tisdag 31 januari 2012

OMX30 - det drar ihop sig, men tålamod rek.

OMX30 - ligger fortsatt i stigande trend(er) och trots uppvisad svaghet, med nu mer tydliga varningssignaler, i MACD och STOCH, har jag fortsatt INTE fått de nödvändiga bekräftelse signalerna, som jag söker, via trendbrott av viktiga nivåer för att öka BEAR position alt. öka hävstången.

OMX30 visar på lite utmattning i sin stigande sekundär och tertiär trend nu när viktiga motståndsnivåer möts upp samt att MACD och STOCH på dygnsbasis växlat till sälj. Men det tar jag mer som varningar, det är enbart brott av motstånd/stöd som ger mer säkra bekräftelse för en swing alt. positions trade position med okey R/R.

Motståndsnivån 1050 har nu utmanats två ggr. i det korta, med påföljande rekyl. Rekylerna har dock inte brutit igenom, vare sig korta eller medel korta, stödnivåer - grovt 1010-1020 och 992.
Som jag tidigare sagt kan våganalysen för denna rekyl upp i primärtrenden redan vara avklarad, (uttjatat nu snart), men för att öka R/R söker jag en bekräftelse via ett klart trendbrott alternativt en ny mer långsiktig köpsignal (stängning över 1050) för ökade/minskade positioner.

Dock kan det inte vara långt kvar för en bekräftelse då kilen knappast kan vara mer tight än nu :-) och signalerna börjar falla på plats för en eventuell nedgång, som det "brukar vara vid en topp", tålamod rekommenderas innan full satsning sker, oavsett om det är i BEAR eller BULL för OMX30.

Lycka till,


söndag 29 januari 2012

$ - stigande trend men varningar

USD/SEK ligger fortsatt fint i sin stigande trend, med MA50 över en stigande MA200. Rekylen har tagit USD/SEk ner till 6,70 området och det finns utrymme för en liten avslutande våg ner till 6,60 - 6,65 innan vi får se en våg 3 upp genom 7,00 området. Sätter ut 7,40 som delmål och 8,00 som mål2.

Dock kan vi se tydliga divergenser nu i både MACD och Stoch, det är varningssignaler som jag tar på allvar, så att man inte sitter och somnar in.
Alternativ scenariot är att 161 dgr cykeln är dominerande för denna uppgång. Toppen den 14 Dec var 161 dgr av uppgång, samma som mellan A och B vågen (från 23 oct 2009 till 7 Juni 2010) innan C vågen tog över och tryckte ner valutaparet till under 6,00 nivån. Skulle denna återigen visa sig vara dominerande kan vi förvänta oss nedgångar under 6,00 och vidare ner under 5.
Men då måste 6,60 brytas ner i denna rekyl som då visar sig vara en impulsvåg ner istället.

Mitt huvudscenario är fortsatt uppgångar upp över 7,00, så länge som trenden är stigande och 6,60 håller.

Lycka till,


OMX30 - tight kil

OMX30 "trycker ihop sig" i kilen och ett utbrott är nu ofrånkomligt, de närmaste dagarna.

Trender(na) är samtliga intakt stigande och små försök till utbrott ner köps snabbt upp av tjurarna. Indikatorerna ligger fortsatt i köp.

Tidsfaktorn med 79 dgr cykeln är passerad och gav bara en mindre reaktion, ingen växling.

Då får man ge sig i kast med att checka upp nästa viktiga reaktions datum, jag plockar in 39 dgr cykeln från Jan 2011 och har då tiden runt 16 Feb. Om jag tar fib 0,618 av uppgången på 8 månader (172 dgr) får jag 106 dgr (5 månader) och den 21:e feb - 23 feb.. Med andra ord om inte vi ser en fördröjning från 79 dgr cykeln med växling ner så kan uppgången lätt fortsätta till slutet på Feb. I detta scenario lär kilen ha brutits upp mot 1100 alt. 1150 nivåerna.

Dock är det vanliga att en stigande kil på detta sätt ska bryta ner och då ner till start punkten på runt 865.
Det är (envist) fortsatt mitt huvudscenario, men respekten för alternativ scenariot med en nedgång på 8 månader följt av 5 månaders rekyl är ju fina fib tal och hade ju sett vackert ut i diagrammet :-).

