våg vi är mitt i ska röra sig i det korta. Bryts takkanalen under ökad omsättning, ja då är det troligt att OMX har sett botten den 23:e Sept.
Bear Scenariot på 3 - 5 års sikt.
 • Triangel eller inte för OMX är ointressant, det är rörelserna på US index och till ökande del Kina som är viktigt och de uppvisar inga trianglar.
 • Toppen år 2007 för S&P är super cycle V och rekylen vi ser nu är volatil då tiden för våg V har skett under 200 år (1800) så tar det såklart lite tid med en rekyl ner till målområdet för IV.
 • OMX30 ska därmed ner till 100-150 - till början på 80-tals nivåer, som i alla nedgångsfaser ser vi korta men intensiva uppgångar.
 • Fundamenta talar för en nedgång till dessa nivåer då världens skuldbörda och centralbankernas expansiva penning politik är dömt att misslyckas, man kan blåsa upp tillfälliga uppgångar, men de är bara bubblor som skapats utan substans, precis som -98 till 2000.
Lycka till,


söndag 19 februari 2012

Ericsson B - topp den 21:e Feb.

Ericsson B hittade ny kraft efter urblåsningen efter rapporten. Istället för att fortsätta rörelsen ner, vände Eric upp med kraft och bröt nu också igenom min S/L för kort pos. vid 66. Löste ur den i syfte att inte fastna, trots att Eric har en reaktionsdag i sin 33 dgr cykel på Tis den 21:e Feb, som då troligtvis blir en topp, istället för den botten som jag räknade med, men regler är regler.

Nu blir det mycket intressant att se var Ericsson ska ta vägen, den är nu ovanför den stigande 10 års cykelns bottenkanal och nedgången/utbrottet ner ser bara ut som ett litet hack i ett längre perspektiv.

Tradingmässigt avvaktar jag, som alltid efter utlösning av S/L och siktar in nästa vägrörelse efter en trolig topp i början på veckan, ska Eric efter det skapa en högre botten jämfört med 58,15, ja då kan något riktigt trevligt vara på gång och det kan stärka OMX30 än mer då Eric ligger efter i en eventuell längre impulsvåg upp.

Alternativt var denna rörelse upp till runt den 21:e lite överdriven stor och cyklerna ska på nytt pressa Eric ner under denna 10 års kanal. Det ser vi i veckan som kommer. Men intressant att följa Eric framöver då den brukar trenda någon vecka före OMX30.

Lycka till,

Brent - mål för våg 1 uppfyllt

Brent har nu uppfyllt målnivån 120 39 dgr efter den senaste botten. Brent torde därmed vilja hämta lite kraft för vidare uppgångar i en rekyl till våg 2 runt 115. Mål för våg 3 124-125 runt 27 Mars.

Lycka till,

lördag 18 februari 2012

Guld - rekyl inte riktigt klar.

Guld rör sig fint efter utbrottet av 1680 och toppen runt 1750 den 2:e Feb, väntar tålmodigt på avslut av den naturliga rekylen innan vidare uppgång ska ske. Litar till tidcyklerna och avvaktar nivå runt den 24:e Feb.
Dock verkar det inte finnas ett vidare sälj tryck utan tjurarna verkar bekväma med spek. om vidare uppgång.
Vi får se om MA50 (1670) och första fib nivån (1666) ändå kan få en påhälsning innan vidare uppgång.

Lycka till,

USD/SEK - mellan MA50 och MA200

USD/SEK vände fint den 9 Feb. ovan stödet vid 6,60. Därmed är utgångspunkten en vidare uppgång, som bekräftas vid brott upp av 6,80. Dock smyger det in sig en viss tveksamhet då börserna fortsätter upp tillsammans med $, det är ovanligt och vad jag kan se har det inte skett sedan -98. Då rusade börserna upp till toppen av bubblan, 2000, samtidigt med en stigande $.

