måndag 27 juli 2015

S&P500 - inför tisdagOMX30 - inför tisdag

OMX30 ned mot fib50 och är därmed inne i en zon för eventuell vändning.

Lycka till,

lördag 25 juli 2015

$ och råvaror inför veckan

Fibblar lite med internet där jag är, så en kort uppdatering inför veckan.


Brent – fortsätter sin nedgång i ett impulsmönster ned – därmed räknar jag det som det avslutande c:et till en sekundär trends b för nya uppgångar när den väl bottnat ur, dock ser mönstret i det korta fortsatt impulsivt ut ned, med möjlighet till vidare nedgångar, innan sekundär trends b är inne – har passerat 55 nivån och fib 76,4 ger runt 52 nivån.

 

Koppar – fortsätter sin BEAR trend och som många råvaror torde den bottna ur tillfälligt för en rekyl upp.
 

GULD och SILVER – börjar komma ned på ideala nivåer för en vändning upp – räknar fortsatt med att den uppgången är en rekyl för vidare nedgångar.
 

 

USD – fortsätter sin trend mot både SEK och Euro.

 
 

OMX30 - inför veckan


OMX30 – långa trenderna.

BULL med avverkade C-1 och C-2 vågor, söker en C-3:a med fib 1,618 * C-1 = 2030.

I C-3 har större våg I och II avverkats – söker en III:a med fib 1,618 * våg 1 = 1860.

I större våg 3 har Primär våg 1,2,3 och 4 avverkats – en sista våg 5 upp till nya ATH är kvar, tillika till större våg III.
 

 

OMX30 – medelånga trenden.

Sekundär trends S1 avverkad från 1507 till toppen på 1659, ett ben på 152 punkter. Jag söker en Sekundär trends S2 runt fib 61,8 och fib 50 av ben 1, vilket ger idealiskt ett mål för S2:an runt 1565-1583.
 
 

OMX30 – korta trenderna.

Efter 1659 toppen den 21:e juli har OMX30 rört sig ned i ett överlappande mönster där första delvågen ned mot 1621 var mer aggressiv i fem vågor till det jag tolkar som en ”t-a” en rak snabb rekyl till 1636, ”t-b”. t-c = t-a från t-b ger strax under 1600 nivån, en bit från ideala målen för en Sekundär trends 2:a. 1,618*t-a ger mer ideala 1573 för t-c tillika Sekundär trends 2.


DAX

DAX har samma mönster och räkning som OMX30 – nedgången från sekundär trends 1:an runt 11 800 nivån är något mer aggressiv och fib 38,2 är redan passerad. Med ”t-c” = 1,618*t-a ger runt 11086 vilket också är fib 61,8 av sekundär trends 1:an.
 

 

US index

Beter sig inte riktigt som beräknat, där DOW drar på ned i sin rekyl och har även nu passerat fib 76,4 av uppgången till 18137 och börjar så smått hota räkningen för den medellånga trenden med en Sekundär trends 2:a som klar. Stoch S är inte nere under 20 på varken dygn eller vecka, så potential för djupare nedgångar finns. I så fall är mönstret sedan mitten på december 2014 inte klart än.

Håller dock US index i BULL på lång och medel lång sikt så länge som 17038 håller för DOW.


 
 Övriga

Indien har enligt min tolkning ett 1-2, 1-2 mönster som om det är riktigt ska ge aggressiva uppgångar under sommaren och hösten, tvekar lite nu och behöver bryta upp för att bekräfta räkningen.
 
 

Kina är i en rekyl upp mot en Primär B i det jag räknar med fortsatta nedgångar när väl rekylen upp är klar.
 
 

Ryssland har åter vänt ned och hotar nu nivån (865) för en mer sannolik BEAR räkning. Hela mönstret ser klart BEARish ut, brott ned och räkningen ska vara BEARish.

 


Sammanfattningsvis inför veckan – jag räknar med fortsatta nedgångar för OMX30 mot mer ideala nivåer om 1565-1585 innan en vändning upp. US index beter sig inte riktigt som beräknat enligt min tolkning och behöver vända upp från dessa nivåer för att sannolikheten för att de är de rätta ska vara hög.

 

Lycka till,