Vågorna tycker jag är svårtolkade i kilen då det är svårt att skilja på 5,30,60 min trenderna och det är lätt att göra olika tolkningar. Jag släpper dom lite för stunden och låter marknaden visa vart vi ska via utbrottet av kilen.

Lycka till,

fredag 27 januari 2012

Kort Ericsson B och H&M

Alltid känslomässigt svårt att korta "fina välskötta världsledande bolag", men jag anser att våganalysen är relativt tydlig för Eric och H&M.

1) Ericsson B, följer "boken" perfekt, via utbrott av 61,60 efter rapporten. Söker sig därefter upp till utbrottsnivån och ger ett bra läge för att ta kort position med god R/R. Enligt den korta våganalysen har jag sett en våg (iii) ner till 58 nivån, följt av en rekyl upp till 61,85, vilket jag tolkar som (iv). Om tolkningen är riktig ska Eric nu passaera ner genom 58 nivån och ge en 2:1 botten, innan nästa rekyl upp påbörjas. Som sedan ska ge forsatt nedgång. Målet kvarstår runt 45 och S/L 66.

2) H&M - visar fortsatt styrka och motstång mot att falla. Rapporten gav en del svängningar och fortsatt har H&M inte givit någon riktig säljsignal ,då H&M fortsatt befinner sig mellan nivåerna 225 och 215 på dygn stängnings nivå. Dock är min våg tolkning av rörelserna att H&M nu ska ner efter toppen på 230 efter rapporten. Tar dock en mindre position tills dess att rörelsen bekräftas via trendanalysen vid brott av 210-215. S/L brott upp av 230 nivån.

Lycka till,


Guld - köpsignal

Guld gav en tydlig köpsignal i och med brottet upp över 1680 nivån. Dessutom kom brottet in strax efter avverkningen av 79 dgr cykeln. Därmed är sannolikheten hög att det är en "riktig signal".

Våganalysen säger då att vi påbörjat en ny uppgångsfas där Guld har genomfört en "vanlig A-C våg korrektion" från 1900 nivån till 1530 under en period av 79 dgr (15 plus 64 dgr).

3 års cykelns botten kanal visade sig vara det stöd som Guld behövde för att påbörja denna fas.

Målet för den första vågen upp sätts genom att fibba 1,618 mellan 1530 och ett eventuellt utbrott av 1900, det ger 2131, som också sammanfaller väl med toppkanalen i 3 års trenden, vid nästa 79 dgr cykel, den 10 Maj. Om ovanstående bekräftas (brott av 1900) så är detta dock bara början på en relativt intensiv uppgångsfas, men som vanligt tar jag ett steg i taget. Risken är såklart att Ben & CO. vill motverka en uppgång av Guld, så garden är som vanligt uppe, men rent TA mässigt är signalen tydlig.

Återkommer på bloggen med S/L och finare våganalys.

Lycka till,

torsdag 26 januari 2012

OMX30 - Urblåsning eller trendväxling ?

OMX30 gick så (äntligen) upp till 1050 nivån och kände lite på den. Då det är en viktig nivå för avgörandet om en eventuell trend växling för den långa primärtrenden så var reaktionen naturlig med en viss tvekan när den väl kom upp dit.

Så frågan är nu om uppgången till 1050 var den urblåsning som björnarna väntat på för en växling ner till en fallande sekundärtrend eller om testet av 1050 var en styrkedemonstration från tjurarna med en nästa fas som bryter upp och ger en mer långsiktig köpsignal ?

Ingen kan såklart veta, men för att vara förberedd så ser jag två scenarion, med, som vanligt, ett av dom som huvudscenario med växling till alternativscenariot om viktiga nivåer bryts bestående.

1) Bear alternativet och mitt huvudscenario så länge som OMX30 inte stänger över 1050 på 24 H intervallet.
Vi har fått se en sista urblåsning via uppgången till "utbrottsnivån 1050" som också är fib 61,8% från toppen på 1182 den 18 Jan 2011 till botten på 833 den 23 Sept. 2011. Därmed är sannolikheten hög att detta är våg 2 i primärtrenden med påföljande nedgång. Svagheten är dock att tiden runnit iväg och ju längre tid det går innan våganalysen bekräftas med en trendväxling, via brott ner av 992, desto mer minskar sannolikheten för detta scenario.