Avvaktar vidare utveckling av USD/SEK som nu befinner sig mellan utbrottsnivåerna 6,80 och 6,60, samt MA50 och MA200, utbrott avgör vidare utveckling. Dock är huvudscenariot fortsatt vidare uppgång så länge som 6,60 håller.

Lycka till,

OMX30 - 1100 uppnått - mot 1142 och sedan 5 års högsta.

OMX30 fortsätter sina stigande trender och inga signaler på trendväxling har skett, trots att man känslomässigt och fundamentalt kan tycka att det är ett överköpt läge. Dock gäller det att fortsatt tolka rörelserna och inte gå in för tungt på en eventuell rekyl, som såklart kommer, förrän analysen bekräftas via brott av tertiär, sekundär eller primär trenden, allt beroende på i vilket tidsperspektiv man tradar. Då en större rörelse sett ur ett 10 års perspektiv kan vara på G.
Själv har jag huggit på två försök till växling, men löst ut S/L när de visade sig inte bekräftas, krutet ska vara torrt när de större rörelserna ger sig tillkänna.

De små rekyler som OMX30 uppvisat sedan 23 Sept. 2011 har snabbt plockats upp av tjurarna och så fortsätter det trots att OMX30 nu kommit in i ett "smatterband" av motståndsnivåer och tidscykler för en ev. vändning.

Tidscyklerna från toppen den 18 Jan har bara gett 1-3 dgr reaktioner och inga trendväxlingar, därmed är min slutsats att nya mer dominerande cykler kommit in och påverkat utvecklingen för OMX30, sedan botten den 23:e Sept. Tycker mig ha hittat ett fint mönster med start 23 Sept och mot en eventuell 5 månaders reaktion.

Våganalys mässigt är det bara att konstatera att OMX30 uppvisar en "förlängd våg iii" som troligtvis inte har toppat ur ännu. I och med brottet av primär trendens takkanal upp mot 1100 samt MA50 brott upp av MA200 har OMX30 givit en ny köpsignal och har mer på uppsidan, innan en trendväxling kan ske.

Jag har försökt identifiera de nu dominerande korta tidscyklerna och de som nu verkar dominera ger fina samband mellan topparna 5 Dec, 3:e Jan och 3:e Feb, samt bottnar vid 25:e Nov 19 Dec. och 25:e Jan.  - fortsätter dessa att dominera torde OMX30 ge en botten runt den 23-25 Feb. (vilket också är 5 månader av uppgång) samt en topp den 1-5 Mars.

Tertiär trenden - synkar jag med våganalysen i det korta perspektivet, har jag en idealbild av en botten runt 1078-1085 den 23:e Feb (iv) och en ny uppgång till 1142 den 1 - 5 Mars (v) och iii.

För sekundärtrenden innebär detta en trolig reaktion från toppen vid 1142 området (iii) ner mot 992 - 1050 botten runt den 20:e Mars (iv). Innan denna 5 vågs rörelse i sekundärtrenden ska fullbordas runt 1150 - 1250, den 1-5 April (v och 3)-

Dyker det upp några svarta svanar eller gråa (Greklands default), så går jag kort på eventuellt brott av 1020, röd våg (i), se chart.

Denna och nästkommande rörelse bli intressant att bevaka för OMX30 mer långsiktiga trend (10 år). Där brott upp av 1182 signalerar vidare uppgångar upp över 2000 års toppen och idag osannolika nivåer runt 1760, medan en reaktion ner, ger per idag, lika osannolika nedgångar ner under 400 nivån.  Extrem värdena beror på att OMX30 nu närmar sig 67% gränsen för ett utbrott ur sin 10 års triangel.
Så med andra ord så gäller det att spara på krutet och inte tappa för mycket,på för tidiga spekulationer,om vidare uppgång eller trendväxling ner till riktigt låga nivåer, innan det är bekräftat.
Ska försöka hinna med och lägga ut en mer långsiktig analys av OMX30 under helgen.

