onsdag 29 juni 2016

S&P500 - inför torsdag


OMX30 - inför torsdag


tisdag 28 juni 2016

OMX30 - inför onsdag


OMX30 - inför tisdag

OMX30 bröt ned 1247 - därmed räknar jag med fortsatta nedgångar - 1240 kan vara ett första ben i tertiärtrends c, rekyl upp för en rörelse mot 1200 alt 1150. Lycka tillmåndag 27 juni 2016

OMX30 - inför tisdag

Får inte HK att fungera, återkommer så snart den fungerar, men utvecklingen följer väl helgens huvud scenario/roasan