2) Bull alternativet som träder ikraft när och om 1050 bryts bestående.
Uppgången sedan den 23: e Sept 2011 har gett en första våg upp till 1037 den 28:e Oct som våg 1 av 5 i den påbörjade uppgångsfasen. Denna Bull trend indikerar en uppgång till minst 1150 och max 1250, till den 10 Oct 2012, vilket är fib50% av den förra uppgångsfasen mellan oct 2008 till Jan 2011 (27 månader).

Kör som sagt på alternativ 1 som huvudscenario så länge som 1050 håller för tjur attackerna, när och om 1050 bryts kommer jag att lägga en mer detaljerad analys av alternativ 2.

Lycka till,


H&M - nivåer innan rapport

H&M ligger i stigande trender på kort och medellång sikt, i mötet mellan den stigande sekundärtrenden och den fallande primärtrenden har försök gjorts att också vända primärtrenden till stigande och därmed få en mer långsiktig köpsignal.

Jag har tidigare pekat ut 225 som kritiskt för en långsiktig köpsignal och den har H&M utmanat och också stängt över under en dag i Måndags, men tvekade och är åter under, inför rapporten.

Min vågtolkning pekar på möjligheten till en nedgång mot i första hand 160 (bottenkanalen) - se chart.

Rapporten lär visa vägen och det är såklart bara att följa marknadens besked, jag kikar in följande nivåer i det korta perspektivet, stängning över 225 alt. under 215 (210-215 med lite marginal).

Indikatorerna ligger på höga nivåer, med tydliga divergenser, men har inte växlat till sälj, om en timme får vi  se om dessa ger bekräftelse eller om de faller in i ledet igen.

Lycka till,

onsdag 25 januari 2012

Ericsson B - efter rapport

Ericsson B, stängde under min (med marginal tilltagna) utbrottsnivå 60. Därmed har våg 3 initierats med kraft.

Det viktiga är nu att sätta ut en målkurs för en kort position, jag fib:ar utbrottet (71,75-61,60) och får för fib1,6 - 55,35 samt för fib 2,6 - 45,20. 45,20 sammanfaller även med primärtrendens fallande bottenkanal. Därmed blir 45 området mitt huvudmål.

Sätter jag ut det tidsmönster som Eric rört sig under 2011-2012 så har jag 33 dgr. från senaste toppen, vilket ger 20 Feb. som mål plus/minus en dag. Så om vi befinner oss vid någon av målkurserna ovan vid denna tidpunkt är sannolikheten stor för en botten och växling upp. Under tiden stämmer jag av med vågrörelserna.

Volatiliteten kan såklart vara stor vid dessa relativa stora reaktioner, så en eventuell rörelse upp mot 61,60 utbrott (utan marginal), får anses naturligt innan den vänder ner mot målområdet igen. S/L sätter jag till 66 som inte får tas ut om analysen ovan ska stämma.

Lycka till,

tisdag 24 januari 2012

OMX30 - time is out

OMX30 avslutade starkt igår och är nu inne i motståndsområdet 1037-1050, dessutom börjar klockan bli 5 över 12, vad gäller 39 dgr. cykeln för en vändningsformation, OMX30 har nu passerat 39 dgr cykeln och ligger en dag på övertid. Jag kan acceptera plus minus någon dag, men efter det ska man vända på klacken för att inte lura sig själv.

Så lite avgörande dag idag för OMX30 där:

1) tiden är inne för vändning ner
2) vågorna är inne i en A-C
3) Befinner sig i ett motståndsområde strax under utbrottet 1050.
4) Dessutom ser vi nu volymerna minska både i US och på OMX samt divergenser i Stock

Men som vanligt ska respekten för trenden vinna över alla indikatorer, brott av tertiärtrenden sker först vid brott av 992, enligt mig, med en första indikation vid brott av 1025 (botten kanalen).

Lycka till,Bara att avvakta eventuell bekräftelse, eller hänga med trenden upp så länge som den är stigande.

lördag 21 januari 2012

Ericsson B - i fortsatt konsolidering

Ericsson B, fortsätter att pendla inom sitt konsoliderings intervall 60-75 (med lite marginal). Ett utbrott kan därmed ge en ordentlig reaktion, då konsolideringen nu pågått i 5 månader den 19 Aug 2011.