Lycka till,tisdag 14 februari 2012

OMX30 - nedåt ett tag

OMX30 visar upp mer tvekan eller svaghet i sina intakt stigande trender, än inget trendbrott dock, enligt trendanalysen (brott ner av 1062).

Dock har både VIX brutit ut, upp ur sin kil, indikatorena MACD, Stock och PSAR växlat till sälj på 24 H basis. Primärtrendens takkanal visar respekt och OMX vänder ner så fort tjurarna försöker pressa sig igenom denna.

Våg analys mässigt får jag in 5 vågor, utan tvekan, sedan botten 20 Dec och därmed med min tolkning en våg iii av 3 (alt C). Jag söker då en nedgång i våg iv.

$ har också reagerar som förväntat, vilket om vi får en bekräftelse (brott över 6,80) så är sannolikheten relativt stor att $ ska stiga ett lite längre tag (4:e April och 7,50 som mål ca:) och om logiskt, så ska börserna ned under samma period.

Tidscyklerna har jag inte riktigt fått grepp på än (de som varit så trofasta under hela 2011 :-) ), men som vanligt när det är fler cykler på G, som kan förvirra lite, ett tag, innan de bestämt vem som är boss, så pillar jag in de olika alternativen med olika färger och hela eller streckade, allt för att vara med när väl tiden talar sitt tydliga språk. Kikar lite på 39 dgr cykeln för $ då den slog in så fint.

Sammanfattningsvis tyder mer på en nedgång, ett tag, än motsatsen, med det som utgångspunkt formar jag huvudscenariot enligt nedan och de senaste dagarnas vågutformning:

OMX30 fick in sin topp för våg iii av 3 (alt C) den 3:e Feb. på 1082. Den följdes av en a-c, där b slog över toppen den 8:e på 1084 men vände genast ned, med stöd från takkanalen och gav botten strax under 1060 för våg c och därmed "i" i en ev. impulsvåg ner. Efter det fick OMX en komplex rekyl a-e och därmed "ii". Scenariot bekräftas när/om 1060 bryts ner,och efter det, INTE bryts upp igen (våg "i" får då inte brytas upp).

När/om scenariot bekräftas via brott ned av 1060 ska OMX i normalfallet ner och känna på 1020 området (våg i topp från 3 Jan.) vilket också är första fib nivån. för våg iii.

Bryter OMX ner under 1020 är denna negång inte en rekyl utan en ny nedgångsfas, vilket öppnar upp för nedgångar mot 920 som mål 1 runt början på April och därefter successivt lägre nivåer.

Håller 1020 och ger reaktion upp kan våg V ha påbörjats vilken vill upp mot 1100-1150 området till början mitten på April, bryts dock primärtrendens takkanal, kan såklart högre nivåer nås vid denna tidpunkt.

Trading mässigt följer jag huvudscenariot med en liten björn position idag som jag ökar vid ev. brott av 1060, med mål strax över 1020 och tid Fredag den 17:e. (10 dgr rekyl). Väl där avvaktar jag rörelserna i det korta perspektivet. S/L 1080 i 30 min. Nu ska jag kika in hur S&P beter sig ikväll (20-22.00).

Lycka till,
lördag 11 februari 2012

Ericsson B - våg iv klar, redo för v

Ericsson B är lite rolig, stark nog att leva sitt eget liv, med uppgång när alla andra faller. Nu kom en höjd rek. från våra vänner på Goldman S också, vilket i vanlig ordning är den näst bästa sälj indikatorn, näst köp rek. från Aftonbladet.

Anyway tillbkas till våg tolkningen.

Ericsson B har genomför vågorna i - v i sin rekyl efter botten den 25:e Jan på 58,2 (våg iii ner). rekylen har varit relativt stark och i princip nått upp til fib62 området runt 65. Men utan att slå ut våg i (66). Därmed noterar jag våg iv i charten och se fram mot ett avslut av denna våg 2:1 ned.

Därmed är det mest sannolika att impulsvågen ska fortsätta ner till målområdet runt 53 alt 56. En första impuls har avverkats när 62 området fick påkänning igen. Den försiktige avvaktar brott av 62 (61,60) för bear pos.

S/L 66.

Lycka till

Brent - våg 1 inte riktigt klar?

Brent sticker fint som den ska efter utbrott, 118 är nu uppnått och det ser ut som en liten snutt till våg finns kvar innan brent ska uppvisa en rekyl. Sätter mål för rekyl och våg 2 när väl toppen för 1 är bekräftad.
Långsiktigt mål 160, S/L runt 108.

Lycka till,

Guld - våg 1 klar

Guld fick det kämpigt med 1750, jag kan notera 5 vågor upp i denna första impuls vilket jag sätter till våg 1.

Därmed ska Guld ge oss en rekyl som om den stigande trenden ska bekräftas ska komma in över 1530. det är i denna våg en position är mest fördelaktig om man är Bullish till guld.

Fib:ar jag uppgången får jag 1666 för fib38, där möter också stigande MA50 och MA200 upp  ung.
fib50 ger 1639 och fib 62 ger 1613. den stigande 3 års trendens bottenkanal möter upp vid 1570 ca:

Våg 2 tenderar att komma in nära sin 0-punkt, så om Guld kommer in under 1600 och passerar fib 62 får björnarna seger vittring och kan ösa på, i det läget är R/R mycket bra för en tjur pos. under 1600 1550-1570) med S/L 1525. Är dessutom tiden runt den 23-24:e Feb är sannolikheten mycket god för vändning.

Bara att sätta sig på vakt, med en snutt tålamod.

Lycka till,

USD/SEK - fin reaktion, vändning ?

USD/SEK fick en fin reaktion vid 6,62 en dag efter reaktionsdagen, vilket är okey. Nu vill jag se ett brott upp av 6,80 och ovanför MA50 (6,83 idag) för att bekräfta uppgångssignalen.

Sätter ut våg (2) vid 6,62 den 9:e Feb, men behåller ? tills ev. bekräftelse skett.
Mål 7,50 slutet på Mars Början på April.

Lycka till,

OMX30 - reaktion, rekyl eller nedgångssignal ?

OMX30 var så igenom 1062-1065 för en stund, men som trenden har varit de seanste veckorna, plockade tjurarna snabbt upp nedgången och OMX30 stängde över denna motstånds zone, på 1065,5.
Därmed är samtliga trender fortsatt stigande och inga bekräftelser på eventuell nedgång har infallit.
Noterar dock att VIX bröt ur kilen, upp, som den bör, men den behöver också bekräfta genom brott upp av 24 (20,79 nu). Inga säljsignaler från MACD eller Stoch.

Nedan är en uppdatering av min vågtolkning, blått är fortsatt bullish med sökande av topp ovan 1085, 1100 mål.
Rött är scenariot med en påbörjad rekyl alt. nedgång. Topp vid 1085 och mål 1000 nivån som steg 1, bekräftelse ej gjord vare sig trendmässigt (bestående 24 h brott av 1062) eller våg mässigt (en full i-v impulsvåg).

I det korta - bryter OMX över röd "i" på 1072 bekräftas fortsatt uppgång, bryter OMX ner under 1062, fortsätter den eventuellt påbörjade impulsvågen ner.

Lycka till,
fredag 10 februari 2012

OMX30 - takkanal håller fortsatt

OMX30 håller på att bestämma sig om den ska ladda för en rekyl eller samla kraft för en ny fas upp.

Primärtrendens takkanal får fortsatt respekt och håller nere försök till nya uppgångar.