Min tolkning av vågorna säger att vi kan förvänta oss ett brott ner under 60 nivån i en våg 3 med mål runt 45.
Dock som tidigare sagt ska man ha respekt för att 60 nivån är i linje med den 10 åriga bottenkanalen i denna stigande trend och det ska därmed mycket till för att den ska brytas, kanske det behövs lite mer FA via rapporten som kommer i veckan. Ta kan därmed få stå åt sidan ett tag innan marknaden har svängt in sig efter rapporten. Så inget perfekt ingångsläge än bara att avvakta rapport och utbrott av nivåerna 60 resp. 75 om man vill ha juste R/R.

Kan dock konstatera att den stiger inför rapporten utan att bryta upp ur konsolideringen, vilket får anses positivt i ett bear scenario då förväntningarna nu verkar skruvas upp.

Lycka till,

Brent - uppdatering

Brent fortsätter i sin svagt fallande sekundär trend, utan större rörelser eller utbrott. Iran konflikten verkar ha coolat sig eller så är det bara lugnet före stormen.

Anyway - kikar jag strikt på TA så är tolkningen fortsatt nedgång utifrån det mönster som Brent visat upp sedan toppen den 11 April runt 127. Vågorna säger att vi avverkat våg 1 och 2 i den fallande sekundärtrenden och jag räknar därmed en våg 3 ner mot 90 området.
Trend analysen bekräftar våg analysen vid brott ner av 103,50. Med målet runt 90 nivån.
Alternativet är utbrott över 113 området som indikerar en mer långsiktig våg upp över 146.

Lycka till,

$ i rekyl efter 3:e testet av 7,00 USD/SEK

Valutaparet USD/SEK försökte bryta igenom motståndsnivån 7,00 för tredje gången. Försöket gav en rekyl ner som inte behöver vara avslutat. USD/SEK kom ner till 6,73 och jag kan räkna in våg 1-4 i det korta, därmed torde vi få se en sista urbottning innan en vändning upp sker - den perfekta nivån är en sista våg ner till 6,60-6,65 området, om så sker, så har valutaparet hämtat bra med kraft för att bryta igenom 7,00 området i nästa våg upp.

S/L sätt ut till brott av 6,60 för då har USD/SEK gjort en trendväxling med vidare nedgångar som det mest troliga, så en ingång över 6,60 med S/L strax under 6,60 ger en bra R/R.

Lycka till,

Guld fortsatt i "mellanläge"

Guld ligger fortsatt mellan "utbrottsnivåerna 1530 och 1680. Våganalys mässigt kan Guld ha gjort en A -C rekyl ner till 1530 den 29:e Dec, som dessutom är bottenkanalen på den stigande 10 års trenden.
Men jag tolkar det som om det kan finnas minst en sväng ner till då vågen ner till 1530 var väl kort i tid.

Men med TA är det relativt enkelt i dessa situationer, bryts 1680 upp bestående på dygnsnivå så var 1530 C-vågen och botten och en uppgång mot 2,500 har påbörjas. Bryts 1530 ner så blir fortsätter den fallande sekundärtrenden ner mot i första hand 1305 (fib50 av 10 års uppgången). Personligen avvaktar jag utbrott av någon av dessa nivåer innan position tas.

Lycka till,

fredag 20 januari 2012

OMX30 - utdragen toppformation för våg 2

OMX30 visar på styrka i sin uppgångsfas/rekyl sedan 23 Sept. Nedgångar plockas upp snabbt av tjurarna med nya toppar som följd. Därmed är sekundärtrenden och tertiärtrenden fortsatt stigande. Utbrottet ur kilen ner plockades också upp snabbt och gav istället ett utbrott upp över takkanalen för att sedan falla ner i kilen igen.

Då vågorna kan vara klara för en urtoppning (våg 2) och tiden skvallrar om att OMX nu befinner sig runt klockan 12 (snart 5 över), (snart uttjatat :-) )så är min tolkning fortsatt att vi nu upplever en "utdragen topp formation", som testar den mest erfarne traders tålamod. Dock är fortsatt inte området 1037-1050 brutet, så primärtrenden är fortsatt fallande.

Uppgången, som jag fortsatt räknar som en rekyl i primärtrenden har nu avverkat 82 dgr. sedan 23 Sept och 38 dgr sedan botten (B) den 25:e Nov. därmed klämtar klockan på sista versen för en trendväxling. Jag kan också notera att VIX nu kommit ner till nivåer för en eventuella vändning och trendväxling (runt 18).