I medel perspektivet på 24 H nivå - söker jag en topp för denna "förlängda våg" - om det är iii för vidare uppgång till Oktober eller C för en långsiktig nedgång till Oktober, vet jag inte i detta läge, utan det gäller att vara alert och följa vågutbredningen vidare och jämföra 24 H med det kortare 30 min. utvecklingen.
Däremot kan jag sätta de viktiga nivåerna som avgör mitt ställningstagande när OMX väl visar oss vägen, allt för att vara förbered och inte tveka när väl signalerna faller på plats.

Primärtrenden - har gjort våg 1 och 2 alt A och B och vi är inne i 3 alt C som väntar på urtoppning.

Sekundärtrenden - har gjort våg i till och med iv och jag söker v och avslut.

Teritär trenden - är svårare att tolka men kan ha genomfört i-v (avslut) likväl som det kan komma en impuls till. Dock inte särskillt mycket mer än så.

Tidscyklerna har inte visat på nämnvärda reaktioner, bara 1-3 dgr rekyler och vidare uppgång, vilket ökar osäkerheten för vidare tidsangivelser (är det nya cykler på G?) Men sätter ändå ut den 16:e och 23:e Feb som ev. bottnar eller toppar i denna rörelse.

OM takkanalen ska visa sig var oöverskridelig för tjurarna så är mitt huvudscenario idag att vi ska få en botten den 23:e, men är såklart med på varianter. I så fall får OMX botten-botten efter 5 månaders uppgång.

Använder också $ för avgörande av scenario för OMX, bryter $ ner under 6,60 på 24 H nivå, så torde OMX fortsätta upp och visa en topp runt den 23:e. Trendväxlar $ nu så visar det på en botten av OMX runt den 23:e.

Anyway - en dagsfärsk analys, med risk att gå händelserna lite i förväg. 

OMX kan ha toppat vid 1085 med en våg v i tertiär och sekundärtrenden, takkanalen är motståndet som triggar en rekyl alt. en mer långsiktig nedgång. Om det är en rekyl och om 1085 är en topp så tar jag fib av hela vågen från den 25:e Nov (875) till en ev. topp 1085 så får jag fib50 runt 1006 och fib 62 på 1025 och fib 38 på 987. 987 är dock under motståndet 992, så justerar den till 992. sätter ut 1000 som grovt mål för en rörelse ner. Rörelsen ner bekräftas av, i etapper, ev. brott av 1062 och 1050. Väl vid målområdet så får vi se hur det utvecklar sig, håller 992 så ska OMX upp igen, bryts 992 så har OMX inlett en mer långsiktig nedgång.

Lycka till,


onsdag 8 februari 2012

Brent - utbrott upp

Brent har harvat i sin konsolidering sedan 11:e April 2011, vid toppen 127. Den 16:e Dec var Brent nära den stigande primärtrendens bottenkanal, men kom inte riktigt ner till 100 nivån.

Den 4:e Nov noterade Brent botten i konsolideringen vid 102,50 och > 1 månad senare, den 16:e Dec en högre botten, som första indikation på en möjlig Bull trend. 79 dgr efter botten, 26:e Jan ytterligare en ny högre botten.

Våganalys mässigt har konsolideringen visat 11 vågor, enligt min tolkning. Enligt "boken" är det max av en "komplex rekyl" innan utbrott ska ske. Om denna rekyl sker i en upptrend ska konsolideringen efter våg 11, bryta upp för att påbörja nästa ben i impulsvågen.

Så högre bottnar enligt trendanalysen och utbrott upp efter 11 vågor enligt EW analysen stärker min tro på att Brent nu startat en intressant rörelse upp mot 160 nivån som en möjlighet i det långa.

Bekräftelse på ovan fås vid brott upp av 120. Väl där får nog Brent en studs först för att hämta lite kraft för ett genombrott. Kan vara bra R/R att gå in på den alt. på genombrottet, om man inte redan är inne lite försiktigt. S/L strax under 108.

Intressant också att följa korrelationen med $ framöver.

Lycka till,


OMX30 - ny takkanal känning

OMX30 har då en ny topp i 1085 och åter tog primärtrendens takkanal emot. Känns som OMX har lite respekt för den och möjligt att OMX ska visa lite sidledes innan rekylen som ska komma släpper på.
Följer OMX lite mer frekvent nu då den kommit in i zonen för bevakning om ev. vändning. Då samtliga trender är fortsatt stigande gäller brott av nivåer på 24 basis som kriterier. Bevakar 1100 som möjlig topp nivå och 1050 på nersidan som konstaterad vändning av tertiär trenden.

Vågorna i 5 min kan vara lite trickigt då man lätt kan misstolka en rörelse och så kommer det en till liten våg när man tror den är klar. Anyway, hänger med i rörelserna och sätter ut tänkbara vågor i det korta, bara för att var på alterten, om något sker lite snabbare, nu när OMX är i zonen. Mer fokus nu på trendanalys med högre/lägre bottnar/toppar i det korta perspektivet.

Men en liten, kanske för detaljerad notering av rörelsen idag, nedan.
Med uppdaterad vy så söker jag en topp för våg iii (i alt scenariot C), OMX har gjort (i) - (iv) med en förlängd  (iii), enligt "boken" kan bara en av impulsvågorna vara förlängd, nu blev det iii, så då borde (v) (som vi är inne i) vara normal, la därför in en pil som visar våg (i) i charten och enligt denna vy så kan våg v och därmed iii vara avslutad. Men som sagt lite detaljer, som man inte får fastna i, men tillräckligt för att öka skärpan lite.


Lycka till,

USD/SEK botten känning idag ?

$ fortsätter ned och närmar sig MA200. USD/SEK följer samma trend och ska idag (ej Tis som jag skrev i helgen), om bull eye infaller, ge en bottenkänning och ny impulsvåg upp (3). MA200 för valuta paret har jag på 6,56 och botten kanalen på 6,60. Idag är det 39 dgr sedan toppen den 14:e Dec. Så med tid och nivå i harmoni är sannolikheten hög för vändning.

Stänger USD/SEK under MA200 så är något annat på gång från de store och en nedgång kan ha bekräftats istället (ge det en dag efter en ev. stängning under MA200).

Lycka till,

OMX30 - rekyl avklarad ?

OMX 30 reagerade i Måndags, efter att ha slagit i taket på primärtrenden 1083,  och gav en liten rekyl under Må och Tis (0:ade stängning), då kriteriet var 1 - 3 dgr rekyl kan nu nästa fas påbörjas.

Om min vågtolkning är rätt så kan OMX räkna in (i - iv) av våg iii. OMX börjar närma sig målområdet både för pris och tid, för våg iii. Sätter ut 1100 och Feb. 16:e som bull eye. Ska den starka sekundär trenden få en
känning i takkanalen gäller 1150 området, men då ökar kraften i den långa trenden upp, genom brott upp av primärtrenden.

Efter denna topp av våg iii ska OMX ge en lite längre rekyl än de 1-3 dgr som uppvisats de senaste veckorna. En 10 - 14 dgr. rekyl ner till IV och känning av våg i toppen runt 990 - 1000 vore "normalt", men avvaktar denna urtoppning innan jag fib:ar våg iii för nytt målområde.

Det är denna nedgångvåg som är viktig för de mer långsiktiga traders (håller 990-1000, ja ny uppgång till 1150-1250, bryts 990-1000, ja nedgång scenariot aktiveras igen) men som vanligt tar jag ett steg i taget.

Lycka till,


lördag 4 februari 2012

Guld - i stigande trend

Guld fortsätter fint i sin stigande trend, efter utbrottet av 1680 lämnade den utbrottsområdet utan att tveka, därmed en fin och klar köpsignal upp.