Trendväxlingen bekräftas via brott ner av 992 nivån och alternativet till ovan analys är fortsatt att om 1037-1050 området bryts upp så har en mer långsiktig växling till en stigande primärtrend skett (12-15 månaders sikt).

Lycka till,
lördag 14 januari 2012

Ericsson B

Ericsson (Eric) ligger kvar i sitt konsoliderings intervall sedan 22:e Aug. Våganalysmässigt är min tolkning att Eric har avverkat en våg 1 och 2 i primärtrendens fallande trend. Därmed räknar jag med ett utbrott ner för avverkning av våg 3. Mitt mål blir då runt 45 för Eric i denna rörelse.

Dock har jag respekt för bottenkanalens stöd i den stigande 10 års trenden. Så med utbrotts nivåerna 60 för vidare nedgång och 75 för bekräftelse av en uppgångs fas så känner jag mig tryggare.

Noterar att MACD nu också slagit över till sälj på dygnsnivå.

Lycka till,


HM fortsatt under 225 - ner mot MA200?

H&M befinner sig fortsatt under toppen från 3:e Jan. på 225 och så länge den gör det räknar jag med vidare nedgångar. Främst för att H&M då också hade avverkat 79 dgr. i det jag betraktar som en rekyl i primärtrenden. Sedan den 3:e har H&M, som ofta ligger lite före OMX30, visat en större nedgång ner mot den kritiska nivån 215. Bryts 215 ner bestående anser jag att H&M har en fallande tertiär trend. En fallande sekundär trend får H&M först när/om 195-200 nivån bryts ner. Men framför allt är kanske nivån runt 210 av intresse, där både MA200 och MA50 i dagsläget befinner sig, helt klart ett område som tjurarna bevakar och troligtvis försvarar.

Med det som utgångspunkt räknar jag in våg i och ii nu i starten av våg 3 i primärtrenden och jag vill gärna de en fullföljning med lägre toppar och bottnar som bekräftar att detta inte bara är en rekyl i den stigande sekundärtrenden (a-c ner för vidare uppgång). Bryts 225 upp bestående ändra jag helt inriktning.

Lycka till,

Guld i en 50/50 situation

Var inne på att gå long i guld om den gick under 1500 nivån, se tidigare inlägg. Nu missade jag chansen då den vände redan vid primärtrendens botten kanal vid 1530. Efter det drog den iväg till 1660 området, utan att bryta den viktiga nivån 1680-1700. Därmed anser jag att det är sent att gå in i guld, då den nu möter den fallande takkanalen. Jag avvaktar eventuellt utbrott upp av 1700 alternativt nedgång till lägre nivåer.

Våganalysmässigt har vi ett 50/50 läge analys mässigt och ännu en anledning till att avvakta lite till för att se vad marknaden visar oss. Jag gillar dock att alltid utgå från ett huvudscenario med ett alternativ om det visar sig att huvudscenariot inte stämmer.

För guld är mitt huvudscenario per idag att vågen ner till 1530 var en 3:e våg i stora C, uppgången till 1660 var 4, därmed räknar jag med en ny nedgång som ska ta guldet ner mot 1400 i en sådan rörelse.
Bryts 1700 upp bestående faller huvudscenariot och alternativet kommer in med att 1530 nivån var avslutet på C och vi kan förvänta oss en fortsatt uppgång förbi 2011 årshögsta.

Så i ett sådant här läge är det bäst att avvakta och se vad marknaden visar oss.

Lycka till,

$

USD fortsätter sin stigande trend, för paret USD/SEK tolkar jag det som vi har fått in våg 1 och 2 i den stigande sekundär trenden. I våg 2 har vi eventuellt avverkat våg 1 och 2. Därmed förväntar jag mig en uppgång till takkanalen minst runt 7,20 för våg 2:3, en rekyl och vidare uppgång till området 8,00.
Dock är vi i våg 3 i den tredje vågen, då den kan bli kraftfull finns möjligheten till en uppgång mot 7,60 redan i denna kommande våg, jämfört med 7,20 målet. Vi får se om reaktionen kan bli lite häftigare om/när 7,00 bryts upp bestående.

Misslyckas genombrottet nu i dagarna av 7,00 kan vi få en rörelse ner mot i) 6,80 alt ii) 6,60 för våg 2:2. Skulle 6,60 brytas har vi istället inlett en ny nedgångsfas.