Var denna första impulsvåg upp ska hamna innan Guld får en naturlig rekyl ned är såklart omöjligt att  svara på, men om våganalysen är korrekt så ska Guld nå 1800 för en våg 1, alternativt om takkanalen ska utmanas så är det 1900, innan vi får en naturlig rekyl ner.

Tar jag med tidsaspekten så får jag en topp runt den 23:e Feb på nivåer runt 1900.

Men det viktiga nu är om Guld ska ge oss en högre botten jämfört med 1530 den 29:e dec, i denna rekyl ner,  I så fall har Guld  en bekräftad stigande trend och kan se fram mot en målkurs runt 2100 i nästa fas upp.

Lycka till,


USD/SEK - i avslutande rekyl

Så nu uppvisar USD/SEK tecken på en avslutning av rekylen, från de tre 7,00 utbrottsförsöken.

Valutaparet har nu genomfört (i sista fasen att avsluta) sin rekyl med en fin a - c våg ner.
Dessutom när sig USD/SEk botten kanalen i upptrenden och MA200 tuggar in fint strax under.
Tidsmässigt har USD/SEK 39 dgr från toppen, nu på Tisdag.

Så det jag nu vill se är en tydlig vändning upp runt 6,60 nivån och inget tjafs varken i tid eller nivå.

Mål 7,30 - 7,40 området till den 28:e Mars.

Dock som jag tidigare har gett uttryck för så gillar jag inte att toppen kom in 161 dgr från botten. Denna cykel har jag respekt för då den kan trycka ner USD/SEK ordentligt om 6,60 bryts bestående på 24 H.
Ben och Co. verkar ju ha bra fart på sedelpressen, men vore lite underligt om de kör på högfart, nu när macro från US ser lite ljusare ut. Men det är fördelen med TA, kan behöver inte spekulera så mycket, Fed's agerande syns ju i graferna, bara att vända kappan efter vinden om det man ser inte stämmer.

Lycka till,

H&M - i stigande trend

H&M tvekade runt 225 och har gått upp och ner genom denna nivå som en svängdörr. Till slut bestämde sig H&M för en uppgång. Jag lämnade min korta position, då H&M inte riktigt följer mina regler i sina vågor, eller så var jag helt enkelt snett på tolkningen. Bara att kliva av när det inte stämmer.

Anyway det som nu står för dörren (om H&M ska sluta fladdra) är en uppgång till 250 - runt 19 Mars. Med ett delmål runt 240 i mitten/slutet på Feb. Bryts 216 ner har en nedgång bekräftats.

Lycka till,

Ericsson B - rekyl upp

Ericsson B bröt ner ur konsolideringen efter rapporten, nedgången blev kraftig och Ericsson visar nu upp en rekyl på denna inledande impulsvåg ner. Min tolkning är att Eric har avverkar vågorna i - iii och söker en topp för rekylen iv. Den kan vara avverkad redan men har möjlighet att ta sig hela vägen till 65 - 66. Bryts 66 var utbrottet ner falskt och Eric har istället på börjat en längre uppgång.

Håller fast vid mitt huvudscenario om nedgång till 45 med en första impuls ner till 55-56 området, så länge som 66 håller.

Lycka till,

OMX30 - vid takkanalen

OMX30 fortsätter som den ska efter ett utbrott, bort från utbrottsnivån. Den kom till och med upp till 1078 som jag satte ut som ett mål. Därmed är samtliga trender intakt stigande och det är bara att haka på.

Nu har dock OMX30 kommit upp till takkanalen av den stigande sekundärtrenden samt att den möter upp en rad motstånd inom intervallet 1078 - 1105. Dessutom har vi nu Månadscykeln vilket blir på Måndag den 6:e Feb. Så en liten rekyl kan nog vara nyttigt för OMX30 för att hämta lite kraft inför nästa fas upp.
I den förväntade rekylen får inte området 1030-1035 brytas bestående på 24 H nivån. Det "normala" är en rekyl på 1-3 dgr. Brakar den igenom 1100 också, ja då är det 1141 som nästa mål.

Vågorna då - ja lite svårt att avgöra med en så här "extended våg iii" - de kan fortsätta länge till utan rekyler, men ett försök i charten nedan. Enligt min tolkning så har vi gjort våg 1 och 2 (av 5) i denna impulsvåg upp. Jag söker därmed en våg 3 topp, innan OMX ska ge en lite längre rekyl på några veckor. I denna har OMX avverkat (i) - (iii). Mitt huvudscenario är 1-3 dgr rekyl i början på veckan våg (iv) och vidare uppgång till 1100-1105 för en topp av våg iii (v) av 3 den 16:e Feb (39 dgr cykeln),  alternativt 23:e Feb, 5 månader efter botten. Topp den 23:e ger nog en bra reaktion, då vi i så fall har sett en 8 månader nedgång med 5 månaders uppgång, fina fib tal !. Målet för hela våg 3 sätter jag till 11 April runt nästa nivå 1141 - 1200. Men dit är det en bit, så det är enbart ett målområde, först vill jag se hur OMX30 rör sig från nu till 16:E och ev. 23:e.

Som alltid ett alternativ - om någon "svart svan" dyker upp. Vix är ju nere på nivåer som ger anledning att vara lite vaksam och indikatorerna är på höga nivåer (men där kan de ligga 1-2 veckor till lätt).

Vågen upp sedan den 23:e Sept är rekyl, OMX har här avverkat A och B och söker en "extended C" med 5 vågor (istället för min initiala tro om 3 vågor). C kan redan vara avverkad vid 1078 toppen, men kan också fortsätta till den 16:e alt 23:e Feb. Detta scenario bekräfta först om området 1029 -1037 bryts ner.

Lycka till,


torsdag 2 februari 2012

OMX30 - långsiktig köpsignal

OMX30 - stängde över motståndsnivån 1050 och gav därmed en långsiktig köpsignal, med en stigande primärtrend. Frågan är nu hur lång i tid och till vilken nivå OMX ska ta sig?

Börjar med nivån och köpsignalen ger en möjlig nivå om fib 1,6 av utbrottet 1050 räknat från botten vid 833 och ger då runt 2011 ÅH  - 1182.
Drar jag ut trendkanalen för den nu stigande primärtrenden så får jag ett område runt Oct 1150 - 1250.

Så med en grov zone mellan 1150 - 1250.

Tiden då ? ja egentligen två alternativ, där det för mig är för tidigt att peka ut ett huvudalternativ, jag vill se först några dagar hur OMX reagerar på brottet upp av 1050, för alternativ 1 nedan ska OMX inte tveka utan bege sig från 1050 bestämt och tydligt med ökad omsättning, Alternativ 2 ska ge en mer tveksam utveckling med minskad omsättning.

Alternativ 1: En 5 vågors uppgång i primärtrenden, jag söker därmed en topp för våg 3, i detta en (iii) av 3. Den stigande takkanalen är snart inom räckhåll med en nivå runt 1100, (1078 - 1100), tidsmässigt gäller 5 månader av uppgång = 23 Feb. men då OMX stigit en del kan det redan toppa ur från och med den 16:e.
Efter en rekyl (våg (iv) ska 1150 utmanas (tidigare topp 1141) för en avslutning av 3. Om och när det sker tar jag en avstämning för våg 4 och 5.

Alternativ 2: Fortsatt en rekyl med A-C men med en stark våg C :-), jag söker samma avslut som ovan, men med skillnaden att våg (iii) är ett avslut av C.

Om ovanstående ska stämma ska OMX hålla sig över 1037 på dygns stängningar, om 1037 bryts ner faller BULL scenariot och brottet upp av 1050 var en överreaktion.

Lycka till,