Lycka till,

fredag 13 januari 2012

OMX30 - Topp för våg 2

OMX30 har nu brutit ur kilens bottenkanal, efter att ha varit och nosat på takkanalen i kilen.
Med det sätter jag ut våg 2 i primärtrenden som en trolig topp och noterar 1025 den 12 Januari, 78 dagar av uppgång. Bekräftelse på ovan huvudscenario får när/om 985-990 bryts ned, via en då fallande tertiär trend och 900-910 via en då fallande sekundärtrend.
Alternativet till huvudscenariot och växling till Bull sker om 1037-1050 området bryts upp bestående på dygnsnivå.

Det som är intressant med huvudscenariot är att det är våg 3 i primärtrenden, som normalt,ska ge en rejäl resa ner, har kvar mitt mål på 680-700. med grovt tidsmål månadsskiftet April/Maj.

Men som sagt det kan var klokt att vänta på bekräftelsen med brott av 985-990 området.Lycka till,

torsdag 12 januari 2012

OMX30 - klockan tickar

OMX30 har nu avverkat 77 dagar av uppgång i det jag betraktar som en rekyl i primärtrenden till en våg 2.
2008 avverkade OMX30 en likartad rekyl mellan Jan-Maj i 81 dagar, innan OMX bröt ner och fortsatte sin fallande primärtrend. Då 39 dgr. cykeln hittills givit fina reaktioner så blir det spännande att se vad 2*39 dgr kan ge (78-81 dgr) nu under To-Må ?

Idag var OMX30 och nosade på bottenkanalen i kilen men bröt inte igenom, så en fortsatt kraftmätning mellan tjurar och björnar lär fortsätta inom kilen 1-3 dgr. till innan ett utbrott ska sätta trenden för nästa 79 dgr cykel.

Lycka till,tisdag 10 januari 2012

OMX30 - reaktionen ska testas

OMX30 har då reagerat med en nedgång efter toppen den 3:e Jan. på 1019. Det intressanta nu är att se om denna reaktion bara är en 1-3 dgr rekyl i en uppgång eller start på en trendväxling ned.
OMX30 var aldrig riktigt nere till 992 och utmanade, därmed har OMX fortsatt en stigande sekundärtrend och igen trendväxling har skett. Det torde innebära att tjurarna vill testa styrkan lite och försöka utmana 1020 nivån.

Våganalysmässigt så kan vi ha avslutat denna rekyl upp i sekundärtrenden, jag kan räkna in i-v i C-vågen. Dock har min korta vågberäkning, se chart nedan, en svaghet då iii är lite väl kort och den kan ju inte vara den kortaste av jämfört med i och v. Så om 1020 slås ut måste jag justera den analysen med i iställer för iii osv. Det innebär att det finns utrymme för en sista våg upp innan en trendväxling kan ske. Men så länge som 1020 håller så utgår jag från gällande tolkning.

Vi har ev. också en liten kil under uppbyggnad, vilket innebär att takkanalen i den kan utmanas, brott ner ur kilar brukar ge bra reaktioner.

Lycka till,söndag 8 januari 2012

OMX30 ledande aktier - H&M B

H&M visar såklart upp en imponerande stigande trend de senaste tio åren och det är känslomässigt svårt att gå mot denna trend. Men det är bland annat därför en våganalys kan vara bra.

Lånsiktigt utgår jag från att H&M toppade ut 2007 och därefter skapat en första rekyl ner till A hösten 2009. B-vågen kom sen in över V Sept. 2010 4 månader tidigare än OMX30. H&M befinner sig därmed i avverkningen av C-vågen som borde komma in flat eller lägre än A (120), nästa stöd efter 120 är 70.

På medellång sikt har H&M fått en en botten (1) den 13 Sept på 179. ett par veckor före OMX bottnade ur. Sekunärtrenden är sedan dess stigande och H&M har nu 79 dgr, av uppgång, där jag förväntade mig en reaktion, den kom in den 3:e Jan. Jag tolkar den som (2) och avslut på rekylen upp.

Dock kan styrkan i H&M få den bäste att tveka, H&M ligger klart över MA200 och snart får vi se en crossover av MA50 över MA200, vilket enligt mig är en långsiktig Bullish signal. Jag håller därmed garden högt och sätter ut nivån 225 som en nivå H&M måste hålla sig under för att ovan scenario ska vara trovärdigt framöver.

Scenariot anser jag bekräftat när och om 200 nivån bryts ner. Kortsiktigt mål är  då 160 runt den stigande bottenkanalen.

Lycka till,


OMX30 ledande aktier - Ericsson B

Brukar gå igenom topp aktierna på OMX i syfte att försöka identifiera de som ligger tidigt i sina cykler.

Först ut Ericsson B (Eric).

Eric börjar nu närma sig tio års trendens stigande botten kanal - jag har den stigande botten kanalen runt 60 :-. Sedan Augusti har Eric pendlat runt MA50 (68 :-) och jag räknar därmed en riktigt rörelse när Eric bryter sig ur denna konsolidering. Utbrottsnivåerna sätter jag med lite marginal till 75 resp. 60. Utbrott ur dessa torde sätta trenden för ett antal månader framöver.

Tolkar jag vågorna ur ett längre perspektiv befinner sig Eric fortsatt i en rekyl ned från toppen år 2000. Jag vill se A-C, innan  jag tror på en längre uppgång. Min tolkning är att vi nu är i avverkningen av C vågen och i den har gjort 1 och (troligtvis) 2. 2 kan vara lite tidigt att sätta ut men i konsolideringen sedan Augusti kan jag räkna in 11 vågor efter 1 och de är det längsta jag hittar i boken, innan ett utbrott ska ske. Tolkar därmed konsolideringen sedan Augusti som en fortsättnings formation i en sjunkande trend och att utbrott ska ske ned i trendens riktning. Denna tolkning håller jag så länge som MA50 är under MA 200 och 75 nivån inte bryts upp, bestående.

Är tolkningen riktig så får jag ett målområde mellan 20-40 till mitten på Augusti. Finare nivåer och datum börjar jag räkna på förs när och om 60 bryts ner.

Lycka till,lördag 7 januari 2012

S&P500 tvekar trots positiv statt.

OMX30 hade halvdag så det får bli en uppdatering baserad på SP500 istället.

S&P500 uppvisar samma vågmönster som OMX men på högre relativa nivåer. Marknadens reaktion på statistiken i Fredags är därför intressant, då den troligtvis kan prägla utvecklingen av OMX framöver.

Marknaden reagerade surt på en fundamentalt positiv statistik. Som vanligt analyserar jag marknadens reaktion och inte själva statistiken och oavsett om anledningen till reaktionen var för högt ställda förväntningar, eller sentimentets val att vända sig mer på det faktum att EU regionen nu står inför ressession istället för US pos. statt, så var marknads reaktionen tydligt Bearish.

Tillbaks till TA och vågorna. S&P500 kan nu ha avslutat sin reaktion upp till en våg 2. Vi har avverkat en A-C eller om man så vill en dubbel ZigZag i och med lilla a-c och a-c.
S&P reagerade också fint, fast under viss tvekan på datumet 4 Jan, Så om tolkningen är rätt så kan vi nu se fram mot en lite större nedgång då vågen som nu är under påbörjan brukar ge störst reaktion. Dock behöver jag en bekräftelse och i S&P's fall är det brott av 1240 ned.

Målet för S&P sätts till strax under 1000 till slutet på Feb.

Lycka till,
torsdag 5 januari 2012

OMX30 - reaktion 4 Jan - 992 åter viktig nivå

OMX30 fick en tydlig reaktion vid det årscykliska datumet 4 Januari, nu återstår att se om det är början på ett trendbrott som jag väntat på sedan Jul eller alternativt "bara" en "normal 1-3 dgr reaktion" i en bull trend, för vidare uppgång.

För mig blir 992 nivån åter viktig, då den i ett alternativt bull scenario står för våg 1 upp, som inte får brytas om det scenariot ska kunna leva kvar. 

Brott ner under 967 (botten för iv) med dagsstängning under denna nivå ger enligt min tolkning ett trendbrott av tertiärtrenden och vi ska minst i) utmana sekundärtrendens stigande botten kanal, nu över 900 och om 900 bryts ii) bryta ner under 2011 års botten 833.

Halvdag idag och statistik imorgon, vilket är lika med hög risk att ligga inne i marknaden då reaktionerna kan bli stora imorgon. Huvudscenariot kan ha slagit in i och med toppen igår men då den inte är bekräftad via brott av 967, så är risken uppenbar om man ligger kvar. Personligen ligger jag nog kvar i BEAR om inget ovanligt sker idag.

Noterade att Ericsson B gav en väldigt tydlig signal ner igår under hög omsättning, H&M tvärnitade också under tidigare topp dock inte med lika häftig reaktion som eric. Intressant att följa dessa två idag, då de är lite av front runners och tillräckligt starka att själva sätta en trend för övriga att följa. Ska göra en lite mer noggrann analys av topp 10 OMX aktier i helgen, återkommer.

Lycka tilltisdag 3 januari 2012

OMX30 - positiv trend mot viktiga nivåer

OMX30 fortsätter sin stigande sekundärtrend, drivet av positiv statistik från USA.
Utifrån ett rent trendföljande perspektiv har OMX30 nu också skapat en högre topp i och med brottet upp av 992 (och inte bara högre bottnar). Tillsammans ger det en positiv bild av fortsättningen där trenden ska följas tills motsatsen är bevisad, via ett eventuellt trendbrott.

Sekundärtrenden möter dock nu upp mot en rad intressanta motstånd, i första hand den fortsatt fallande MA200 nu vid 1022, den tidigare toppen från 28:e Okt. vid 1037 och sist men inte minst "den sista utposten" för att jag fortsatt ska tolka primärtrenden som fallande och därmed, om den bryts, svänga om i min syn på den vidare utvecklingen, nämligen fib38 nivån av hela nedgången från 1182 till 833, 1049. Så området mellan 1022-1050 anser jag vara avgörande för den vidare utvecklingen, bestående brott upp av 1050 på dygnsnivå ger, enligt mig, en mer långsiktig köpsignal för OMX30.

Det som är intressant är att sekundärtrenden nu närmar sig dessa nivåer samtidigt som vi går in i en tidszone för en reaktion, 4:e Jan. Indikatorerna är också på klart höga nivåer med stock S på över 97 på dygnsbasis och 79 på veckobasis.
Min tolkning av våg analysen är att OMX30 nu är i en avslutande reaktionsfas genom avverkningen av A-B och i den avslutande C-vågen har avverkat våg i-v.  Såklart så kan den sista fasen bli en riktig ur blåsning, men en reaktion ner har nu en relativt hög sannolikhet. Drar jag ut tak kanalen för den korta trenden så får jag ett målområde mellan 1040-1060 för våg v och därmed stora C.
Kikar jag in början på 2011 så hade vi i princip en dubbeltopp den 4:e och 18 Jan. för att sedan påbörja resan nedåt.

Sammanfattningsvis, som jag skrev tidigare, så har vi en spännande vecka, dessutom med mer statistik i slutet på veckan, som lär sätta trenden för den mer långsiktiga utvecklingen av OMX30.

Lycka till,


söndag 1 januari 2012

Brent och Guld uppdatering

Brent har rört sig som förväntat efter utbrottet, vi fick en reaktion upp tillbaka mot den stigande primärtrendens botten kanal, men reaktionen var inte starkare än att den bildade en lägre topp den 28:e på 109, jämfört med 111 den 7:e Dec. Jag sätter den nya toppen som 2 i en trolig stor 3 som ska utformas nu.

Därmed är Brent redo för en nedgångsfas mot 90 området, i första hand. Trotts att MA50 också brutit under MA200 och en längre Bear cykel därmed ska ha inletts, så skulle jag inte korta Brent, utan snarare leta efter en bra ingång för en vändning upp. Brent kan stiga ordentligt beroende på vad som sker i Iran och mellanöstern framöver.


Guld fortsätter också ner och indikatorerna (stock och Macd) är nu nere på riktigt låga nivåer både på dygns och veckobasis. I och med att vågorna också skvallrar om en urbottning, A-C snart fullbordad, så torde R/R var god för en ingång de närmaste dagarna, kan den 4:e Januari var ett bra mål ? Avvaktar någon dag till innan long ingång, faller guld dock under 1500 börjar jag så smått snitta in mig. Mål 1 torde vara i häraden av 1650 (takkanalen). Skapar vi i nästa rörelse en högre botten än den vi nu väntar på, så kan man ta en längre position för vidare uppgång, men nu är vi några steg iväg, avvaktar fört en urbottning och trendväxling.

God fortsättning,